Copy SMS

 • i love music
  2012-07-11 22:44:16
  լավն էին ես ել եմ մի քանիսը շատ սիրում (լավ)
 • FaN oF A.L.
  2012-07-11 22:44:22
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • ♥ԱՆԻ♥
  2012-07-11 22:44:38
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • ℳ ℯ ℛ ყ ♥
  2012-07-11 22:44:56
  ԼԱվն էէին (լավ) Էսօր սաղ իրանցց երգերն են ներկայացնում :)
 • ℳ ℯ ℛ ყ ♥
  2012-07-11 22:45:47
  ՎԱաաախ LMFAO-սսսս :) :) :) :D
 • ℒIℒuShiK
  2012-07-11 22:46:41
  (լավ) (լավ) (լավ)
 • ♥♥✿✿♥♥
  2012-07-11 22:52:41
  Վուուուուուույյյյյյյյյյյյյ Էնրիկեին շաաաաաաաաաաաատ եմ սիրում (բռավո) (ծաղիկ)
 • (ړײ)Mash Barca(ړײ)
  2012-07-11 23:03:10
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • ☠ ☠☠EMN☠ ☠☠
  2012-07-15 20:37:39
  3 4 6 8 (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) շատ լավներ
 • Smile ♥
  2013-07-08 14:58:18
  հիանալի ճաշակ