Copy SMS

Թիմ Քոթերիլլի կրեատիվ գորտերը

Թիմ Քոթերիլլի կրեատիվ գորտերը - գովազդ, հետաքրքիր


Քանդակագործն Թիմ Քոթերիլլը, ավելի շատ հայտնի որպես գորտ-մարդ, իր աշխատանքները ներկայացնում է ապակուց եւ մետաղներից: Նրա հոբբիյի հիմանական մասն են կազմում գորտերը.

Թիմ Քոթերիլլի կրեատիվ գորտերը - գովազդ, հետաքրքիր
Թիմ Քոթերիլլի կրեատիվ գորտերը - գովազդ, հետաքրքիր
Թիմ Քոթերիլլի կրեատիվ գորտերը - գովազդ, հետաքրքիր
Թիմ Քոթերիլլի կրեատիվ գորտերը - գովազդ, հետաքրքիր
Թիմ Քոթերիլլի կրեատիվ գորտերը - գովազդ, հետաքրքիր
Թիմ Քոթերիլլի կրեատիվ գորտերը - գովազդ, հետաքրքիր
Թիմ Քոթերիլլի կրեատիվ գորտերը - գովազդ, հետաքրքիր
Թիմ Քոթերիլլի կրեատիվ գորտերը - գովազդ, հետաքրքիր
Թիմ Քոթերիլլի կրեատիվ գորտերը - գովազդ, հետաքրքիր

9

12

861