Copy SMS

Ինչ է քարանձավում պատի վրա??

Ինչ եք կարծում ինչ է քարանձավի պատի վրա?

Ինչ է քարանձավում պատի վրա?? - չղջիկներ, նկարներ


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Իրականում պատի վրա չղջիկներ են, որոնք քիփ հարելով միմյանց տաքանում են

Ինչ է քարանձավում պատի վրա?? - չղջիկներ, նկարներ
Ինչ է քարանձավում պատի վրա?? - չղջիկներ, նկարներ
Ինչ է քարանձավում պատի վրա?? - չղջիկներ, նկարներ
Ինչ է քարանձավում պատի վրա?? - չղջիկներ, նկարներ
Ինչ է քարանձավում պատի վրա?? - չղջիկներ, նկարներ
Ինչ է քարանձավում պատի վրա?? - չղջիկներ, նկարներ
Ինչ է քարանձավում պատի վրա?? - չղջիկներ, նկարներ

8

16

2428