Copy SMS

Գժո նկարներ ☺♦☺♦☺••••

Գժո նկարներ ☺♦☺♦☺•••• - Գժո , նկարներ,


Գժո նկարներ ☺♦☺♦☺•••• - Գժո , նկարներ,էս մրջունը գնում ա փղի տուն դուռը փղի երեխեն ա բացում մրջունը ասում ա ճուտո ջան մի հատ պապային կանչի


Գժո նկարներ ☺♦☺♦☺•••• - Գժո , նկարներ,Ապարանցին քիլերա վարձում , որ իրենց տան կաֆել մետլախը խփ


Գժո նկարներ ☺♦☺♦☺•••• - Գժո , նկարներ,Ապարանցուն հարցնում են տարին քանի ամիս ունի ասումա տարին 12 ամիս սարում եմ լինում ինչ իմանամ


Գժո նկարներ ☺♦☺♦☺•••• - Գժո , նկարներ,Վարդանիկը գալիս է տուն ու մորն ասում . 
-Մամ նոր տատիին տեսա, 
Մայրն ասում է. 
-Այ տղա,ես քեզ չեմ ասել ծառի տակը խորը չփորես???


Գժո նկարներ ☺♦☺♦☺•••• - Գժո , նկարներ,
Գժո նկարներ ☺♦☺♦☺•••• - Գժո , նկարներ,
Գժո նկարներ ☺♦☺♦☺•••• - Գժո , նկարներ,
Գժո նկարներ ☺♦☺♦☺•••• - Գժո , նկարներ,– Մամ, Հարութն ասաց, որ ես հիանալի աղջիկ եմ: Կարելի է այսօր նրան հրավիրեմ մեր տուն: 
– Պետք չի: Թող նա շարունակի այդպես մտածել:
Գժո նկարներ ☺♦☺♦☺•••• - Գժո , նկարներ,Երևանի գազանանոցից փախել է սոված փիղը`դուրս սողալով ճաղավադակի միջով:


Գժո նկարներ ☺♦☺♦☺•••• - Գժո , նկարներ,
Գժո նկարներ ☺♦☺♦☺•••• - Գժո , նկարներ,
Գժո նկարներ ☺♦☺♦☺•••• - Գժո , նկարներ,
Գժո նկարներ ☺♦☺♦☺•••• - Գժո , նկարներ,
Գժո նկարներ ☺♦☺♦☺•••• - Գժո , նկարներ,
Գժո նկարներ ☺♦☺♦☺•••• - Գժո , նկարներ,
Գժո նկարներ ☺♦☺♦☺•••• - Գժո , նկարներ,
Գժո նկարներ ☺♦☺♦☺•••• - Գժո , նկարներ,

Գժո նկարներ ☺♦☺♦☺•••• - Գժո , նկարներ,
Գժո նկարներ ☺♦☺♦☺•••• - Գժո , նկարներ,
Գժո նկարներ ☺♦☺♦☺•••• - Գժո , նկարներ,
Գժո նկարներ ☺♦☺♦☺•••• - Գժո , նկարներ,
Գժո նկարներ ☺♦☺♦☺•••• - Գժո , նկարներ,
Գժո նկարներ ☺♦☺♦☺•••• - Գժո , նկարներ,
Գժո նկարներ ☺♦☺♦☺•••• - Գժո , նկարներ,
Գժո նկարներ ☺♦☺♦☺•••• - Գժո , նկարներ,
Գժո նկարներ ☺♦☺♦☺•••• - Գժո , նկարներ,
Գժո նկարներ ☺♦☺♦☺•••• - Գժո , նկարներ,
Գժո նկարներ ☺♦☺♦☺•••• - Գժո , նկարներ,
Գժո նկարներ ☺♦☺♦☺•••• - Գժո , նկարներ,
Գժո նկարներ ☺♦☺♦☺•••• - Գժո , նկարներ,
Գժո նկարներ ☺♦☺♦☺•••• - Գժո , նկարներ,
Գժո նկարներ ☺♦☺♦☺•••• - Գժո , նկարներ,
Գժո նկարներ ☺♦☺♦☺•••• - Գժո , նկարներ,
Գժո նկարներ ☺♦☺♦☺•••• - Գժո , նկարներ,
Գժո նկարներ ☺♦☺♦☺•••• - Գժո , նկարներ,
Գժո նկարներ ☺♦☺♦☺•••• - Գժո , նկարներ,
Գժո նկարներ ☺♦☺♦☺•••• - Գժո , նկարներ,
Գժո նկարներ ☺♦☺♦☺•••• - Գժո , նկարներ,
Գժո նկարներ ☺♦☺♦☺•••• - Գժո , նկարներ,
Գժո նկարներ ☺♦☺♦☺•••• - Գժո , նկարներ,
Գժո նկարներ ☺♦☺♦☺•••• - Գժո , նկարներ,
Գժո նկարներ ☺♦☺♦☺•••• - Գժո , նկարներ,

