Copy SMS

♥♥♥Գրանտ Քենդի♥♥♥

♥♥♥Գրանտ Քենդի♥♥♥ - հետաքրքիր, տեղեկություններ


Աշխարհահռչակ Գրանտ Քենդին հայկական ամենահաջողակ ձեռնարկություններից է: Զարմանալի չէ, որ նրանց հաջողվել է վերադարձնել մանկության հիշողությունները, որոնք լի են քաղցրեղենի համերով՝ շոկոլադներ, մրգեր, նուգա, նուշ, ընկույզ, կաթ, վաֆլի, ասորտիներ, որոնք ուտում էինք տոներին, բակում և երբեմն՝ գաղտնի


♥♥♥Գրանտ Քենդի♥♥♥ - հետաքրքիր, տեղեկություններԵՍ ՇԱԱՏ ԵՄ ՍԻՐՈՒՄ ԳՐԱՆՏ ՔԵՆԴԻԻ ՇՈԿՈԼԱԴՆԵՐ,ՊԱՂՊԱՂԱԿՆԵՐ,տորթեր


♥♥♥Գրանտ Քենդի♥♥♥ - հետաքրքիր, տեղեկություններԲա հիշում եք գովազդները

ԳՐԱՆՏ ՔԵՆԴԻ ԵՍ ՇԱԱՏ ԵՄ ՍԻՐՈՒՄ

♥♥♥Գրանտ Քենդի♥♥♥ - հետաքրքիր, տեղեկություններ
♥♥♥Գրանտ Քենդի♥♥♥ - հետաքրքիր, տեղեկություններ
♥♥♥Գրանտ Քենդի♥♥♥ - հետաքրքիր, տեղեկություններկարելի էր ավելին ասել,բայց էսքանը

14

18

2169

 • ( From Maybelline)
  2012-07-08 15:02:03
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) մեր Գրան Քենդին սաղից լավնա ;) ;) ;) ;)
  • ツMeliNE♥FCB
   2012-07-08 15:02:57
   ճիշտա սաղից լավնա (լավ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • m .NARA
  2012-07-08 15:02:39
  ԵՍ ԳՌԱՆՏ ՔԵՆԴԻ ԵՏՔԱՆ ԷԼ ՉԵՄ ՍԻՐՈՒՄ :D :D :D :D
  • ツMeliNE♥FCB
   2012-07-08 15:03:35
   ;) բա ինչես սիրում
   • .
    2012-07-08 15:08:41
    (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ)
 • .
  2012-07-08 15:08:26
  ԳՐԱՆՏ ՔԵՆԴԻԻԻԻԻԻ (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ)
  • ツMeliNE♥FCB
   2012-07-08 15:08:57
   (ծաղիկ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ)
 • ♥Սյուզկա♥
  2012-07-08 15:12:07
  (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (լավ)
 • ᔕm♀ℓer ᔕ♥nล
  2012-07-08 15:22:14
  երեխեեեեք, հայրենիք.թվ-ն հիշում ե՞ք :'(
 • ☆★❤NARI❤☆★
  2012-07-08 15:25:45
  (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ)
 • Lilit((((((
  2012-07-08 15:56:28
  (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ)
 • ★Lusine★
  2012-07-08 16:05:55
  (լավ) (լավ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ)
 • ՈՆՑ ԵՄ ՍԻՐՈՒՄ
 • (լավ) (լավ) (լավ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ)
 • ♥ԱՆԻ♥
  2012-07-08 18:19:09
  (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (լավ)