Copy SMS

 • ani21
  2012-07-05 17:15:32
  :P :P :P :P
 • MASH (Official CopyPage)
  2012-07-05 17:15:34
  Սարդից (լավ)
 • Ճուտիկ ♥
  2012-07-05 17:15:54
  (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ)
 • Sm♀ℓer S♥nล
  2012-07-05 17:16:57
  ֆուհ,,,,ինչ լավա,,,,,,,,,ես ասի ուրիշ բան էր :D :D :D :D
 • ֆու վայ մամա ջան ես ինչ արիք (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ)
 • i ♥ U <3
  2012-07-05 17:17:07
  յաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաախքքքքքքքքքքքք զզվում ու վախում եմ սարդերիցցց (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) :P :P :P
  • ես եեեեեել (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ)
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-07-05 17:20:28
   ՎՈՒՅ ԱՄԱՆ ԵՍԵԼ :'( :D :D :D (խփո) (խփո)
  • i ♥ U <3
   2012-07-05 17:20:49
   (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) կըանքում ել սոկ չեմ խմելու :) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ)
 • HAYKO92
  2012-07-05 17:17:46
  (գինի) լավել համովա (գինի) (գինի)
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-07-05 17:20:37
   ԳԻՏԵՄ (գինի) (գինի) (գինի) :D :D (խփո) (խփո)
 • Tsovik
  2012-07-05 17:19:58
  վաաաաաաաաայ,գոնե օձ լիներ.....օձը գոնե տանելի ա :D :D :D
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-07-05 17:23:09
   Օձ (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) չԵ ԱՎԵԼԻ ԼԱՎԱ ՍԱրԴ (խփո) (խփո)
 • :P ,,,,,,,,,,,,,բանանի հետ՞ բայց կարողա լավել համով լինի,, :D
 • Լիկա:)
  2012-07-05 17:22:22
  :D :D :D :D :D :D :D
 • Molli
  2012-07-05 17:23:40
  յյյաաաախխխխխքքքքքքքքքքքքք (լավչեմ) (լավչեմ) :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-07-05 17:24:34
   ՀԵՏՆԵԼ ՆԱրՆջ ՔՑԵՅՆ ԱՎԵԼԻ ՀԱՄՈՎ ԿԼՆԵր (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • Molli
    2012-07-05 17:27:40
    Նար էն կանաչ որդից պիտի քցեին էն որ սատկացնում ես մեջից կաթի նման բանա դուրս գալիսսսս :D :D :D (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) յյաաախխխքք էս ինչեր եմ խոսում :P :P (վայքո)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-05 17:36:24
    (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) ԱՅ ԵՏԻ ԻՍԿԱԿԱՆԻՑ ԶԶՎԵԼԻՅԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱ (լավչեմ) (լավչեմ) (խփո) (խփո)
   • Molli
    2012-07-05 17:37:15
    ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) աաահհհաաա
   • ավելի լավ կլինի են կանաչ որդերից քցի մեջը, :P ,,,,,,,,ավելի համով կլինի :D
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-05 17:38:10
    չԵ ԴրԱՆՔ ՄԻ ՏԵՍԱԿ ԴԱՌԸ ՀԱՄ ՈՒՆԵՆ (խփո) (խփո)
   • կանաչ չի կապտականաչա ;) ;) ;) ;)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-05 17:49:51
    2-ԻՑԵԼ ԼԻՆՈՒՄԱ (խփո) (խփո)
   • Molli
    2012-07-06 11:47:08
    յյաախխխքքք փորձել ես՞՞՞՞՞՞՞՞՞ (խփո) (ախ) (լավչեմ) ]:) ]:)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-10-14 14:29:33
    չէ
 • լավել հավեսով խմումա (լավչեմ)
 • Sm♀ℓer S♥nล
  2012-07-05 17:28:40
  երեխեեեեք ես հեսա կմեռնեմ, բա նկատեցի՞ք որ էտ մարդու կողքը մի հատ վեդռո կար, որ պետք եղած վախտ,,,,, :D :D :D :D
 • ○O MaYnE O○
  2012-07-05 17:29:38
  յաաախխխքքք լավելիիիիի ես զզվում եմ տեսնեմ սարդին ուր մնաց խմեեմմմ (լավչեմ) (լավչեմ) :D
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-07-05 17:36:47
   (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (խփո) (խփո)
 • ՆԱՐԵԿ
  2012-07-05 18:04:15
  սկզբից (խփո) (խփո) (խփո) հետո (վայքո) ու դրանից բխող հետեվանքները :) (լավչեմ) :P :P :P :P :P :P (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ)
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-07-05 18:05:35
   :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • ՆԱՐԵԿ
    2012-07-05 18:07:04
    :D :D :D :D :D :D
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-05 18:13:02
    (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (խփո) (խփո)
   • ՆԱՐԵԿ
    2012-07-05 22:52:42
    (խփո) (խփո) (խփո) (գինի)
