Copy SMS

 • Man.(E...)..Dreamer (◔̯◔)
  2012-07-18 09:05:59
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) ապրես (լավ)
  • I ♥ U Ամպի Չափ
   2012-07-18 09:09:00
   մելսիկի (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) O:) O:) O:) O:)
 • XaCHaTryAn_nA
  2012-07-18 09:10:17
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) Մալադեցիկներ
  • I ♥ U Ամպի Չափ
   2012-07-18 09:12:15
   օօօօօօօօօյ մելսիիիիիիի O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:)
 • Happy End
  2012-07-18 09:32:06
  ]:) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • For Your Entertainmentくろ
  2012-07-18 09:34:27
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ)
 • Վահագ
  2012-07-18 09:34:46
  լավնեն (լավ)
 • Lian
  2012-07-18 09:36:40
  լավն էին,բայց վերջինը շաաաաատ լավն էր (ծաղիկ)
 • I ♥ U Ամպի Չափ
  2012-07-18 09:55:54
  երեխեք ջաաաաաաան շաաաաաաաատ մերսի սաղիցդ,բոլորը ես եմ պատրաստել,սպասեք ես քանի օրը էլի կլինի :D :D :D :D :D (գինի) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • ✰ԱՆԻ✰
  2012-07-18 10:17:49
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • ARPINE15
  2012-07-18 13:45:48
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (լավ) (լավ) (լավ)
 • I ♥ U Ամպի Չափ
  2012-07-21 15:51:39
  ետ ինչ եղավ (դեմք) (դեմք) (դեմք) (դեմք) (դեմք) (դեմք)
 • -Nan
  2012-08-16 08:53:33
  3-րդ նկարը ինչ լավնեեեր (լավ) :'( ապրեեեեեես :) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (ծաղիկ)