Գժո նկարներ ☺♦☺♦☺•••• - Գժո , նկարներ,
Գժո նկարներ ☺♦☺♦☺•••• - Գժո , նկարներ,
Գժո նկարներ ☺♦☺♦☺•••• - Գժո , նկարներ,
Գժո նկարներ ☺♦☺♦☺•••• - Գժո , նկարներ,
Գժո նկարներ ☺♦☺♦☺•••• - Գժո , նկարներ,
Գժո նկարներ ☺♦☺♦☺•••• - Գժո , նկարներ,
Գժո նկարներ ☺♦☺♦☺•••• - Գժո , նկարներ,
Գժո նկարներ ☺♦☺♦☺•••• - Գժո , նկարներ,


Գժո նկարներ ☺♦☺♦☺•••• - Գժո , նկարներ,
Գժո նկարներ ☺♦☺♦☺•••• - Գժո , նկարներ,
Գժո նկարներ ☺♦☺♦☺•••• - Գժո , նկարներ,
Գժո նկարներ ☺♦☺♦☺•••• - Գժո , նկարներ,
Գժո նկարներ ☺♦☺♦☺•••• - Գժո , նկարներ,Ձեր  գժո  Նարի,,

Գժո նկարներ ☺♦☺♦☺•••• - Գժո , նկարներ,

37

119

3040

 • Miley 4ever
  2012-07-18 16:29:16
  վաաայ մեր հարևանը :D :D :D :D :D :D :D
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-07-18 16:30:55
   :O ՈրԸ՞՞՞՞՞՞՞՞՞ (խփո) (խփո)
  • Lilit Sargsyan
   2012-07-18 16:31:46
   որ մեկնա :^) :D :D :D
   • Miley 4ever
    2012-07-18 16:32:43
    8ի միջի դիմացինը :D :D :D :D :D
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-18 16:33:56
    :O :O :O ԲԱՅՑ ԸՆԴԵ ՄԱրԴ չԿԱ :O (խփո)
   • Lilit Sargsyan
    2012-07-18 16:36:40
    :D :D :D :D Արմ գժվար :D :D
   • Miley 4ever
    2012-07-18 16:38:30
    ուֆֆֆ դուք ինձ չեք հասկանա :D :D :D :D :D :D :D :D
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-18 16:39:12
    ԵՍ ՀԱՍԿԱՑԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱ (խփո) (խփո) (խփո)
   • Miley 4ever
    2012-07-18 16:40:07
    ապա ապաաաաաաաաա՜՜՜՜՜՜՜ :D :D
   • Lilit Sargsyan
    2012-07-18 16:40:42
    ճիշտ ես :D :D :D
   • Miley 4ever
    2012-07-18 16:42:51
    դե ասեք տենամմմմմմմմմմմ :D :D
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-18 16:43:16
    (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • Miley 4ever
    2012-07-18 16:49:43
    ոչ մի բան էլ չեք հասկացել :D :D
   • Lilit
    2012-08-04 17:06:41
    ահաաաաաաաաա :D :D :D
 • ☆★❤LIAN❤☆★
  2012-07-18 16:29:22
  շԱՏՏՏՏՏՏՏՏ ԼԱՎՆԱ ԿԱՆՔՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍ (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-07-18 16:31:20
   ՄԵրՍԻ ՍրՏԻԿՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • ☆★❤LIAN❤☆★
    2012-07-29 10:52:47
    խՆԴրԵՄՄՄՄՄ (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :D :D :D
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-09-24 21:50:16
    (գինի) (գինի) (գինի) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո)
 • Nanuka
  2012-07-18 16:31:43
  ]:) ]:) ]:)
 • (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • Lilit Sargsyan
  2012-07-18 16:32:57
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) ..................................... (խփո) (խփո) (խփո)
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-07-18 16:35:18
   ՄԵրՍԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻ (ծաղիկ) (ծաղիկ) ............... (խփո) (խփո)
   • Lilit Sargsyan
