Copy SMS

Լինենք պարզ, ոչ թե կեղծ

Լինենք պարզ, ոչ թե կեղծ - Մարիաննա, Մոս, երգ


Պոստը պատրաստել ենք ես և Լիլոն` I LoLove Edgar Mets Hayq :P ''LOLO''-ը

Լինենք պարզ, ոչ թե կեղծ - Մարիաննա, Մոս, երգՀիմա գնում եմ , կյանքն իմ թողնում եմ առանց քեզ...
Ավարտվեց թատրոնն այս խենթ, ու չկա հիմա էլ ելք, հեռացիր,
Արցունքներտ են շատ կեղծ, սուտը քո շատ շուտ պարզվեց
Մի լացիր...Ու հնչում են տես ծափեր
Դերն ես դու քո ավարտել, խաղացիր, հուզեցիր,
Ողջունում եմ ես, ու ժպտում եմ ես հիմա,
Էլ չկա քեզ հետ ներկա...(goodbye)

Լինենք պարզ, ոչ թե կեղծ - Մարիաննա, Մոս, երգ
Կյանքը մեզ թվում է հեշտ, բայց սիրուն դնենք մեր շեշտէ
Լինենք պարզ, ոչ թե կեղծ
Հավատում եմ ես հիմա, որ զգացմունքն այդ մեծ դեռ կա
Շատ մաքուր, շատ անկեղծ

Լինենք պարզ, ոչ թե կեղծ - Մարիաննա, Մոս, երգԿախարդվեց իմ սիրտը նոր պարզվեց սխալը մեր
Խոսքերից ավելորդ դադարում եմ սիրել քեզ
Անունդ շուրթերիս, կարոտում է քեզ հոգիս
Անիմաստա զանգելը, իմ զանգելը քեզ

Լինենք պարզ, ոչ թե կեղծ - Մարիաննա, Մոս, երգՀնչում է երգը մեր, խոսքերից քո վերջին
-Գնա հեռու, դու մեռել ես արդեն , չկաս, հեռվում ես
Ու ժպտում եմ ես հիմա, ստերի ստեղծման ներկաս
Դու արդեն մեխ վնաս ես, իմ սիրտում րկաս


Լինենք պարզ, ոչ թե կեղծ - Մարիաննա, Մոս, երգԿյանքը մեզ թվում է հեշտ, բայց սիրուն դնենք մեր շեշտէ
Լինենք պարղ, ոչ թե կեղծ
Հավատում եմ ես հիմա, որ զգացմունքն այդ մեծ դեռ կա
Շատ մաքուր, շատ անկեղծ

Լինենք պարզ, ոչ թե կեղծ - Մարիաննա, Մոս, երգՔո համարա մի արհամարհի դե
Հոգնել եմ կռվելուց անիմաստ արդեն
Քեզ կարմիր վարդեր, արի գրկեմ
Ես բարդ եմ, մի քիչ սխալ եմ կարծեմ
Բայց սերս լիճա...դեեե՜

Լինենք պարզ, ոչ թե կեղծ - Մարիաննա, Մոս, երգԻնչա լիճա, բայց մեջը լիքը կարիճա
Խոստանում ես նվիրել վարդեր, ես բարդ եմ , վարդ եմ
Փշերով կծակեմ, կտանջեմ, սերը ափսոսա,
Մեզ բաժանումա էտ մեծ օվկիանոսը...


