Copy SMS

Ինֆրակարմիր լուսանկարչություն

Ինֆրակարմիր լուսանկարչություն - լուսանկարչություն, ինֆրակարմիր, ճառագայթներ, բնություն


Ինֆրակարմիր ճառագայթները թույլ են տալիս նկարին տալ տարբեր  էֆֆեկտներ(оրինակ`կեղծ գույներ):Ինֆրակարմիր նկարները տեսանելի են դարձնում այն ինչը սովորաբար անտեսանելի է մարդու համար:Այդ իսկ պատճառով ինչ կստացվի նկարում հնարավոր չէ պլանավորել նախօրոք:

Ինֆրակարմիր լուսանկարչություն - լուսանկարչություն, ինֆրակարմիր, ճառագայթներ, բնություն
Ինֆրակարմիր լուսանկարչություն - լուսանկարչություն, ինֆրակարմիր, ճառագայթներ, բնություն
Ինֆրակարմիր լուսանկարչություն - լուսանկարչություն, ինֆրակարմիր, ճառագայթներ, բնություն
Ինֆրակարմիր լուսանկարչություն - լուսանկարչություն, ինֆրակարմիր, ճառագայթներ, բնություն
Ինֆրակարմիր լուսանկարչություն - լուսանկարչություն, ինֆրակարմիր, ճառագայթներ, բնություն
Ինֆրակարմիր լուսանկարչություն - լուսանկարչություն, ինֆրակարմիր, ճառագայթներ, բնություն
Ինֆրակարմիր լուսանկարչություն - լուսանկարչություն, ինֆրակարմիր, ճառագայթներ, բնություն

Հույս ունեմ հետաքրքրեց....Ինֆրակարմիր լուսանկարչություն - լուսանկարչություն, ինֆրակարմիր, ճառագայթներ, բնություն...Սիրով Մաշից

5

7

1462

 • JAPPY
  2012-07-27 15:56:43
  ոււււււււււււււււււււխ ինչ սիրունա (օգո)
 • MrVahan
  2012-07-27 15:56:53
  WOW!!!շատ լավնէր (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ)
 • MaSh Ǿк
  2012-07-27 15:57:50
  ;) ;)
 • M.N.G
  2012-07-27 16:43:44
  ես նկարների համար գժվում եմ (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Lusinka
  2012-07-27 16:50:26
  (լավ) (լավ) (լավ)
 • (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • sona
  2012-08-03 20:35:18
  (լավ) (լավ) (լավ)