Copy SMS

 • artur-1991
  2012-07-13 10:22:53
  (ուրախ) դեբիլ ա էսի լռիվ (ուրախ)
 • Emilya Yeganyan
  2012-07-13 10:22:54
  բայց մեղկ էր,,, վախեցավ ահավոր O:)
 • Es Qo Nman Ei
  2012-07-13 10:23:19
  :D :D :D :D :D մեռաաաաաաաաա
 • :D :D :D :D :D :D :D
 • Happy End
  2012-07-13 10:24:19
  @ndamen@ 10 varkyan havayi jamanak korcreci :(
 • :D :D :D :D :D խաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաայ :D :D :D :D :D :D :D ես գիժը ովա
 • -Nell
  2012-07-13 10:25:28
  :D :D :D էսի գիզ ա :D
  • Emilya Yeganyan
   2012-07-13 10:26:18
   գիԶաաաա՞ (ժպիտ) քո գիժ-ը զ-ով ավելի ծիաղելի էր O:)
   • -Nell
    2012-07-13 10:26:54
    :D մերսի օչեն օչեն :D
   • Emilya Yeganyan
    2012-07-13 10:27:55
    օչեն օչեն խնդրեմ O:)
   • -Nell
    2012-07-13 10:28:24
    :D
 • -New York))
  2012-07-13 10:54:30
  :D :D :D :D :D
 • Ես մեռա վերջն էր Գոռ ջան :D :D :D :D :D :D
 • SeLiy
  2012-07-13 11:08:56
  ]:) ]:) :D :D
 • LIKA ♥♥♥
  2012-07-13 11:21:38
  այ տղա ես եկել ես :) լավն էր վիդեոն : ]:)
  • Գոռ Հակոբյան
   2012-07-13 11:22:25
   երեկ եկա :)
   • LIKA ♥♥♥
    2012-07-13 11:24:36
    լավ հանգստացար O:)
   • Գոռ Հակոբյան
    2012-07-13 11:25:31
    հա (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) գուշակի որտեղ եի (խոնարհվել)
   • Գոռ Հակոբյան
    2012-07-13 11:25:58
    հա (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) գուշակի որտեղ եի (խոնարհվել)
   • LIKA ♥♥♥
    2012-07-13 11:27:04
    Ծաղկաձոր երևի :)
   • Գոռ Հակոբյան
    2012-07-13 11:28:12
    չեեեե չես կարա գուշակես հաստատ :) :) լավ հուշեմ Իջևան մարզում ա :) O:) O:)
   • LIKA ♥♥♥
    2012-07-13 11:29:11
    հա չգիտեմ դու ասա :)
   • Գոռ Հակոբյան
    2012-07-13 11:30:38
    Էսօր պոստ կսարքեմ դրա մասին <Լաստիվեր> :)
   • LIKA ♥♥♥
    2012-07-13 11:31:44
    լավ կսպասեմ պոստիդ :)
 • m .NARA
  2012-07-13 11:32:24
  :D :D :D :D :D :D աաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաա լավն էր :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • Molli
  2012-07-13 11:33:38
  իսկականիիցց ոորրր լլլլլլլլլլլլլլլլլլլլոոոոոոոոոոլլլլլլլլլլլլ (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
 • ✰ԱՆԻ✰
  2012-07-13 12:48:32
  :D :D :D :D :D
 • ♥Սյուզկա♥
  2012-07-13 23:23:30
  :D :D :) :) :D :D :D :D :D :D :D :D
 • Սիիիիիիրրր
  2012-07-14 10:53:27
  :D :D :D :D :D :D
 • Copypaste
  2012-07-18 18:25:15
  դեբիլ ա էդ մարդը՞՞՞ :D :D :D
 • 2013-01-27 12:23:11
  :D :D
 • Zona de peligro
  2013-02-24 12:55:16
  (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)