Copy SMS

 • JAPPY
  2012-07-30 18:06:54
  դեռ չեմ կարդացել, բայց նա վսյակի արդեն էճ բալ դնեմ :)
 • (ړײ)Sh M(ړײ)
  2012-07-30 18:09:45
  :D :D :D :D :D (լավ)
 • լավն էին ]:) (բռավո) (բռավո) (ծաղիկ) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:)
 • էճ բալը 10նա՞՞՞ :D :D :D :D :D լավնէր (լավ) (լավ) (լավ)
 • Lian
  2012-07-30 18:17:31
  ես էլ էճ բալ դրիմ (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) այսինքն տաս.....լավն էր (ժպիտ)
  • JAPPY (FILMIK)
   2012-07-30 18:30:15
   :D :D :D :D մարդ մի բան չասի :D :D :D :D
   • Lian
    2012-07-30 18:31:34
    էլ ասում ե՞ս (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ծաղիկ)
 • ......
  2012-07-30 18:20:23
  Լավն էին (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) .................
 • ㋡㋡㋡
  2012-07-30 18:23:43
  ես էլ էճ դրի :D :D :D :D (լավ) (լավ)
  • ......
   2012-07-30 18:33:08
   Վայյյ,սպանիք,կարգին թիվ դրեք (վատ) :D :D :D ..................
   • JAPPY (FILMIK)
    2012-07-30 18:36:11
    էճ էտ 10 նա
   • ......
    2012-07-30 18:37:48
    Գիտեմ (ուրախ) (ուրախ) ,ուզում եմ ասեմ՝ թվով գրեք :) ................
 • Seli
  2012-07-30 18:44:59
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • GOHAR...
  2012-07-30 18:46:37
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) փաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաայ :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • - Man )E (Dreamer
  2012-07-30 18:58:01
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) ապրեք
 • (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) :D :D :D :D
 • AnUk
  2012-07-30 19:42:08
  :D :D :D կոնֆետը եսել գիտեմ մենակ եսեեեեմ :D (ուրախ) (ուրախ) լավներ շաաաատ (բռավո)
 • ♥Սյուզկա♥
  2012-07-30 19:56:29
  :D :D :D :D :D (բռավո) (ծաղիկ) O:)
 • T.....
  2012-07-30 21:16:34
  ԵրԵՂԵՔ ԵՍ ԿԱրԵԼԻԱ ՄԻ ՀԱՏ ՀԱրՑ ՏԱՄ (ծաղիկ)
 • ツMeliNE♥FCB
  2012-07-30 21:53:11
  :) (ախ)
 • Lusine
  2012-07-30 22:22:55
  երեխեք ես ել եմ դասարանում տենց անում եթե վերջացրաց չեն լինում մեկա մաքրում եմ :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • MASH (Official CopyPage)
  2012-07-31 11:58:41
  օօօօօօօ Քո պատրաստած կոմիքսները երկար ժամանակ է չէի ըմբոշխնել,,,, Շատ լավն էին, ինչպես միշտ, Կեցցես (բռավո)
 • ✰ Lusine ✰
  2012-07-31 12:40:11
  (լավ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
 • :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • 2012-07-31 19:22:46
  (լավ) (լավ) :D :D :D
 • ☆★❤NARI❤☆★
  2012-08-01 12:03:58
  :D :D :D :D :D :D (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (խփո) (խփո)