 • i love Rihanna
  2012-07-05 18:06:10
  թուուուուու,էս էլի ճապոնացիների ու չինացիների ձեռի գործնա՞՞՞՞՞ :^) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
  • (ոչոչ) (ոչոչ) ինչ չինացի ինչ բան
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-07-05 18:08:18
   ԲԱՅՑ ԵՏ ՄԱրԴԸ ՆՄԱՆ չԻ ճԱՊՈՆԱՑՈՒ (խփո) (խփո) (խփո)
   • i love Rihanna
    2012-07-05 18:13:44
    դե մենակ դրանք են սենց բաներ անում հիմնականում,օրինակ քաղցրավենիքն ուտում են տարբեր տեսակի միջատներով (ժպիտ) (ժպիտ)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-05 18:15:06
    չԵ ԵՍԻ ԴրԱՆՑԻՑ չԻ (խփո) (խփո)
   • i love Rihanna
    2012-07-05 18:21:13
    պարզաաաաաաա (խփո) (խփո) (խփո)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-05 18:33:43
    (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
 • Sala Samobójców
  2012-07-05 18:07:01
  ուուուուուուուոխխխխխխ (խփո) (խփո) :) :)
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-07-05 18:08:31
   ջԱՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • Sala Samobójców
    2012-07-05 18:09:01
    :) էսի հավեսով կտայի մեր հարևանին (խփո)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-05 18:10:07
    ԵՍԵԼ ԸՆԿԵր ԲԱԲԱՅԱՆԻՆ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • Sala Samobójców
    2012-07-05 18:11:07
    :) եթե ընկեր բաբայանին էս տալու էլի բան ավելացրա մեջը :) (խփո)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-05 18:11:53
    ՀԱ ՄԻ ԵրԿՈՒՀԱՏԵԼ Որթ ԿԱՎԵԼԱՑՆԵՄ (խփո) (խփո) (խփո)
   • Sala Samobójców
    2012-07-05 18:12:42
    ու կռիսի լյարդ :D :D (խփո)
   • ուզում ես մի հատ կանաաաաաաաաաաաաչ որթ ճարեմ, որ իմանա սոկա ;)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-05 18:14:39
    ՀԱ ԱրժԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) ՄԿԱՆ ԴԵՂԵԼ ԼՑԵՄ ՄԻՔԻչ :D
   • Sala Samobójców
    2012-07-05 18:18:46
    մի քիչ չե ,,ինչքան կարաս լցրա ,,համով կլինի :)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-05 18:21:17
    ԳԻՏԵՄ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • Sala Samobójców
    2012-07-05 18:23:20
    :):) ու էտի հյուրասիրում ես սիրուն ժպիտով :) (ժպիտ) (ժպիտ)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-05 18:24:53
    ՈՒԶՈՒՄԵՍ ԸՆԵՆՑ ժՊՏԱՄ 3 ԲԱժԱԿ խՄԻ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • Sala Samobójców
    2012-07-05 18:26:58
    էտքան սարդ չկա մի բաժակը հերիք ա ...էտի որ չազդի վրեն ու ողջ մնա կասես գամ մի հատ ուտելու բան սարքեմ ուտի հաստատ կվատանա :) :) :)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-05 18:28:01
    ԴրԱՆ ՔԱՄԻՆ փչԻ ԿՎԱՏԱՆԱ (խփո) (խփո) (խփո)
   • Sala Samobójców
    2012-07-05 18:28:37
    ինչի դասախոս ա ՞՞՞
   • Sala Samobójców
    2012-07-05 18:28:50
    էէէ դասատու :)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-05 18:30:54
    ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ ԳրԱԿԱՆՈՒթՅՈՒՆ :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • Sala Samobójców
    2012-07-05 18:31:46
    կիլլեռ վարձենք ՞՞՞՞՞՞՞ :)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-05 18:33:17
    չԵ ՏԵՆՑ ՀԱՆԳԻՍՏ ՄԱՀ ԿԼՆԻ (խփո) (խփո) (խփո)
   • Sala Samobójców
    2012-07-05 18:36:56
    :) դե սոկից հետո կիլլեռը վատ չի
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-05 18:38:04
    չԵ ԵՏԻ ԼԱՎ չԻ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • Sala Samobójców
    2012-07-05 18:39:04
    :O լավ ՉԻ ՞՞՞՞՞՞՞ էլ ինչ անենք ՞՞՞ :)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-05 18:40:38
    ՍՈխԻ ՍՈԿ ԱչՔԵԻ ՄԵջ (խփո) (խփո)
   • Sala Samobójców
    2012-07-05 18:41:24
    ընձուղտ բաց թուղենք հետեվից ՞՞՞՞՞՞՞՞ :) :)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-05 18:50:11
    :D :D :D :D ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) :D :D :D :D :D :D :D :D ...............................ՀԱ ԱրժԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻ (խփո) (խփո)
 • Beatles_girl
  2012-07-05 18:20:47
  :( :(
 • հեղափոխական...
