Copy SMS

 • ♥Սյուզկա♥
  2012-07-14 22:09:58
  :D :D :D :D :D (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • AnUk
   2012-07-14 22:11:06
   O:) O:)
 • ANIKO
  2012-07-14 22:10:26
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • AnUk
   2012-07-14 22:11:42
   O:) O:) մերսի
   • ANIKO
    2012-07-14 22:12:28
    չԱրԺԻ (բռավո) (բռավո)
 • Happy End
  2012-07-14 22:11:36
  es qez sax texer@ govam vor du senc havayi post sarqes AnUk?? :@ :D
  • AnUk
   2012-07-14 22:12:03
   :O ինչ՞
   • Happy End
    2012-07-14 22:14:06
    erevi es nkarner@ jamket@ noyemberin e ancel (լավ) (լավ)
   • AnUk
    2012-07-14 22:15:28
    :( եհհհհհհհհհհ :( ել չի կրկնվի :'(
   • Happy End
    2012-07-14 22:16:02
    (ծաղիկ) lav esor es shat bari em,,,chgitem vonca stacve
   • AnUk
    2012-07-14 22:17:37
    ]:) ]:) դե հլը ասա էտ երբես գովացել՞ :D
   • Happy End
    2012-07-14 22:18:40
    drsum,,asume giteq miat qopium axja hetem canotace anun@ ANUK e,,@nec lav poster e sarqum,,vor matnert hetner@ kuteq ;) :)
   • AnUk
    2012-07-14 22:20:16
    :D :D :D :D վւյյյյյյյ ազիզ :D :D
   • Happy End
    2012-07-14 22:21:33
    es aziz chem anun unem,,anun@s,,,,,,,,,moracel em ;)
   • AnUk
    2012-07-14 22:26:33
    (լավ) (լավ) ստեղ բացի ինցնից ելի մարդ կա որ քո անունը չգիտեն :^) :^) (ժպիտ)
   • Happy End
    2012-07-14 22:27:05
    ha :P
   • AnUk
    2012-07-14 22:28:52
    (:| ինչի՞
   • Happy End
    2012-07-14 22:29:35
    es Mars molorakic em eke,,u uzume qez het@s tanem,,kgas (խփո) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (լուսնաքայլ)
   • AnUk
    2012-07-14 22:31:05
    (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) ամպայման
   • Happy End
    2012-07-14 22:31:46
    ux 1 patrast e,,mnac 15923 esqan mard gtnem (ծաղիկ)
   • AnUk
    2012-07-14 22:33:05
    :D :D :D :D :D սաղ քոփին հավաքի տար
   • Happy End
    2012-07-14 22:33:43
    ch ha,,qezem menak qopic tanum, (խփո)
   • AnUk
    2012-07-14 22:34:07
    :D :D :D ինչի՞
   • Happy End
    2012-07-14 22:35:23
    durs shates eke dranica :D :D ;)
   • AnUk
    2012-07-14 22:37:26
    (ժպիտ) (ժպիտ) օօօօօ
   • Happy End
    2012-07-14 22:39:00
    (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • For Your Entertainmentくろ
  2012-07-14 22:14:03
  Վերջից 4րդը սարքածա :D
  • AnUk
   2012-07-14 22:15:48
   :D հա հաստատ
 • ☆★❤NARI❤☆★
  2012-07-14 22:17:20
  ՏԱծԻԿ ԼԱՎԵԼԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
  • AnUk
   2012-07-14 22:18:18
   :D :D :D խաաաաաայ
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-14 22:19:17
    ՏԱծԻԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿ :O (խփո)
   • AnUk
    2012-07-14 22:20:01
    (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) այ տածիկ
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-14 22:22:01
    ՏԱծԻԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿ ԵՏԻՆչ ՍԻրՈՒՆ շՈրՏԵՍ ՀԱԳԵԼ :O :O (խփո)
   • AnUk
    2012-07-14 22:32:02
    :D :D :D :D :D
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-14 22:35:42
    ՏԱծԻԿ ԳժՎԵԼ ԵՍ ՏԱծԻԿԿԿԿԿԿԿԿ :O :O (խփո) (խփո)
 • AnUk
  2012-07-14 22:32:15
  խաաաաաայ (ուրախ) (ուրախ)
 • AnUk
  2012-07-14 22:37:45
  :D հա բա ինչեմ արել այ բալես
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-07-14 22:45:26
   ՎՈՒՅ ԱՄԱՆ ՏԱծԻԿ :O :O ԵՆ ԴԵՂԻԿԻՑ խՄԻ ԵՆ ԵՆ ՊՈՒՊՈՒշ ԴԵՂԻԿԻՑ խՄԻ ԵԼ ԵԼ չԵՍԴ ԳժՎԻ ԼԱՎ ՏԱծԻԿ (խփո) (խփո)
   • AnUk
    2012-07-14 22:47:32
    :D :D :D լավներրրր
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-14 22:52:09
    ՏԱծԻԿ ՄԱՌՈժՆԻ ՎՍՏՑՆԵՍ՞՞՞՞՞՞՞՞ (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (խփո) (խփո)
 • AnnazuyS
  2012-07-14 22:38:59
  :D :D :D :D (լավ)
  • AnUk
   2012-07-14 22:40:00
   (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Anna
  2012-07-15 00:04:14
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Anna
  2012-07-15 00:04:46
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • FaN oF Pitbull
  2012-07-15 09:58:43
  :D :D (լավ) (լավ) (լավ)