Copy SMS

Քամին իմ կյանքում

Քամին իմ կյանքում - խոսքեր, քամի


Սիրում եմ քայլել մեղմ քամու ներքո, այն ասես  վերքերը բուժելու եվ հոգին խաղաղեցնելու մեծ հատկություն ունի, ինչը որ պակասում է շատ մարդկանց մոտ, այո կան մարդիկ որոնք մի թեթեվ քամու չափ էլ չկան, իսկ կան մարդիկ որոնց հետ կարող ես գնալ մինչեվ աշքարհի ծայրը եթե անգամ սպառնում է փոթորիկը, քամին կարող է բուժել իմ վերքերը դառը արցունքը տանել հեռու, ստիպել ինձ որպեսզի ձեռքերս պարզեմ ու նայեմ ջինջ ու լուրթ երկնքին, պատկերացնել որ ամեն ինչ լավ է, մաքրել հոգին այն ծանրացած ցավերից որոնք խանգառում են հանգիստ շունչ քաշել եվ վերջապես քամին  կստիպի ինձ ժպտալ քանի որ ես տեսնում եմ այս ջինջ ու լուրթ երկինքը, պայծառ արեվը եվ  կյանքի բոլոր գույները,Քամին իմ կյանքում - խոսքեր, քամի 


գրել եմ ես  by me

Քամին իմ կյանքում - խոսքեր, քամի


Հրապույրը թեթեւ քամի է, որ հազիվ շարժում է ծառերի կատարները, իսկ իսկական սերը՝ մի ահեղ փոթորիկ է, որ հետզհետե սաստկանալով ահագին կաղնիներ հիմն ի վեր տապալել՝ անարգել առաջ սլանալու համար: 

24

58

1388

 • ★ Lusine ★
  2012-06-30 12:31:19
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) ......... :( :( :( :( .............
  • Molli
   2012-06-30 12:34:34
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) :( մի տխրրիիի
 • Անյուտա
  2012-06-30 12:31:48
  շատ լավն էր ապրես (բռավո) (բռավո) (բռավո)
  • Molli
   2012-06-30 12:34:43
   մերսսսիի (ծաղիկ) (ծաղիկ) :) :)
 • azatuhi
  2012-06-30 12:34:03
  (լավ)
  • Molli
   2012-06-30 12:34:51
   (ծաղիկ) :)
 • m.b.
  2012-06-30 12:36:16
  (լավ) լավներրրրրր (ծաղիկ)
  • Molli
   2012-06-30 12:36:49
   մերսսսիիի :)
 • ℋAsIkO_nAaaAaA
  2012-06-30 12:41:05
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • Molli
   2012-06-30 12:43:00
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) :) :)
 • Լիկա:)
  2012-06-30 13:15:00
  ապրես (ծաղիկ) (ծաղիկ) շատ լավ էր (բռավո) (բռավո) (բռավո)
  • Molli
   2012-06-30 17:03:35
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) մերսսսիիիի :) :)
 • Lilit Sargsyan
  2012-06-30 13:50:09
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) ապրես Սերսսսսսսս (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
  • Molli
   2012-06-30 17:03:47
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) մերսի Լիլսսս :) :) :)
   • Lilit Sargsyan
    2012-07-01 11:52:40
    խնդրեմ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • Molli
    2012-07-01 11:53:36
    :) :)
 • V.S.H
  2012-06-30 13:51:19
  կան մարդիկ որոնք մի թեթեվ քամու չափ էլ չկան (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
  • Molli
   2012-06-30 17:03:58
   :) :) :) :) ;) ;)
   • V.S.H
    2012-06-30 17:04:33
    (ծաղիկ)
   • Molli
    2012-06-30 17:05:31
    O:)
 • -Ella..M.)..Dreamer (◔̯◔)
  2012-06-30 14:17:01
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • Molli
   2012-06-30 17:04:16
   O:) O:) O:) O:) O:) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) շատ լավներ (լավ) (լավ)
  • Molli
   2012-06-30 17:03:20
   մերսսսիիի :) :) :)
 • ♥ԱՆԻ♥
  2012-06-30 17:04:07
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
  • Molli
   2012-06-30 17:04:35
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) մերսիիի
   • ♥ԱՆԻ♥
    2012-06-30 17:05:17
    O:) O:) (գինի) (գինի) (գինի)
   • Molli
    2012-06-30 17:05:48
    ;) ;) :) :) (գինի) (գինի)
 • Ճուտիկ ♥
  2012-06-30 17:05:55
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • Molli
   2012-06-30 17:06:29
   ապրես ճուտիկ ջաաաննն (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • Ճուտիկ ♥
    2012-06-30 17:07:00
    (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • Molli
    2012-06-30 17:08:09
    :) :) :) :)
 • (լավ) ապրես լավնա ,,,,, (բռավո)
 • հեղափոխական...
  2012-07-01 11:27:09
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) :) (գինի) (գինի)
  • Molli
   2012-07-01 11:51:45
   մմեերրսսսիիի (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) :) :) :) :) :) :) :) (գինի) (գինի) O:) O:) O:) O:)
 • Էմմա
  2012-07-03 12:42:03
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
  • Molli
   2012-07-04 12:52:13
   մմեեեերրսսիիիննեեերրր (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (բռավո) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
 • ♥Սյուզկա♥
  2012-07-03 12:44:52
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • Molli
   2012-07-04 12:51:41
   :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • SNSD-i Fan
  2012-07-03 15:28:09
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա)
  • Molli
   2012-07-03 15:30:05
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • FaN oF Pitbull
  2012-07-17 17:49:46
  (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
  • Molli
   2012-07-17 17:51:00
   :) :) :) :) մերսիի Սիր ջաաանն :) :) :)
 • FaN oF Pitbull
  2012-07-17 17:53:35
  Խնդրեմ Սեր ջան (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
  • Molli
   2012-07-17 18:11:26
   :) :)
 • Սիրում եմ քայլել մեղմ քամու ներքո, այն ասես վերքերը բուժելու եվ հոգին խաղաղեցնելու մեծ հատկություն ունի......լավն էր (ծաղիկ)
  • Molli
   2012-11-10 10:28:20
   :) :) :) մերսիիի (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • │ ▬ │ ❐ │ ✖ │
  2012-11-10 10:29:34
  քամին իմ կյանքում միայն հիվանդություն է բերում :D :D :D
  • Why so serious?
   2012-11-10 10:35:56
   իմնել (ուրախ)
   • Molli
    2012-12-26 20:00:12
    (լավ) (լավ) ]:) ]:) ]:) չայ խմեք (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Normal is boring
  2013-06-15 14:53:18
  քամի-անձրև-կայծակ (խփո) էս եռյակը միշտ էլ սիրել եմ
  • LP fan
   2013-07-13 22:36:54
   :) :) :) աահհաա ինչպես ասում են վատ եղանակից լավ բան չկա (խփո) (գինի) (խփո) (խփո) ..ես ավելի շատ քամի եմ նախընտռում հետո անձռև հետո նոր կայծակ (լավ) (լավ)