Copy SMS

Աղջիկներ - տիկնիկներ........Իլոնա Շվարց

Աղջիկներ - տիկնիկներ........Իլոնա Շվարց - տիկնիկներ, լուսանկարիչ


Լուսանկարիչ Իլոնա Շվարցը ծնվել է 1984թ-ին Վարշավայում:2008թ-ից ապրում է Նյու-Յորքում ԱՄՆ:Իլոնան որոշեց ստեղծել նկարներ որը անվանեց որտեղ երեխաները հագնվել են այնպես ինչպես իրենց տիկնիկները և շատ նման են իրար:Դե եթե հետաքրքրեց անցնեմ առաջԱղջիկներ - տիկնիկներ........Իլոնա Շվարց - տիկնիկներ, լուսանկարիչ


Աղջիկներ - տիկնիկներ........Իլոնա Շվարց - տիկնիկներ, լուսանկարիչ
Աղջիկներ - տիկնիկներ........Իլոնա Շվարց - տիկնիկներ, լուսանկարիչ
Աղջիկներ - տիկնիկներ........Իլոնա Շվարց - տիկնիկներ, լուսանկարիչ
Աղջիկներ - տիկնիկներ........Իլոնա Շվարց - տիկնիկներ, լուսանկարիչ
Աղջիկներ - տիկնիկներ........Իլոնա Շվարց - տիկնիկներ, լուսանկարիչ
Աղջիկներ - տիկնիկներ........Իլոնա Շվարց - տիկնիկներ, լուսանկարիչ
Աղջիկներ - տիկնիկներ........Իլոնա Շվարց - տիկնիկներ, լուսանկարիչ
Աղջիկներ - տիկնիկներ........Իլոնա Շվարց - տիկնիկներ, լուսանկարիչ
Աղջիկներ - տիկնիկներ........Իլոնա Շվարց - տիկնիկներ, լուսանկարիչ
Աղջիկներ - տիկնիկներ........Իլոնա Շվարց - տիկնիկներ, լուսանկարիչ
Աղջիկներ - տիկնիկներ........Իլոնա Շվարց - տիկնիկներ, լուսանկարիչ
Աղջիկներ - տիկնիկներ........Իլոնա Շվարց - տիկնիկներ, լուսանկարիչ
Աղջիկներ - տիկնիկներ........Իլոնա Շվարց - տիկնիկներ, լուսանկարիչ
Աղջիկներ - տիկնիկներ........Իլոնա Շվարց - տիկնիկներ, լուսանկարիչ
Աղջիկներ - տիկնիկներ........Իլոնա Շվարց - տիկնիկներ, լուսանկարիչ
Աղջիկներ - տիկնիկներ........Իլոնա Շվարց - տիկնիկներ, լուսանկարիչՍիրով ձեր ՃուտիկկկկկկկԱղջիկներ - տիկնիկներ........Իլոնա Շվարց - տիկնիկներ, լուսանկարիչ