    2012-07-18 16:37:49
    չարժիիիիիի գօժսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսս (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-18 16:38:29
    O:) O:) O:) ՄՈՒԱՀ O:) O:) (խփո) (խփո)
   • Lilit Sargsyan
    2012-07-18 16:41:16
    լիքը քեզ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-18 16:41:51
    (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • Lilit Sargsyan
    2012-07-18 16:47:53
    (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-18 16:50:22
    O:) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • Lilit
    2012-08-04 17:06:59
    (խփո) (խփո) (խփո) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-09-24 21:50:29
    O:) O:) O:) O:) O:) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո)
 • ♥Սյուզկա♥
  2012-07-18 16:37:02
  :D :D :D :D :D :D :D
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-07-18 16:37:38
   ՄԵրՍԻ ՍՅՈՒԶՍ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո) (խփո)
 • (=NUNIK=)
  2012-07-18 16:44:26
  :D :D :D :D :D :D :D (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) շաաաաաաաաաաաաատտտ լավն էին ապրես
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-07-18 16:45:22
   շԱԱՏՏ ՄԵրՍԻԻԻԻԻԻԻԻԻ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո) (խփո)
   • (=NUNIK=)
    2012-07-18 16:47:05
    խնդրեմ Նար ջան իսկ վերջում քո սիրած սմայլիկը (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-18 16:49:43
    ՄԵրՍԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
 • Անի........☺
  2012-07-18 16:44:31
  վուխ ինչ հավեսն են մերսիիիիիիիիիիիիիի :) :) :) :) :)
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-07-18 16:45:36
   ՄԵրՍԻ ԱՆ ջԱՆ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո) (խփո)
   • Անի........☺
    2012-07-18 16:46:48
    խնդրեմ բայց լավերն ել կային լավ պոստ էրր :) :) :) :)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-18 16:49:24
    շԱՏ շԱՏ ՄԵրՍԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո) (խփո)
 • լավնեն Նարս.......... :D :D :D
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-07-18 16:47:13
   ՄԵրՍԻ ՎԻԿՍ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) O:) O:) O:) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
 • ♥♥Karine♥♥
  2012-07-18 16:49:53
  (լավ) :D :D :D :D :D
 • ♥♥Karine♥♥
  2012-07-18 16:50:00
  (լավ) :D :D :D :D :D
 • Lusine...((((((
  2012-07-18 16:57:48
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-07-18 16:58:49
   ՄԵրՍԻ ԼՈՒՍՍՍՍՍՍ (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) O:) O:) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • Lusine...((((((
    2012-07-18 17:00:43
    Նարս տեսնես քո նմանը էլի կա՞>............ (խփո) (խփո) .............
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-18 17:01:54