Ու վերջում իմ ու Լիլոյի սիրած նկարը by me 

Լինենք պարզ, ոչ թե կեղծ - Մարիաննա, Մոս, երգ

17

87

1533

 • ஐGOHAR ஐ
  2012-08-04 18:07:16
  ճիշտա չեմ սիրում սրանց ,բայց պոստտ լավն էր (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • ☆★❤NARI❤☆★
  2012-08-04 18:08:39
  ՄՈՍՍԻՍ ՀԱՄԱր ԳժՎՈՒՄ ԵՄ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
  • i love Sencho (Red Light) くる
   2012-08-04 18:09:43
   ես չեմ գժվում բայց շատ եմ սիրում O:) O:) համել բառերի մեջ մի տեղ կա որ ինքնա օգնե :D :D :D :D :D :D :D :D
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-04 18:17:40
    ՄՈՍՍ՞՞՞՞՞՞՞՞ (խփո) (խփո) (խփո) ԵՍ ԿՄԵՌՆԵՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • i love Sencho (Red Light) くる
    2012-08-04 18:18:23
    հա Մոսը (խփո) բայց մի սեփականաշնորհի ինչքան գիտեմ ինքը ընկերուհի ունի :D
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-04 18:20:02
    ՀԱ ՈչԻՆչ ՈՒՆԻ ԵԼ չԻ ՈՒՆԵՆԱ (խփո) (խփո) (խփո) ԻՆՔԸ շԱՏ ԼԱՎՆԱ ԻՄ ՄՈՍՆԱԱԱԱԱԱԱ (խփո) (խփո) (խփո)
   • i love Sencho (Red Light) くる
    2012-08-04 18:21:34
    :D :D :D :D վաաաայ գժո :D :D :D բայց իրոք ինքը շատ լավնա իսկակամ տաղանդա (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-04 18:23:59
    Ախր շԱՏ ՄԼՈՒՏԱԱԱԱ ՍԻրՈՒՆԱԱԱԱԱԱԱԱԱ ՈՒ շԱՏ ԼԱՎԱ ԵրԳՈՒՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄ I ♥ U ՄՈՍՍ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) ՀԼԸ ԱչՔԵրԸ ԻՆչ ԼԱՎՆԱ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • i love Sencho (Red Light) くる
    2012-08-04 18:25:20
    http://www.copypaste.am/wp-content/uploads/2012/08/getImage-822x400.jpg հատկապես ես նկարում շատ լավնա (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) բայց դե սիրունությունը էական չի
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-04 18:26:59
    ԿՅԱՆՔԱ ԵՏ ՆԿԱրԻ ՄԵջ ԲԱՅՑ ՀԱՄ ՍԻրՈՒՆԱ ՀԱՄ ՏԱՂԱՆԴԱՈր ՀԱՄ ԼԱՎԱ ԵրԳՈՒՄ ԼԱՎ ՊԱրՈՒՄ ՈփշՄ ԻՆՔՆԱ (խփո) (խփո) (խփո)
   • i love Sencho (Red Light) くる
    2012-08-04 18:27:59
    պարում՞ :O :O :O էտ պարելը ոնց ես տեսե :D :D :D :D գժո են համերգին հաստատ գնացել ես չէ՞
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-04 18:30:05
    չԵՄ ԱՍԻ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) ՄԵԿԱ ԻՆՔԸ շԱՏ ԼԱՎՆԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱ ԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱ ԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱ ԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱ ԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱ ԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱ ԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱ Ա ՈՒՏԵՄ ՄԼՈՒթԸ (խփո) (խփո) (խփո)
   • i love Sencho (Red Light) くる
    2012-08-04 18:31:35
    :D :D :D :D հա իրոք շաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաատ լավնա եսօր մտածում էի անունս փոխեմ Մոս դարձնեմ :D :D :D :D իսկ եթե լուրջ տենց էջ էլ ունեմ բայց ես չեմ մտնում :D :D :D :D :D :D :D
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-04 18:33:20
    ԲԱ ձԵՆԸ ԻՆչ ԼԱՎՆԱ ՀրԱշՔԱ (խփո) (խփո) (խփո)
   • i love Sencho (Red Light) くる
    2012-08-04 18:34:19
    չէ դու իրոք գժվում ես իրա համար :D :D :D :D :D :D բա մի սայթում գրանցվի հետը խոսա
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-04 18:36:34