  2012-07-05 18:21:27
  (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) FFFFFFFFFFFFFFFUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU :P :P :P :P :P վայ Նարի դու իրոք որ գիժ ես (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) :D :D :D
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-07-05 18:22:20
   ՀԸ ԲԸ (խփո) (խփո) (խփո) խԻ ԴՈՒ ՆՈր ԻՄԱՑԱր (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • հեղափոխական...
    2012-07-05 18:29:17
    չէ Նար ջան ևս մեկ անգամ համոզվեցի (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-05 18:31:14
    ԵՍԻՄ թԵ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
 • ինձ մի հատ սարդով կոկտել բորֆավոռ :D :D (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
 • 1anhayt
  2012-07-05 18:26:32
  ջաաաաաաան դզեց (խփո)
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-07-05 18:28:37
   (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • 1anhayt
    2012-07-05 18:30:02
    (լավ) (խփո) (լավ)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-05 18:31:32
    (լուսնաքայլ) (խփո) (լուսնաքայլ)
   • 1anhayt
    2012-07-05 18:32:10
    ;) (ծաղիկ) ;)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-05 18:32:45
    ԱՆՀԱՅՏ ջԱՆ ԿԱրՈՂԵՄ ՔՈ ԱՆՈՒՆԸ ԻՄԱՆԱԼ՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞ (խփո) (խփո)
   • 1anhayt
    2012-07-05 18:34:26
    ոչ ;) (ծաղիկ) ;)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-05 18:35:43
    ԻՆչՈՒ (:|
   • 1anhayt
    2012-07-05 18:39:40
    ուղղակի ;) (դեմք) ;)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-05 18:41:26
    (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ)
   • 1anhayt
    2012-07-05 18:42:59
    (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • GOGA1995
  2012-07-05 18:29:31
  վաաաաաաաաաաաաաայ սարդ շաաաաաաաաաաաաաաաաաատ եմ սիրում
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-07-05 18:30:23
   (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (ծաղիկ)
  • 1anhayt
   2012-07-05 18:32:55
   (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) լուրջ՞ (լավչեմ) ըըըըըըըըըըըըըըըըըըը (լավչեմ)
 • Man.(E...)..Dreamer (◔̯◔)
  2012-07-05 18:46:16
  ՎՎՎԱԱԱԱԱԱՅ նաաաաաաաաաաաաաաաարրրրրրրրրրրրրրրրրր............ |( |( |( |( (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ)
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-07-05 18:50:26
   ՀԱ ջԱՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
 • Juli7a
  2012-07-05 18:49:15
  :P :P :P :P :P ահավոր ա
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-07-05 18:50:32
   (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ)
 • ......
  2012-07-05 18:52:10
  Ուխխխխխ,հլը ոտիկները (խփո) ........Ոնց կբռնեի ուոււուու..........................................կծեփեի պատին (ուռա) (ուռա) :D :D ,.................
