Copy SMS

 • MASH (Official CopyPage)
  2012-07-02 15:01:31
  ԱրՁան
 • ahhh
  2012-07-02 15:06:09
  ես պոստից 2 հատես սարքել ու 2-ում ել տարբեր սխալներ ես արե :) :) :)
 • V.S.H
  2012-07-02 15:06:37
  :D :D :D :D
 • NARE
  2012-07-02 15:14:34
  երեխեք չգիտեմ ոնց փոխեմ :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O
 • NARE
  2012-07-02 15:15:54
  վայ չեմ տեսել :) :) :) :) :)
 • ♥Սյուզկա♥
  2012-07-02 15:24:03
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Luiza
  2012-07-02 15:51:47
  ԱրփԱԱ (ժպիտ) (ժպիտ)
 • -Ella..M.)..Dreamer (◔̯◔)
  2012-07-02 16:50:52
  սիրուն են........................ (լավ)
 • NARE
  2012-07-02 20:19:30
  մերսի (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • ♡╬═►LARISI(K)<═╬♡
  2012-12-04 16:31:42
  (լավ) (լավ) (լավ)