16

101

2292

 • ✰ Lusine ✰
  2012-08-07 19:21:17
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • Smize-r Ճուտիկ ♥
   2012-08-07 19:22:03
   մերսիիիիիիի (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Ելակ
  2012-08-07 19:22:00
  դու քեզ էլի մեջ ես չէ քցում :D
  • Smize-r Ճուտիկ ♥
   2012-08-07 19:22:46
   իիիիիիիիի աղջի կապույտ քեզ խելոք պահի (դեմք) (դեմք) :D :D :D
   • Ելակ
    2012-08-07 19:23:27
    նյարա ես սպիտակն եմ Լիկանա կապույտը :D
   • Smize-r Ճուտիկ ♥
    2012-08-07 19:24:03
    իմ համար կապույտը դու ես :D :D :D :D :D :D
   • Ելակ
    2012-08-07 19:24:46
    իմ համար էլ Էմման Մանեն ա :D
   • LIKA ♥♥♥
    2012-08-07 19:25:01
    էս ինչա կատարվում ստեղ՞՞՞՞ :^) ես ռոզվին եմ (խփո) (խփո) :)
   • Ելակ
    2012-08-07 19:25:58
    արա սուս մնա էս ինչեր ես խոսում.խայտառակ ես անում՞ :D
   • Smize-r Ճուտիկ ♥
    2012-08-07 19:28:34
    Էմմա չի Էլլայա :D :D :D :D ռոզվին ու կապույտը :D :D :D :D :D :D
   • LIKA ♥♥♥
    2012-08-07 19:29:54
    էսօր ինչեր բացահայտվեցին (գինի) (գինի) :) :)
   • Ելակ
    2012-08-07 19:31:07
    նյարա քո կարծիքով սրանք ջոգել են որ մենք ամուսնացած ենք՞
   • Smize-r Ճուտիկ ♥
    2012-08-07 19:32:05
    խի տենց չի (:| (:|
   • LIKA ♥♥♥
    2012-08-07 19:33:06
    ըտենցա Ճուտ ջան (գինի) հեսա համատեղ բիզնես ենք ստեղծում ընտանեկան ;) :)
   • Smize-r Ճուտիկ ♥
    2012-08-07 19:35:21
    ես էլ մոտիկ հարևանը լինեմ հա (խոնարհվել) :D
   • LIKA ♥♥♥
    2012-08-07 19:36:57
    հա բա ոնց սուրՋիկը դրել քեզ ենք սպասում համեցի ;) :D
   • Smize-r Ճուտիկ ♥
    2012-08-07 19:42:15
    եկա :D :D
 • sona
  2012-08-07 19:24:49
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ)
  • Smize-r Ճուտիկ ♥
   2012-08-07 19:28:43
   մերսիիիիիիիի (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • - Man )E (Dreamer
  2012-08-07 19:26:48
  եսել եմ ուզոոոոուււմմմմմմմմմ,,,,,,,,,,,, (խփո) ,,,,,,,,,,,,,,,, (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (ծաղիկ) (բռավո)
 • Seli
  2012-08-07 19:35:25
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • Smize-r Ճուտիկ ♥
   2012-08-07 19:36:04
   մերսիիիիիիիիիի (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • Seli
    2012-08-07 20:39:15
    Չարժե Ճուտիկ ջան
   • Smize-r Ճուտիկ ♥
    2012-08-07 20:39:56
    (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
 • )))))))))
  2012-08-07 20:04:20
  :D լավն են (լավ) (լավ) (լավ) ճուտիկկկկկկկկ :D
 • For Your Entertainmentくろ
  2012-08-07 20:35:05
  օօօօօօօօօ (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (բռավո) (բռավո) :)
 • Anulik
  2012-08-07 20:40:54
  վախխխխխխխխխխխխխ ինչ լավ պոստ եր (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
  • Smize-r Ճուտիկ ♥
   2012-08-07 20:41:33
   շնորհակալություն Անուլիկ ջան (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Emmi
  2012-08-07 20:45:48
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • Smize-r Ճուտիկ ♥
   2012-08-07 20:46:42
   շնորհակալություն (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • LILIA
    2012-08-07 20:54:03
    PUPUSH POST E, LAVN E (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ժպիտ) (ժպիտ)
   • Smize-r Ճուտիկ ♥
    2012-08-08 13:47:48
    մերսիիիիիիիիի (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • laurik2000
  2012-08-08 07:23:56
  լավնաաաաաաաաաաա (բռավո) :D :D :) (ուրախ)
  • Smize-r Ճուտիկ ♥
   2012-08-08 13:48:03
   մերսիիիիիիի (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Lian
  2012-08-08 17:23:56
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) սիրուն,պուպուսհ կուկուներ :) պուճուր ժամանակ կուկու ենք ասել տիկնիկներին O:) ապրես Ճուտիկ ջան (ծաղիկ)
  • Smize-r Ճուտիկ ♥
   2012-08-08 17:25:05
   մերսիիիիիիիիի շաաաատ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • Lian
    2012-08-08 17:25:41
    խննդրեմ O:)
  • Lian
   2012-08-08 17:25:30
   պուպուշ (ծաղիկ)
   • Smize-r Ճուտիկ ♥
    2012-08-08 17:26:08
    վույյյյյյյյյյ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) O:) O:) O:) O:)
 • ♥♥Larisaaaaaa ♥♥
  2012-08-08 18:44:52
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)