 • ♥Սյուզկա♥
  2012-07-05 18:53:48
  (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (խփո)
 • ----» €mm@ «----
  2012-07-05 19:28:05
  (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ)
 • (ړײ)Mash Barca(ړײ)
  2012-07-05 19:44:05
  յախքքքք (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ)
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-07-05 19:45:18
   ջԱՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆ (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (խփո) (խփո) (խփո)
   • (ړײ)Mash Barca(ړײ)
    2012-07-05 19:51:41
    (վայքո) (վայքո) (վայքո) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-05 19:58:30
    (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (օգո)
 • ★ Lusine ★
  2012-07-05 19:50:24
  ֆոււււււււււււ :P :P :P :P
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-07-05 19:58:42
   ջԱՆ ԼՈՒՍՍ (խփո) (խփո)
   • ★ Lusine ★
    2012-07-05 20:04:45
    զզվելիաաաաաա :P
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-05 20:05:48
    ԳԻՏԵՄ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • ★ Lusine ★
    2012-07-05 20:06:33
    (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) .......ու լիքը պաչիիիիիիկկկկկկկկկկ
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-05 20:07:38
    ՄԵԼՍԻ ԼՈՒՍՍՍՍՍՍՍՍՍ (K)(K)(L) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո) (խփո)
   • ★ Lusine ★
    2012-07-05 20:08:12
    ինչի համար......... (ծաղիկ)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-05 20:09:34
    ԵՍԻՄ............... O:) O:) O:) O:) Որ ԵՏՔԱՆ ԼԱՎՆԵՍ (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (խփո) (խփո)
   • ★ Lusine ★
    2012-07-05 20:10:36
    (ուռա) (ուռա) (ուռա) ուխխխխխխ մերսի հրաշք ջան,,,,,, բա դու ինչ լավն ես .......
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-05 20:12:31
    ՊԱչԻԿ ԱՄՊԻ չԱփ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) O:) O:) O:) (գինի) (գինի) (խփո) (խփո)
   • ★ Lusine ★
    2012-07-05 20:14:22
    քեզ ավելի շաաաաաաաաաատ (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-05 20:15:13
    շԱՏ շԱՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏ ՔԵԶԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (գինի) (գինի) (խփո) (խփո)
   • ★ Lusine ★
    2012-07-05 20:16:22
    լավ 2 սիս հավասար......
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-05 20:17:23
    ԱՅՏԵՆՑ ԱՎԵԼԻ ԼԱՎԱ (ուռա) O:) O:) O:) (գինի) (գինի) (խփո) (խփո)
   • ★ Lusine ★
    2012-07-05 20:18:44
    հա.... (ուռա) (ուռա)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-05 20:19:58
    (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • ★ Lusine ★
    2012-07-05 20:20:38
    ես սմայլիկա կռիվ ենք խաղում՞............. (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-05 20:21:21
    ԵՍԻՄ :D :D O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:)
   • ★ Lusine ★
    2012-07-05 20:22:22
    եսիմ չէ հաստատ......... ]:) ]:) ]:) ]:) ]:)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-05 20:23:33
    ՎԱՅթԸՄ ]:) ]:) ]:) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա)
   • ★ Lusine ★
    2012-07-05 20:24:49
    հիմա ինչ ... որսա կրվում.///////////՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞ ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-05 20:26:26
    ՈչՄԵԿՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍ (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի)
   • ★ Lusine ★
    2012-07-05 20:30:19
    հա........... (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-05 20:30:59
    ԿԵՆԱՑՏ (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի)
   • ★ Lusine ★
    2012-07-05 20:31:45
    երկուսիս........... (գինի) (գինի)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-05 20:32:45
    ՄՈՒԱՀ (խփո) (խփո)
 • Happy End
  2012-07-05 19:52:57
  (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ)
 • ⒶⓇⓂⒶⓃ
  2012-07-05 20:27:25
  Ջասթին Բիբեր (լավ) (լավ)
 • ☆★❤NARI❤☆★
  2012-07-05 20:41:59
  (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (խփո) (խփո) (խփո)
 • GOGA1995
  2012-07-05 20:45:32
  սարդ եմ ուզում :'( :'( :'(
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-07-05 20:51:20
   :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D ]:) ]:) (խփո) (խփո)