    ՀԱ ԿԱ ԵՍ ՍՄԱՅԼՆԱ-- (խփո) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) ԱՅ ՔՈ ՆՄԱՆ չԿԱ :)
   • Lusine...((((((
    2012-07-18 17:04:30
    չէ դու ուրիշ ես ......... իմ նմանել կլինի ....
   • Lusine...((((((
    2012-07-18 17:04:31
    չէ դու ուրիշ ես ......... իմ նմանել կլինի ....
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-18 17:05:12
    չԵ չԻ ԼԻՆԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻ ;) (խփո) (խփո)
   • Lusine...((((((
    2012-07-18 17:08:30
    կլինի կլինի ...... (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) ...........Նարս շաաաաաաաատ լավն ես........
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-18 17:10:19
    ԴՈՒԵԼԵՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍ շշշշշշշշԱԱԱԱԱՏՏՏՏՏՏՏՏ ԼԱՎԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
 • Man.(E...)..Dreamer (◔̯◔)
  2012-07-18 17:03:54
  :D :D ԼԱՎՆԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵՐՐՐՐՐՐՐՐՐ>>>>>>>>>>>...................... (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) ]:) ]:) ]:)
 • eranuhi98
  2012-07-18 17:04:26
  լավը չէր (վատ) (վատ) (վատ) (վատ) :@ :@ :@ :@
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-07-18 17:07:12
   :D :D :D :D :D ԱՄՈթԱ ԱՂջԻԿ ջԱՆ :D :D :D :D :D :D :D :D ՎրԵՏ ծԻծԱՂԱԼ ՄԻ ՏՈՒր (խփո) (խփո) ԵթԵ ՄՏԵՈԼԵՍ ՔՈփԻ Որ ՍԱՂԻ ՊՈՍՏԵրԻՆ ՄԵԿ ԴՆԵՍ ՈՒ ԳրԵՍ Որ ԼԱՎԸ չԻ ՈՒրԵՄԸ ՀԵԼ ԳՆԱ ՀԱՑ ԿԵր ՄԵՂԿԵՍ :D :D :D :D :D :D :D
  • Man.(E...)..Dreamer (◔̯◔)
   2012-07-18 17:19:45
   (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) իյաաաաաաաաաա
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-18 17:21:56
    ԿՆԵրԵՍ ԲԱՅՑ չԿԱրԱՑԱ ԻՆձ ՊԱՀԵՄ :D :D :D :D :D :D :D (խփո) (խփո)
   • Man.(E...)..Dreamer (◔̯◔)
    2012-07-18 17:23:39
    էս նորեկները լռիվ են գժվել :^)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-18 17:27:31
    ԻՆՔԸ ՈչՄԻՀԱՏ ՊՈՍՏ չԻ ՍԱրՔԵԼ ԲԱՅՑ ՍԱՂԻՆ 1-Ա ԴՆՈՒՄ ՈՒ ԳրՈՒՄ Որ ԼԱՎ ՊՈՍՏԵր չԵՆ ...............................շԱՏԱ ԼՈճՈՒՄ :@ ԼՈՒՌջ ՎրԵՆ խՆԴԱԼԱ ՏԱԼԻ ԳՈՌՈԶԻ ՄԵԿՆԱ ԵրևՈՒՄԱ :@
   • Ճուտիկ ♥
    2012-07-18 17:29:13
    Նար ինքն էլ պոստ բացեց ;)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-18 17:40:50
    ՏԵՍԱ ՈՒ խՆԴԱԼՈՒՑ ՄԵՌԱ :D :D
   • ツMarI✿
    2012-07-18 17:51:50
    ես որակազրկված նորեկնա գրել լավը չի :D :D :D :D
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-18 17:54:00
    ՀԱ ԲԱ ՈՆՑ :D :D :D :D :D :D :D :D ԻՆՔԸ ջՈԳՈՂ ԱՂջԻԿԵր :'( ԱփՍՈՍ ԳՆԱՑ :'( :'( :'( :'( :'( :D :D :D :D :D :D :D (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
 • Ճուտիկ ♥
  2012-07-18 17:08:08
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-07-18 17:09:23
   ՄԵրՍԻ ճՈՒՏԻԿՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • Ճուտիկ ♥
    2012-07-18 17:11:03
    չարժիիիիիի գժոսսսսսսսսս (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-18 17:12:21
    ԱԼժԻ ԱԼժԻ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • Ճուտիկ ♥