    ԻՆչՔԱՆ ԳժՎԵՄ ԻրԱ ՀԱՄԱր ՏԵՆՑ ԲԱՆ չԵՄ ԱՆԻ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) ԵՍ ԻրԱՆ ՖԱՆԱՏԱԿԱՆ ՍԻրՈՎԵՄ ՍԻրՈՒՄ ԲԱՅՑ ԳժՎՈՒՄ ԵՄ (խփո) (խփո)
   • i love Sencho (Red Light) くる
    2012-08-04 18:38:00
    ծանոթ երևույթա :D :D :D :D :D ես էլ Սենչոյին եմ շատ սիրում, բայց ոչ սիրունության համար (խփո) (խփո) (խփո)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-04 18:39:28
    ԵՍ ՍԻրՈՒՄ ԻրԱՆ ԻրԱ ԵՏ ԼԱՎԸ ԼԻՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱր ՀԱՄ Տ ԵՍՔԻ ՀԱՄ ձԵՆԻ ՀԱՄ ԲՆԱՈրՈՒթՅԱՆ ՀԱՄ ԱչՔԵրԻ ՈՒ ԻրԱ ԵՏ ՀրԱշՔ ԵՍ-Ի (խփո) (խփո) (խփո)
   • i love Sencho (Red Light) くる
    2012-08-04 18:43:30
    մնաս մնաս մի գժություն կասես ախր դու իրա բնավորությունը ինչ գիտես :D :D :D :D :D :D :D իսկ ես իրանց <Մոսին, Էդգարին, Սենչոյին> si8wum em i8an gw8]e8i hama8 (խփո) (խփո) շատ ճիշտ թեմաներով են երգում (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-04 18:44:54
    ԵՍ ԻրԱ ԲՆԱՈրՈՒթՅՈՒՆԸ ԻրԱ ԱչՔԵրԻՑ ԵՄ ԻՄԱՆՈՒՄ ՔԵԶ ՀԱՎԱՏԱՑՆՈՒՄԵՄ ԵՍ ԵրԲԵՔ չԵՄ ՍխԱԼՎՈՒՄ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • i love Sencho (Red Light) くる
    2012-08-04 18:46:34
    ոչնինչ որ համարյա միշտ ակնոցներովա :D :D :D :D :D բայց իրոք շատ սիրուն աչքեր ունի (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) բայց Էդգարի աչքերն ավելի սիրուն են :D :D :D
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-04 18:48:36
    ՈչԻՆչ Որ ԻՆՔԸ ԱՌԱՆՑ ԱԿՆՈՑ շԱՏ ՆԿԱր ՈՒՆԻ .չԵ ՄՈՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍ Ա շԱՏ ԼԱՎԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • i love Sencho (Red Light) くる
    2012-08-04 18:50:10
    :D :D :D :D չէ ես իրոք կմեռնեմ :D :D :D :D :D :D :D
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-04 18:57:44
    ԻՆչԻ՞՞՞՞՞՞՞ (խփո) (խփո)
   • i love Sencho (Red Light) くる
    2012-08-04 18:58:44
    որովհոտև դու սկսել ես տառապես Մոսամանիայով :D :D :D :D :D :D
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-04 19:11:10
    չԵ ՀԼԸ ԴԻՄԱՆՈՒՄ ԵՄ (խփո) (խփո) (խփո)
   • i love Sencho (Red Light) くる
    2012-08-04 19:44:59
    էժան պրծանք ;) :D :D :D
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-04 19:46:44
    ԲԱՅՑ ՄԵԿԱ ԻՆՔԸ շԱՏ ՀրԱշՔԱ (խփո) (խփո) (խփո)
   • i love Sencho (Red Light) くる
    2012-08-04 19:48:10
    համաձայն եմ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) իմ 3 սիրելի հրաշքներից մեկնա :D :D :D :D
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-04 19:49:32
    ԻՆՔԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸ ԼԱՎՆԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱ (խփո) (խփո)
   • i love Sencho (Red Light) くる
    2012-08-04 19:50:54
    :D :D :D վաաայ դասկանալնիյա :D :D :D ով ասեց ինքը վատնա :D :D :D :D
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-04 19:52:39
    ՈՎ ԿԱրԱ Որ ՄԻՀԱՏԵԼ ԱՍԻ (խփո) (խփո) (խփո)
   • i love Sencho (Red Light) くる
    2012-08-04 19:54:32
    (խփո) (խփո) եսիմ :D :D ասողը կասի էլի
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-04 19:57:39
    ԵՏ ԱՍՈՂԻՆ Որ ԲՌՆԵԼԵՄ ԼԱՎ չԻ ԼԻՆԻ (խփո) (խփո)
   • i love Sencho (Red Light) くる
    2012-08-04 19:58:49
    (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)վաաաաաաաաաաաաաաայ ես էլ կմիանամ :D :D :D
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-04 20:01:39
