Copy SMS

Սենեկա Կրտսեր

Սենեկա Կրտսեր - մտքեր, հայտնի, մարդիկ, աֆորիզմներ • Լավագույն  մտքերը  ընդհանուրի  սեփականությունն  են: • Բարոյականության  գլխավոր  պայմանը  բարոյական  դառնալու  ցանկությունն  է : • Մեր  բարոյական   պարտականությունների  շրջանակն  ավելի  լայն  է  օրենքի  հրահանգավորումներից :

 • Շատերը  ստում  են  նրա  համար  , որ  խաբեն  , ուրիշներն  էլ  որովհետև  խաբված  եմ :

 • Ստախոսը  ստում  է  նաև  այն  ժամանակ  , երբ  դրա  համար  առիթ  չունի  , միմիայն  սովորության  ուժով : • Երբ բանականությունը մեզ թողնում է անգիտության մեջ, ստիպված տրվում ենք պատահմունքի կամքին:  • Մենք շատ բան չենք խիզախում ձեռնարկել ոչ թե նրա համար, որ դժվար է: Այն հատկապես դժվար է նրա համար, որ մենք չենք խիզախում ձեռնարկել: • Մարդն իր ընդունակությունները կարող է իմանալ՝ միայն փորձելով դրանք կիրառել գործի մեջ: 

 • Մենք հաճախ ավելի լավ ենք գլուխ հանում ուրիշի, քան մեր սեփական գործերից: • Որոշ գործերի մեծությունն այնքան նրանց չափերը չեն, որքան նրանց պատեհաժամությունը: • Մեր կողմից ձեռնարկվող գործերը հարկավոր է համապատասխանեցնել մեր ուժերին:

4

2

1347