Copy SMS

 • ♥ԱՆԻ♥
  2012-07-11 13:48:06
  (լավ) (լավ) (լավ)
 • ♬♡TinkerBell♡♬
  2012-07-11 13:50:10
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) լավն են շատ (լավ)
 • Emi Li
  2012-07-11 13:51:01
  բոլորն էլ լավն էին,,,, ապրեեեեսսս,,,, շատ լավ ստացվել է
 • ℒIℒuShiK
  2012-07-11 13:57:58
  լավնեն շաատ Մեր ջաան (լավ) (լավ) (լավ) (ծաղիկ)
 • LIKA ♥♥♥
  2012-07-11 14:02:10
  ապրես Մեր ջան լավա ստացվել (լավ) (գինի)
 • Molli
  2012-07-11 14:12:43
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) բբբռռռռաաավիիիիիիիիիիիիիիիիսսսսիիմմմմա
  • ℳ ℯ ℛ ყ ♥
   2012-07-11 14:21:16
   Մերսի Մոլլի ջան (ծաղիկ) (ծաղիկ)
  • ℳ ℯ ℛ ყ ♥
   2012-07-11 14:21:16
   Մերսի Մոլլի ջան (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • i love music
  2012-07-11 15:37:06
  շատ լավներ (լավ)
 • Tears of Rain
  2012-07-11 15:51:09
  բարև Մարիամ ջան ես Անահիտն եմ շատ դուրս եկավ լավն եր (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Tears of Rain
  2012-07-11 15:51:44
  Մերի ջան սխալ եի գրել
 • Սիիիիիիրրր
  2012-07-11 16:15:43
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • >>>feenix<<<
  2012-07-12 00:01:54
  շատ լավ էին ապրես (գինի) (ծաղիկ)
 • Che
  2012-07-14 20:55:34
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)