Copy SMS

 • Magdalena
  2012-08-05 18:36:46
  վարդագույնից եմ ուզում (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • %
  2012-08-05 19:03:28
  ուզում եմ ուզում եմ ուզում եմմմ (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • ուզի,,,,,,,,,, :D ,,,,,,,, (ծաղիկ)
   • %
    2012-08-05 19:05:34
    դե տուրրրր ինչքան ա՞
   • 79 - ից 99 դոլար: :D :D :D քեզ 40 դոլար :D
   • %
    2012-08-05 19:08:43
    յաա յաաա էդ լավ էլլ տալիս ես սաղից ուղարկիի էսքանը հերիք աաա՞՞՞՞՞http://weheartit.com/entry/34142040 ոնց որ հա ;) ;) ;) ;) ;) (լավ) (լավ) :) :) :)
   • հերիքա ,,,հեսա տենամ ոնց եմ ուցարկում............ :D
 • - Man )E (Dreamer
  2012-08-05 20:56:21
  ինչ հավես եեեեեննննննննննն,,,,, (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
 • Ani<3
  2012-08-05 22:08:07
  բայց վարդագույնը լավն է (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
 • ♥ ♥ ♥ S e D a ♥ ♥ ♥
  2012-08-06 16:04:43
  լավնեն................ (լավ) .................. (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • ✰ Lusine ✰
  2012-08-06 16:25:30
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • ⒶⓇⓂⒶⓃ
  2012-08-06 19:11:28
  (լավ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ)