Copy SMS

 • LIKA ♥♥♥
  2012-07-18 13:12:38
  վախենալու են (վայքո) (վայքո)
 • Lusine...((((((
  2012-07-18 13:13:26
  մի քիչ վախենալույա................ (լավ) (լավ) (լավ) ................... (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) ապրե Նարս ...... լավնա շաաաաաատ............... (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-07-18 13:27:06
   ՄԵրՍԻ ԼՈՒՍՍՍՍՍՍ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Happy End
  2012-07-18 13:13:40
  ayo |(
 • Miley 4ever
  2012-07-18 13:13:42
  ես կասեի հիստերիկ դիմահարդարում :D :D :D :D :D :D :D :D
 • Diana
  2012-07-18 13:16:08
  երևի ուժսի համարաաաաաաաաաաա :D
 • Christy
  2012-07-18 13:16:57
  լավնա (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (լավ) (լավ) (լավ)
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-07-18 13:27:55
   ՄԵրՍԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • Christy
    2012-07-18 14:54:43
    խնդրեմ (խփո) (խփո) (բռավո)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-18 15:05:45
    (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) O:) O:)
 • ✰ԱՆԻ✰
  2012-07-18 13:17:15
  (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո)
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-07-18 13:28:07
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո) (խփո) (խփո)
 • Anna
  2012-07-18 13:20:29
  (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (:|
 • Ճուտիկ ♥
  2012-07-18 13:22:28
  (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) աԱԱ քու կատաղած
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-07-18 13:28:28
   :D :D :D ՎԱՅՅՅՅՅՅՅ ճՈՒՏՍՍՍՍՍՍՍՍ (խփո) (խփո) (խփո)
   • Ճուտիկ ♥
    2012-07-18 13:39:58
    (խփո) (խփո) (խփո) վախցրիր գժոսսսսս (պաղպաղակ)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-18 13:45:35
    ԲԱՅՑ ՎԱխԵՆԱԼՈՒ չԵՅՅՅՅՅՅՅՆՆՆՆՆ (խփո) (խփո)
 • ♥Սյուզկա♥
  2012-07-18 13:27:36
  Նար դու լուրջ գժվել ես :D :D :D :D (խփո)
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-07-18 13:30:08
   ՀԱ ԲԱ ՈՆՑ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
 • ......
  2012-07-18 13:28:11
  Ես կասեի՝ գժերի դիմահարդարում (պաղպաղակ) .........................................
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-07-18 13:30:25
   Ոչ Ոչ ԳժՈ ԴԻՄԱՀԱրԴԱրՈՒՄ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • ......
    2012-07-18 13:33:03
    Ոչ,ոչ,գժերի դիմահարդարում..................................
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-18 13:45:51
    Ոչ Ոչ (խփո)
   • ......
    2012-07-18 13:46:40
    Լավ,լավ,իմ ասածնա ;) :) ......................
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-18 13:47:06
    Ոչ Ոչ (խփո) (խփո) (խփո)
 • Lilit Sargsyan
  2012-07-18 13:30:50
  գժօ դիմահարդարում գժօ Նարիի կողմից (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) ......................... (լավ) .......................... (խփո) (խփո) (խփո)
   • Lilit Sargsyan
    2012-07-18 13:38:51
    բա Ռիփսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսս ;) ;) ;) :D :D :D
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-07-18 13:46:15
   ԼԱՎՆԵր ԼԻԼՍ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • Lilit Sargsyan
    2012-07-18 13:48:46
    (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) մելսիկ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-18 13:51:38
    (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) O:) O:)
   • Lilit Sargsyan
    2012-07-18 13:54:13
    (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) ............................. (ծաղիկ) .
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-18 13:54:52
    (պաղպաղակ) (խփո) (խփո)
   • Lilit
    2012-08-27 00:08:23
    (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) ......... :) . :) . :) . :) .. :) . :) .
 • :)
  2012-07-18 13:52:04
  jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahahaaaaaaaaan :D :D :D :D :D
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-07-18 13:53:37
   :D :D ԵՏԻՆչ ջԻԳՅԱրՈՎ ԱՍԻր (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • :)
    2012-07-18 13:56:38
    :D :D :D :D :D :D :D haalvaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa (լավ) (լավ) (լավ)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-18 13:57:40
    ՎՈՒ ԱՄԱՆ :O :O :O :O (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • :)
    2012-07-18 13:58:51
    :D :D :Den or@ mi hat axjik tesa pirsingov mi 17 tarekan et inch lavnerr (լավ)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-18 15:04:45
    :O :O :O (խփո) (խփո) (խփո)
 • Նար ջան կներես բայց ես սենց բաներ չեմ սիրում |(
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-07-18 15:05:03
   ՆԵրՈՒՄ ԵՄ ՆԵրՈՒՄ ԵՄ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
 • Man.(E...)..Dreamer (◔̯◔)
  2012-07-18 14:54:05
  հավեեեեեեեեեսսսսսսսսս (խփո) (խփո) (խփո)
 • (լավ)
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-07-18 15:05:33
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո) (խփո)
 • ☆★❤LIAN❤☆★
  2012-07-18 15:45:30
  ՆԱրրրրրրրրրր ՎԱխԵՆԱԼՈՒ էրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրր (դեմք) (դեմք) (դեմք) (դեմք) (դեմք)
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-07-18 15:46:43