    2012-07-18 17:20:23
    (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-18 17:21:25
    (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
 • AnUk
  2012-07-18 18:15:37
  վերջի 3-ը :D :D :D լավներ (խփո) (խփո) (խփո)
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-07-18 18:20:06
   ՄԵրՍԻ ԱՆՈՒԿ ջԱՆ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո) (խփո) (խփո)
 • >>>feenix<<<
  2012-07-18 18:19:37
  (լավ)
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-07-18 18:20:51
   ՄԵրՍԻ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո) (խփո)
 • ARPINE15
  2012-07-18 18:46:52
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) :D (պաղպաղակ) (:| (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-07-18 18:48:07
   ՄԵրՍԻ Արփ ջԱՆ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) O:) O:) (գինի) (գինի) ;) ;) :) :)
 • Emilya Yeganyan
  2012-07-18 21:48:51
  Նար ջան դու ավելի արժեքավոր ու լավ պոստեր ես սարքում,, կներես , եթե նեղացնեմ, բայց այս մեկը դուրս չեկավ,, հիմար նկարներ էին,, Նարիավարի չէր պոստը O:)
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-07-18 22:03:28
   ՄԵրՍԻ (ծաղիկ) (ծաղիկ) չԵՄ ՆԵՂԱՆՈՒՄ (գինի) (խփո)
   • Emilya Yeganyan
    2012-07-18 22:04:20
    ապրես , որ չես նեղանում,, O:)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-07-18 22:20:35
    չԱրժԻ ԷՄ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո)
 • m .NARA
  2012-07-19 23:10:56
  իշշ էշություն (լավ) (լավ) (լավ)
 • ☆★❤NARI❤☆★
  2012-07-24 20:27:07
  ԵրԵխԵՔ ԵՍ ՊՈՍՏԻՍ ՄԵջԵԼԵՆ ՆԿԱր ՔՑԵԼ :'( :'( :'( ՈՎԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱ/՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞
 • sona
  2012-07-29 23:59:59
  (բռավո)
 • ✰ Lusine ✰
  2012-08-02 14:39:31
  (լավ) (լավ) (լավ) լավն էր արևվսսսսսսսսսսսսսսսսս (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) ապրեսսսսսսսս........ (լավ) .. (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-08-02 14:40:56
   ՄԵրՍԻԿՆԵր ԼՈՒՍՍ ՀրԱշՔՍ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո) (խփո) (խփո)
 • Susi5
  2012-08-04 16:57:15
  բոլորն ել ղաաաաաաաաաաաատ լավն եին
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-08-04 17:03:01
   ՄԵրՍԻ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • ✰ԱՆԻ✰
  2012-08-06 18:45:02
  :D :D :D :D :D (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-08-06 18:55:44
   ՄԵրՍԻ շԱՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո) (խփո)
 • (ړײ)MaDrIdIsTa(ړײ)
  2012-08-28 14:00:47
  :D :D :D :D :D Գարոն վերջներ
 • Good Wolf
  2012-09-29 23:29:49
  Վարդանիկը գալիս է տուն ու մորն ասում . -Մամ նոր տատիին տեսա, Մայրն ասում է. -Այ տղա,ես քեզ չեմ ասել ծառի տակը խորը չփորես??? :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • SIRUN KUKU
  2012-10-02 20:21:17
  :D :D :D :D :D