Copy SMS

 • Ani<3
  2012-08-05 13:01:25
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) :D :D :D
  • Սոնա
   2012-08-05 13:02:16
   մերսիի :) :) :)
 • { ♥ Հայկուհի ♥ }
  2012-08-05 13:03:49
  :D :D :D ]:) ]:) ]:) ]:) (լավ) (լավ) (լավ)
  • Սոնա
   2012-08-05 13:05:46
   մերսի :) :)
 • ( CcomixM ) Emma
  2012-08-05 13:08:06
  կեսը տեսել էի
  • Սոնա
   2012-08-05 13:11:05
   :( :( :(
   • ( CcomixM ) Emma
    2012-08-05 13:11:50
    բայց մնացածը լավն էին (լավ) ;) (ծաղիկ)
   • Սոնա
    2012-08-05 13:12:26
    (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) :) :)
 • պոլիեթիլինայինը շատ ճիշտ էր,, (լավ) :D :D :D
  • Սոնա
   2012-08-05 13:11:14
   :) :) :) ըհը
 • Անիկո
  2012-08-05 13:18:55
  լավն էին (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) :D :D :D
  • Սոնա
   2012-08-05 13:19:39
   մերսի Ան ջան :) :) :) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • շատ լավնեին (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • Սոնա
   2012-08-05 13:34:54
   ապրես :) :) :) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • Sirum em qez im xent girl-friend
  2012-08-06 09:41:13
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • Meline
  2012-08-06 09:46:55
  :D :D :D :D :D :D
 • ♥Սյուզկա♥
  2012-08-06 13:13:29
  :D :D :D :D :D :D հեղինակային են O:)
 • Samanta
  2014-09-11 16:06:16
  (ուռա) :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) :D