Copy SMS

 • ツMeliNE♥FCB
  2012-06-29 19:28:08
  (ուրախ) (լավ) (լավ)
 • ℳ ℯ ℛ ყ ♥
  2012-06-29 19:29:17
  :D :D Ավելի շաատ ես տեսնում եմ 2 ծիածանի գոււյն :D :)
  • ツMeliNE♥FCB
   2012-06-29 19:30:03
   (ախ) ԵՍ ՄԵՆԱԿ ԿԱՐՄԻՐՆԵՄ ՏԵՆՈՒՄ (ուրախ)
  • ツMeliNE♥FCB
   2012-06-29 19:30:04
   (ախ) ԵՍ ՄԵՆԱԿ ԿԱՐՄԻՐՆԵՄ ՏԵՆՈՒՄ (ուրախ)
 • ⒶⓇⓂⒶⓃ
  2012-06-29 19:31:26
  (լավ) ,,,,,,, բայց մի խորհուրդ, եթե քիչ են մի սարքի, հավաքի նոր ընդհանուր սարքի (լավ)
 • MASH (Official CopyPage)
  2012-06-29 19:32:01
  Լավ էլ մտածել ես հա :D
 • ♥ {Հայկուհի} ♥
  2012-06-29 19:36:20
  :D :D ]:) ]:)
 • Molli
  2012-06-29 20:20:52
  ]:) ]:) (լավ) (լավ)
 • AnnaMaria
  2012-06-29 20:21:15
  :D :D :D :D :D
 • Emma
  2012-06-29 21:04:15
  վերջինը լավն էր ]:)
 • V.S.H
  2012-06-29 21:23:25
  իրոք որ քիչ էր :D
 • ☆★❤NARI❤☆★
  2012-06-29 21:25:26
  ՔԻչԵՅՆ ԲԱՅՑ ԶԱթՈ ԼԱՎՆԵՅՆ :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D ]:) ]:) ]:) ]:) (խփո) (խփո) (խփո)
 • ★ Lusine ★
  2012-06-29 22:45:21
  (լավ) (լավ)
 • ♥Սյուզկա♥
  2012-06-30 13:56:27
  :D :D :D :D :D :D :D