Copy SMS

Առավել <<ծույլ>> երկրները

Բրազիլիայի հետազոտողները կազմել են մի հետազոտություն 122 երկրների մեջ և պարզել թե որ երկիրն է առավել  <<ծույլ>>, և ստացել  հետաքրքիր արդյունքներ:

Առավել <<ծույլ>> երկրները - հետաքրքիր , զարմանալի, ծույլ, երկիր


1 -ին պատվավոր տեղը զբաղեցրել է Malta-ն :Այնտեղ 72 %-ով ծույլ են:

Առավել <<ծույլ>> երկրները - հետաքրքիր , զարմանալի, ծույլ, երկիր2-րդ տեղը բաժին ընկավ Serbia-յին:

Առավել <<ծույլ>> երկրները - հետաքրքիր , զարմանալի, ծույլ, երկիր

7

13

1329

 • 2012-07-26 14:52:59
  ԴԵ ԱՍԵՔ ԷՐՆԵԿ ՀԱՅԵՐԻՆ ՈՐ ՀԼԸ ԷՍ ՑՈԻՑԱԿՈՒՄ ՉԿԱՆ :D :D :D
  • Pretty
   2012-07-26 16:49:10
   ես կարդացել եմ մի ուրիշ տեղ, ու «վայթեմ» հայերն էլ կային ցուցակում, 30-40-րդ տեղում (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո)
  • Աննա
   2012-07-26 17:41:05
   բայց խի ես ըտենց ասում որ՞ (:|
  • Աննա
   2012-07-26 17:41:44
   բայց խի ես ըտենց ասում որ՞ (:|
  • Աննա
   2012-07-26 17:41:51
   բայց խի ես ըտենց ասում որ՞ (:|
  • Աննա
   2012-07-26 17:41:54
   բայց խի ես ըտենց ասում որ՞ (:|
  • Աննա
   2012-07-26 17:41:58
   բայց խի ես ըտենց ասում որ՞ (:|
 • (լավ) (լավ) (լավ)
  • Աննա
   2012-07-29 17:26:34
   մերսի O:)
 • Աննա
  2012-07-26 17:42:14
  մերսի Վիկ ջան (ծաղիկ)
 • (լավ) (լավ) (լավ)
  • Աննա
   2012-07-29 17:26:42
   մերսի O:)