    չԵ ԵՍ ՄԵՆԱԿՈՎՍ ԴրԱՆ ԿջՆջխԵՄ (խփո) (խփո)
   • i love Sencho (Red Light) くる
    2012-08-04 20:02:45
    լավ ոնց ասես առանց ենե ես վերջերս հոգնելեմ Սենչոյի համար սաղի հետ կռիվ անելուց :D :D :D :D :D :D
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-04 20:12:13
    (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • i love Sencho (Red Light) くる
    2012-08-04 20:13:31
    (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
 • sona
  2012-08-04 18:40:15
  (լավ)
 • Վահագ
  2012-08-04 18:52:01
  բա իմացաք Մառիաննան իրա նշանը հետա տվե .էնել են դեպքում որ ամսվա վեռջ պետքա ամուսնանային
  • i love Sencho (Red Light) くる
   2012-08-04 18:53:05
   լոււււււււււււււււււււււրջ՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞ (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) աչքիս Մոսինա սիրահարվե :D :D :D :D :D :D :D :D
   • Վահագ
    2012-08-04 19:08:50
    աչքն ուրիշինա էղե , :@ էնել են դեպքում , երբ նշանաձը դեպուտատի տղայա
   • i love Sencho (Red Light) くる
    2012-08-04 19:45:59
    հա դեպուտատի տղեն կապ չունի (ախ) (ախ) (ախ) եթե չես սիրու ուզումա Անգլիայի պռինցը լինի :D :D իսկ եթե սիրում ես ուզումա բոմժ լինի (խփո) (խփո) (խփո)
   • Վահագ
    2012-08-05 21:13:00
    բայց պռինցն առդեն ամուսնացելա :D :D :D
 • Smize-r Ճուտիկ ♥
  2012-08-04 18:52:51
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • վերջապես եկար ու պոստ սարգեցիր......... (դեմք) ....ապրես մռութս,,,շաաաաաաաաաատ լավնա,,,Անս............. (լավ) (լավ) (լավ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • ☆★❤LIAN❤☆★
  2012-08-04 20:08:24
  ՎԱխխխ շԱՏ ԵՄ ՍԻրՈՒՄ ԵՍ ԵրԳԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸ (լավ) (լավ) (լավ)
 • SERINE
  2012-08-04 20:14:46
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • i love Sencho (Red Light) くる
   2012-08-04 20:15:04
   մերսի (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • SERINE
    2012-08-04 20:16:24
    խնդրեմ շատ լավներ ապրէս (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (ժպիտ) (ժպիտ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • i love Sencho (Red Light) くる
    2012-08-04 20:18:23
    մերսի մերսի (խփո) (խփո) (խփո) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • SERINE
    2012-08-04 20:20:01
    :) :) :)
   • i love Sencho (Red Light) くる
    2012-08-04 20:20:45
    (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) նորեկ ես՞
   • SERINE
    2012-08-04 20:23:54
    հա (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել)
   • i love Sencho (Red Light) くる
    2012-08-04 20:29:57
    ուրախ եմ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) քեզ լիքը լավ պոստեր
   • SERINE
    2012-08-04 20:31:35
    ես եմ ուրախ շատ մերսի (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
   • i love Sencho (Red Light) くる
    2012-08-04 20:33:44
    (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) խնդրեմ.....հա մոռացա ասեմ անունս Անիա (խփո)
   • SERINE
    2012-08-04 20:35:16
    շատ ուրախ եմ Անի ջաննննննն (ծաղիկ) (ծաղիկ) :) :)
 • Ապրես կյանքսսսսս (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) տանը չեի որ շուտ նաեի.լավնաաա (լավ) (լավ) (լավ)
 • Մեկը չեղավ ասի ապրի Լոլը որ մոսից օգննությունա խնդրել :(