 • GOGA1995
  2012-07-05 20:56:58
  խի ես խնդում՞՞՞՞
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-07-05 21:00:37
   ԵՍԻՄ (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ)
 • V.S.H
  2012-07-05 20:58:18
  աաաաննննննննննննննննուուուուուուուուուուուուուուուշշշշշշշշշշշշշշշշշշշշշշշշշշշշշշշշշշշշշշշշշշշշշշշշշշշշշշշշշշշշշշշշշշշշշշշշշշշշշշշշշշշշշշշշշ (խփո)
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-07-05 21:00:45
   (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :D
   • V.S.H
    2012-07-05 21:02:27
    (պաղպաղակ)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-05 21:03:40
    (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ)
   • V.S.H
    2012-07-05 21:26:08
    (գինի)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-05 21:29:26
    (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել)
   • V.S.H
    2012-07-05 21:32:08
    (բռավո) (բռավո) (բռավո) (գինի) (գինի)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-10-14 14:30:40
    (լուսնաքայլ)
 • GOGA1995
  2012-07-05 20:59:07
  ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:)
 • Emi Li
  2012-07-05 21:14:08
  Նաաաաաաաաաաաաար :'( խեղճ սարդիկ
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-07-05 21:16:05
   ԷՄՍ ԴՈՒ ՄԻԱԿ ՄԱրԴՆԵՅր Որ ՍԱրԴԻՆ խխճԱՑԻր Ոչ թԵ ՄԱրԴՈՒՆ Որ ՊԻՏԻ խՄԻ :D :D :D :D :D :D :D :D ԲԱՅՑ ՄԵխԿԱ (լուսնաքայլ)
   • Emi Li
    2012-07-05 21:22:09
    դե եթե սարդիկին չ,,,,,,,,,եին :'( ,,, ես մարդը չէր խմի
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-05 21:25:01
    ԴԵ ԵՏ ՄԱրԴՆԵր ԴԱժԱՆ Որ ՍՊԱՆԵԼԱ :( :(
   • Emi Li
    2012-07-05 21:27:47
    օ ոչ,,, նա փախչում է,,, նա չի ուզում, բայց նրա ճակատագիրն այդ էր,,,,, հարգենք Սարդիկի հիշատակը (խոնարհվել) O:) (գինի)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-05 21:29:05
    ՎԱՅ ԷՄՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍ ]:) ՀԱրԳԵՆՔ (խոնարհվել) (խոնարհվել) (ծաղիկ) (խփո)
 • GOGA1995
  2012-07-05 21:15:08
  էտտտտտտտտտտտ ասա
 • HASMIK
  2012-07-05 23:24:41
  ]:) ]:) ]:)
 • --Sad boy $-$ MAYIS--
  2012-07-06 11:53:17
  vaxq zzvelia u et en mart@ xmec (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ)
 • ♥ԱՆԻ♥
  2012-07-06 22:07:02
  (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) :P :P :P :P :P
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-07-06 22:12:15
   ՎԱՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅ ԵՍ ՆԿԱրՏ ՍՏԵՂ չԻ ԵրԵՎՈՒՄ ԲԱՅՑ ՄՅՈՒՍ ՏԵՂԵրԸ ԵրԵՎՈՒՄԱ
 • HaSmiK
  2012-07-07 00:12:04
  յաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաախք տուուուու (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (ախ) (ախ)
 • ☆★❤LIAN❤☆★
  2012-07-15 14:36:57
  ՅԱխՔՔՔՔՔՔՔՔՔՔՔՔՔՔՔՔՔՔՔՔՔՔՔՔՔՔՔՔՔՔՔՔՔՔՔՔՔՔՔՔՔՔՔՔՔՔՔ (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ)
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-07-15 19:09:45
   ջԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆ (խփո) (խփո) (խփո)
 • ☆★❤LIAN❤☆★
  2012-07-15 19:53:24
  ԱրևՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ)
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-07-15 19:55:03
   ԼԻՅ ՍխՄԻ ԵՆ ՊԱՏԱՍխԱՆԵԼԸ ՆՈր ԳրԻ Որ ԻՄԱՆԱՄ ԻՆձԵՍ ԳրՈՒՄ ԿԱՄ ՈՒրԻշԻ O:) O:) O:) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) ԳԻժՍՍՍՍՍ (խփո) (խփո) (խփո)
   • ☆★❤LIAN❤☆★
    2012-07-16 12:00:41
    ԼԱՎՎՎՎՎՎՎՎՎ ԿՅԱՆՔՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-16 12:29:13
    ԱՅ ԱՊրԵՍ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • ☆★❤LIAN❤☆★
    2012-07-18 15:53:11
    :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:)
 • FaN oF Pitbull
  2012-07-15 19:56:59
  ու էսի մարդիկ խմում են (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ)
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-07-15 20:03:45
   ճԱրՆԵրԸ ԻՆչ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) ՄԵրՍԻ (ծաղիկ)
 • SIRUN KUKU
  2012-10-02 20:24:24
  (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) ոնց ել խմելէ
 • Էմիլյա Եգանյան
  2012-11-04 19:38:27
  հետաքրքիր է ինչ համ ունի այս հյութը՞ O:)
 • mqotoyan
  2015-04-30 12:26:35
  ֆոււււււււււււււււււււււււււււււււււ (լավչեմ)
 • +++
  2015-04-30 15:56:50
  օղորմի (դեմք) (դեմք) :( :( (լավչեմ) (լավչեմ) :D :D (բռավո) (բռավո) (բռավո)