Copy SMS

 • ǺNℂℍĶα ッ
  2012-08-03 17:38:33
  (բռավո) (բռավո)
 • Նունե
  2012-08-03 17:38:33
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
  • ✰ Lusine ✰
   2012-08-03 17:39:39
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Վահագ
  2012-08-03 17:40:36
  Մահանում են միայն նրա համար , ինչի համար առճե ապռել (լավ) (լավ) (լավ)
 • Lilit
  2012-08-03 17:40:48
  լավներ շատ Լուս՛սսսս ապրես (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • ապրես հրաշքս,,,,լավնեն շաաաաաաաաաաաաաաաաաաատտտտտտտտտտտտտտտ (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) պանիրը ճիշտ էր.... :)
 • - Man )E (Dreamer
  2012-08-03 17:52:29
  չասեցի էտ վերջին նկարը էլ չտենամ՞՞՞՞՞՞՞՞՞>>>>>>>>>>>>>>> :^) :^) :^) :^) :^) :^)
 • Smize-r Ճուտիկ ♥
  2012-08-03 17:58:01
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Black Copypage
  2012-08-03 17:58:39
  (լավ) (լավ) (լավ)
 • shat txur axjik
  2012-08-03 18:12:29
  խոսքերն ավելորդ են (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • Մարիամ
  2012-08-03 19:22:59
  շատ լավներ,,,,,,ես կյանքի իմաստը ամբողջությամբ արտահայտվածա (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
  • ✰ Lusine ✰
   2012-08-03 20:07:11
   mersi Mariam jan........
   • Մարիամ
    2012-08-03 20:10:50
    խՆԴրԵՄ Լուս ջան (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (գինի)
 • (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • >>
  2012-08-03 19:52:26
  ՇԱԱԱՏ ԼԱՎՆԵՐՐ (լավ) (լավ)
  • ✰ Lusine ✰
   2012-08-03 20:07:17
   (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • >>
    2012-08-03 20:09:30
    :) (բռավո) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (լավ) (ծաղիկ)
 • անվճար պանիրը միայն թակարդում է լինում (բռավո) (բռավո) (բռավո)