Copy SMS

Ինչպես Կարելի է Բահից Կիթառ Պատրաստել

Մի երաժիշտ որոշեց ապացուցել, որ տաղանդավոր երաժիշտը կարող է անգամ բահից երաժշտություն ստանալ: Ներքևում դուք կտեսնեք կիթառ պատրաստելու պրոցեսը և փորձարկումը:

Ինչպես Կարելի է Բահից Կիթառ Պատրաստել - զարմանալի, երաժիշտ, բահ, կիթառ


Ինչպես Կարելի է Բահից Կիթառ Պատրաստել - զարմանալի, երաժիշտ, բահ, կիթառ

Ինչպես Կարելի է Բահից Կիթառ Պատրաստել - զարմանալի, երաժիշտ, բահ, կիթառ

Ինչպես Կարելի է Բահից Կիթառ Պատրաստել - զարմանալի, երաժիշտ, բահ, կիթառ

Ինչպես Կարելի է Բահից Կիթառ Պատրաստել - զարմանալի, երաժիշտ, բահ, կիթառ

Ինչպես Կարելի է Բահից Կիթառ Պատրաստել - զարմանալի, երաժիշտ, բահ, կիթառ

Ինչպես Կարելի է Բահից Կիթառ Պատրաստել - զարմանալի, երաժիշտ, բահ, կիթառ

Ինչպես Կարելի է Բահից Կիթառ Պատրաստել - զարմանալի, երաժիշտ, բահ, կիթառ

Ինչպես Կարելի է Բահից Կիթառ Պատրաստել - զարմանալի, երաժիշտ, բահ, կիթառ

Ինչպես Կարելի է Բահից Կիթառ Պատրաստել - զարմանալի, երաժիշտ, բահ, կիթառ

Ինչպես Կարելի է Բահից Կիթառ Պատրաստել - զարմանալի, երաժիշտ, բահ, կիթառ

Ինչպես Կարելի է Բահից Կիթառ Պատրաստել - զարմանալի, երաժիշտ, բահ, կիթառ

Ինչպես Կարելի է Բահից Կիթառ Պատրաստել - զարմանալի, երաժիշտ, բահ, կիթառ

Ինչպես Կարելի է Բահից Կիթառ Պատրաստել - զարմանալի, երաժիշտ, բահ, կիթառ

Ինչպես Կարելի է Բահից Կիթառ Պատրաստել - զարմանալի, երաժիշտ, բահ, կիթառ

Ինչպես Կարելի է Բահից Կիթառ Պատրաստել - զարմանալի, երաժիշտ, բահ, կիթառ

Ինչպես Կարելի է Բահից Կիթառ Պատրաստել - զարմանալի, երաժիշտ, բահ, կիթառ

Ինչպես Կարելի է Բահից Կիթառ Պատրաստել - զարմանալի, երաժիշտ, բահ, կիթառ

Ինչպես Կարելի է Բահից Կիթառ Պատրաստել - զարմանալի, երաժիշտ, բահ, կիթառ

Ինչպես Կարելի է Բահից Կիթառ Պատրաստել - զարմանալի, երաժիշտ, բահ, կիթառ

Ինչպես Կարելի է Բահից Կիթառ Պատրաստել - զարմանալի, երաժիշտ, բահ, կիթառ

Ինչպես Կարելի է Բահից Կիթառ Պատրաստել - զարմանալի, երաժիշտ, բահ, կիթառ

Ահա թե ինչ ստացվեց երկարատև և քրտնաջան աշխատանքից հետո: Փորձարկում ենք:)

18

23

4219

 • Sala Samobójców (DoMiNIK)
  2012-07-07 21:04:55
  :D :D :D :D :D (լավ)
 • Es Qo Nman Ei
  2012-07-07 21:05:19
  պահ պահ պահ :D :D :D :D դրա փոխարեն նորը կառնեմ էլի :D :D :D :D լավներ ապրես (լավ) :)
 • Knarik
  2012-07-07 21:06:42
  Վերջն էր բայցց ]:) :D (լավ) Լավ պոստ էրր (լավ)
 • JB Mar
  2012-07-07 21:07:31
  :O :O :O :O :O :O
 • ☆★❤NARI❤☆★
  2012-07-07 21:10:02
  (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) :O :O :O (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (խփո) (խփո) (խփո)
 • I.K.
  2012-07-07 21:10:31
  *կիթառ O:)
  • Knarik
   2012-07-07 21:11:47
   Վաայյ ապրես,ես էնքան խառն էի,որ մոռացա գրելլլ (խոնարհվել) (ախ)
   • I.K.
    2012-07-07 21:13:05
    O:) O:)
  • ᔕm♀ℓer ᔕ♥nล
   2012-07-07 21:12:57
   մերսի O:)
 • V.S.H
  2012-07-07 21:11:47
  մեկնաբանությունը հետաքրքիրա , են առաջվա ֆիլմերն ես հիշում :D :D :D
 • Lusine
  2012-07-07 21:19:48
  (լավ) (լավ)
 • AnnazuyS
  2012-07-07 22:35:08
  ]:) ]:) ]:) :D :D :D (լավ) (լավ) (լավ) լավն էրր
 • ♥Սյուզկա♥
  2012-07-07 23:50:18
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Սիրահարիքս
  2012-07-08 09:47:29
  ]:) ]:) ]:) ]:)
 • SoFi....((
  2012-07-08 09:48:53
  :D :D ես գիթառ սիրում եմ....բայց էս չեմ սիրում (ծաղիկ) ]:) ]:)
 • SoFi....((
  2012-07-08 09:48:54
  :D :D ես գիթառ սիրում եմ....բայց էս չեմ սիրում (ծաղիկ) ]:) ]:)
 • :D :D :D :D :D (լավ)
 • Tsov
  2012-07-09 09:53:52
  վելլլլլլլլլլլչնաաաաաաաաաաաաաաաաա :D (բռավո)
 • Man.(E...)..Dreamer (◔̯◔)
  2012-07-10 12:29:49
  :O :O :O :O :O (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) լավնաաաաաաաաաաաաա
 • ℒIℒuShiK
  2012-07-10 13:00:33
  (լավ) (լավ) (լավ)
 • Էմմա♥
  2012-07-11 14:53:08
  Կիթառ շատ եմ սիրում