Copy SMS

 • Nanuka
  2012-07-20 14:11:11
  ուուուխ :O
 • GOHAR...
  2012-07-20 14:12:09
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • ♥..Սաթեն..♥
  2012-07-20 14:13:17
  36.000 անգամ եղել էէէէէ (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել)
 • smile13
  2012-07-20 14:21:22
  (լավ)
 • m .NARA
  2012-07-20 14:44:41
  վաղ դզեց (լավ) երանի Հայաստանի կանգառներն էր ես տեսքը ու մաքրությունը ունենաին (դեմք)
 • JAPPY
  2012-08-21 20:34:03
  եղղղղղղղղղղելա