   ՎՈՒՅ ԱրևՍ ՄԻ ՎԱխԵՑԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) ԳժՈՆ ԿՈՂՏԱ (խփո) (խփո) (խփո)
   • ☆★❤LIAN❤☆★
    2012-07-18 15:51:38
    ԴԵ Որ ԱՍՈՒՄ ԵՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍ (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-18 15:54:34
    O:) O:) O:) ՀրԱշՔՍ ԳԻՏԵՍ O:) O:) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • ☆★❤LIAN❤☆★
    2012-07-18 15:57:57
    ԲԱ ՈՆՑ ԱրԵՎՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍ (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-18 16:06:41
    :P :P :P :P :P :P ՄՈՒԱՀ (լուսնաքայլ) (պաղպաղակ) (խփո)
   • ☆★❤LIAN❤☆★
    2012-07-18 16:08:05
    ՄՈՒԱՀՀՀՀՀՀՀ ԻՑՑՑՑՑՑՑՑՑՑՑՑՑՑՑՑՑՑՑՑՑՑՑՑՑՑ (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-18 16:13:35
    ԻՅԱ ԱՂջԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻ :P :P (խփո) (խփո)
   • ☆★❤LIAN❤☆★
    2012-07-18 16:30:57
    ՀԸՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆ (դեմք) (դեմք) (դեմք) (դեմք) (դեմք) (դեմք) (դեմք) (դեմք)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-18 16:31:45
    ՀԵչ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • ☆★❤LIAN❤☆★
    2012-07-18 20:04:01
    ]:) ]:) ]:) ]:) ]:)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-19 13:48:53
    ՎՈՒՅԻԿԿԿԿԿԿԿԿԿ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • ☆★❤LIAN❤☆★
    2012-07-19 15:45:35
    ջԱՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-19 15:46:23
    (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) O:) O:) O:) O:) O:) O:)
   • ☆★❤LIAN❤☆★
    2012-07-19 15:50:35
    ԼԵԶՈՒՏ ՊԱՀԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻ :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-19 15:52:11
    խԻ ԶԶՎՈՒՄ ԵՍ (խփո) (խփո) (խփո)
   • ☆★❤LIAN❤☆★
    2012-07-19 17:41:02
    չէ ՍՊԱՆՈՒՄԱ խԱՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅ (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) O:) O:) O:) O:) O:)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-19 17:42:59
    ԴԵ Որ ՍՊԱՆՈՒՄԱ ԿԴՆԵՄ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • ☆★❤LIAN❤☆★
    2012-07-19 17:50:36
    :'( :'( :'( :'( :'( :'(
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-19 17:52:12
    ջԱՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • ☆★❤LIAN❤☆★
    2012-07-19 18:05:08
    (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) O:) O:) O:) O:) O:) :O :O :O :O :O
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-19 18:07:43
    :P :P :P :P (գինի) (գինի) (գինի) O:) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո) (խփո)
   • ☆★❤LIAN❤☆★
    2012-07-20 11:55:21
    (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-10-07 22:07:47
    ԻՆջԱ ԲԱԼԱՄ O:)
 • ( CcomixM ) Emma
  2012-07-18 16:05:44
  (խփո) (խփո) (խփո) ]:)
 • Lambert
  2012-07-18 18:59:10
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (խփո) (խոնարհվել) (խոնարհվել) ընտիր են
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-07-18 19:08:46
   ՄԵրՍԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻ (խոնարհվել) (խոնարհվել) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • FaN REAL MADRID
  2012-07-18 20:47:33
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-07-18 20:49:15
   ՄԵրՍԻ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո) (խփո)
   • FaN REAL MADRID
    2012-07-18 20:50:53
    խնդրեմ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-18 20:53:55
    (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո)
 • SERINE
  2012-07-18 20:49:20
  շատտտտտտտտտտտտտտ հետաքրքիր եր :) :) (լավ) (լավ) (լավ)
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-07-18 20:50:45
   շԱՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏ ՄԵրՍԻԿՆԵրրրրրրրրր O:) O:) O:) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո) (խփո)
   • SERINE
    2012-07-18 20:51:17
    խնդրեմ :) :) :)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-18 20:54:01
    (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (խփո) (խփո)
 • ☆★❤NARI❤☆★
  2012-07-19 13:49:50
  ԵրԵխԵՔ ԵՍՈՎԱ ՊՈՍՏԻՍ ԱՆՈՒՆԸ փՈխԵԼ՞՞՞՞՞՞՞՞ (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:|
  • ○O MaYnE O○
   2012-07-20 11:56:50
   հա գժո եր ճէ են -ամանակ
  • Էմիլյա Եգանյան
   2012-07-20 12:18:07
   վայ,, գժո Նարի,,, O:)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-20 12:19:11
    ՀԱ ջԱՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆ (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (խփո) (խփո)
   • Էմիլյա Եգանյան
    2012-07-20 12:22:27
    O:) հազիվ էլ չես լացում
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-20 12:25:24
    ՀԱԱԱԱԱ ԲԱ ՈՒրԱխԵՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄ (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) ԵթՈՒՄԵՄ ԳժՈՆԵրՍԻ ՏԵՆԱՄ ՊԱԿԱ ՊՈԿԱ (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (խփո) (խփո)
 • sona
  2012-07-30 00:01:28
  վայ մամա ջաաաաաաաաաաաաան :O
 • KHaCHaTryAn_nA
  2012-09-05 22:12:37
  Դու չես վախենումմմմմմ ;) ;) ;) (վայքո) (վայքո) (վայքո) :O :O :O :O :O :O
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-09-05 22:15:26
   ԵՍ ԳժՎՈՒՄ ԵՄ ՍԵՆՑ ԲԱՆԵրԻ ՀԱՄԱր (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)