Copy SMS

 • SaTeNik:)
  2012-07-10 22:01:59
  (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո)
  • Christy
   2012-07-10 22:03:18
   :) :)
 • ᔕm♀ℓer ᔕ♥nล
  2012-07-10 22:02:10
  էս հաստատ Չինաստաննա :D
 • այ էսի խցանումաաաաաաա :D :D :D
  • Christy
   2012-07-10 22:03:10
   :) :)
 • ★Lusine★
  2012-07-10 22:02:59
  :O :O :O :O .........որ չինաստատնա էլ չեմ կասկածում...............
 • ★Lusine★
  2012-07-10 22:02:59
  :O :O :O :O .........որ չինաստատնա էլ չեմ կասկածում...............
 • (ړײ)Mash(ړײ)
  2012-07-10 22:03:50
  WOOOOOOOOOOOOOOOOOOOW :O :O :O :O :O :O
 • ʎoq ʇɔǝɹɹoɔ
  2012-07-10 22:03:54
  Իսկականից էսի չինաստաննա :D :D :D :D :D :D
 • edgar.99.
  2012-07-10 22:04:04
  (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) :O :O :O :O :O :O :O :O
 • ՆԱՐԵԿ
  2012-07-10 22:04:05
  (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո)
 • Lian
  2012-07-10 22:04:29
  վաաաաաաաաաայ.....էս ինչ էէէէէէէէէէէէէէր :O :O :O (:|
 • AnUk
  2012-07-10 22:05:47
  :O :O (:| (:| (:|
 • --Sad boy $-$ MAYIS--
  2012-07-10 22:07:59
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D EREVI ESELA MI HAT TRAQAC JORU PATCHAROV :D :D :D
 • Rik Ars ♥
  2012-07-10 22:41:10
  կայֆա.. ու մեկնել մոտոյով իրանց արանքներով գնումա :D :D :D :D
 • ツMeliNE♥FCB
  2012-07-10 22:52:15
  (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) :D :D :D :D :D :D :D (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո)
  • Christy
   2012-07-10 23:47:12
   :) :)
 • Copypaste
  2012-07-11 08:33:37
  :O (վայքո) :O (վայքո) :O (վայքո) :D :D :D :D ]:) ]:) ]:)
 • V.S.H
  2012-07-11 08:51:46
  տնաշեներն էնքան շատ են ասեղ գցելու տեղ չկա (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
  • Christy
   2012-07-11 11:18:04
   (ժպիտ) (ժպիտ)
 • Էմմա♥
  2012-07-11 08:54:19
  օօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօ իրոք հետո մեր երկրից կբողոքեն :O :O :O :O :O :O :O (օգո) (օգո) (օգո) (օգո) (օգո) (օգո) (օգո) (օգո) (օգո) (օգո) (օգո) (օգո) (օգո) (օգո) (օգո) :O :O :O :O :O :O (օգո) (օգո) (օգո) (օգո) (օգո) (օգո) (օգո) (օգո) (օգո) (օգո) (օգո) (օգո)
  • Christy
   2012-07-11 11:17:47
   հա :) :)
 • ♥Սյուզկա♥
  2012-07-11 13:32:24
  են որ ասումա չինաստանի 10բ դասարանը պատերազմ է հայտարարել անդորային լրիվ եդ վիճակնաաաաաաաաաաա :D :D :D :D :D :D :D
 • ANIKO
  2012-07-11 13:34:33
  (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
  • Christy
   2012-07-11 20:48:44
   (ժպիտ) (ժպիտ)
 • :( :( :( :( (վատ) բաաաաաաաաաաաաաաաա :)
  • Christy
   2012-07-11 20:50:55
   (ժպիտ)
 • Diana
  2012-07-13 17:29:45
  պատկերացնում եք էս խցանման մեջ (վայքո) (վայքո)
  • Christy
   2012-07-13 17:43:58
   :) :) :) :)