Copy SMS

 • ✰ԱՆԻ✰
  2012-08-09 13:31:58
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) ինչպես միշտ լավն էին (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
  • ✰ Lusine ✰
   2012-08-09 13:33:40
   մերսի Անի ջան.................... (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • I CaN Always MaKe YoU Smile ツ
  2012-08-09 13:32:55
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • I CaN Always MaKe YoU Smile ツ
  2012-08-09 13:33:46
  http://www.copypaste.am/wp-content/uploads/2012/08/612765_-------_demotivators_ru-373.jpg ես սրանից քեզնից շուտ եմ սարքել (ոչոչ)
  • ✰ Lusine ✰
   2012-08-09 13:35:44
   բայց ես ես ոչմի տեղից քոփի չեմ արել,,,առավել ևս քեզանից ......ետ ես ինքս եմ սարգելլլլլլլլլլլլլլ..............
  • ✰ Lusine ✰
   2012-08-09 13:35:49
   բայց ես ես ոչմի տեղից քոփի չեմ արել,,,առավել ևս քեզանից ......ետ ես ինքս եմ սարգելլլլլլլլլլլլլլ..............
   • I CaN Always MaKe YoU Smile ツ
    2012-08-09 13:36:49
    բա քո կարծիքով ես պիտի գուշակեյ թե դու ինչ ես սարքելու լավ կանես ջնջես ետ մեկը ;)
   • ✰ Lusine ✰
    2012-08-09 13:37:43
    չեմ պատրաստվում ....լինկը կուղարկես քոնի՞>.........
  • ✰ Lusine ✰
   2012-08-09 13:36:09
   քոնոնքի լինկը կուղարկես՞......
   • I CaN Always MaKe YoU Smile ツ
    2012-08-09 13:39:56
    իմը հենց դրանից չի բայց միտքը նույննա նայի http://www.copypaste.am/wp-content/uploads/2012/08/15-472.jpg
   • ✰ Lusine ✰
    2012-08-09 13:41:28
    տեսա......հա մտքի մեջ ինչոր նմանուփյուն կա...բայց ետ ես ինքս եմ սարգել,,,ու ոչ մեկի սարգածից չեմ վերցրել ..... ;)
   • I CaN Always MaKe YoU Smile ツ
    2012-08-09 13:42:16
    ես ել ոչ մեկից չեմ վերցրել ու քեզանից շուտ եմ սարքել (ծաղիկ)
   • ✰ Lusine ✰
    2012-08-09 13:43:25
    հա ինձանից շուտ ես սարգել,,,հասկացա,,,բայց իմը քոնոնքից չի...........
 • I ♥ U.....
  2012-08-09 13:38:30
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) ես առաջին նկարը շատ եմ սիրում (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
  • ✰ Lusine ✰
   2012-08-09 13:39:24
   եսել............մերսի,,,,,,,,,,, (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Լիլ՛s Copypage
  2012-08-09 13:39:03
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • MONIKA
  2012-08-09 13:39:04
  Մառդու համար չկա աշխարհում ավելի հետաքրքիր բան ,քան մառդը (լավ)
 • - Man )E (Dreamer
  2012-08-09 13:49:37
  (ծաղիկ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • ✰ Lusine ✰
   2012-08-09 13:51:05
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) մերսի էԼՍՍՍ>>>>>>>>> (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • -Nell
  2012-08-09 13:49:38
  սիյունաա ու շաատ լյաավը (լավ) (լավ) (լավ) Լուս ջաաաաաան : (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
  • ✰ Lusine ✰
   2012-08-09 13:50:43
   մերսի շատ Նել ջան ............. (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) ...........
   • -Nell
    2012-08-09 13:51:52
    խնդրեեմ ջանսսս
 • PiTaChOk
  2012-08-11 12:19:44
  շաատ հետաքրքիր էր (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • ապրես արևս շատ լավներ......................... (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • ✰ Lusine ✰
   2012-08-11 14:28:43
   mersi Viksssssssssssssssssssssssssssss (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (բռավո) (բռավո) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (բռավո) (բռավո) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (բռավո) (բռավո)
 • Bobo
  2012-08-12 16:29:16
  լավ էին ,բայց մի քանիսը կրկնվում էին
  • ✰ Lusine ✰
   2012-08-12 16:30:39
   մերսի,,,,կարողա նկարներն էրն կրկնվում,,,,,բայց գարածները իմն են..........
   • Bobo
    2012-08-12 16:32:12
    գարածները ]:) ]:) ]:) ]:) երևի
   • ✰ Lusine ✰
    2012-08-12 17:14:52
    ]:) ]:) ............Բոբո ջան անունդ ինչա՞.............. (:|
   • Bobo
    2012-08-12 17:15:53
    ցեմ ասի ;)
   • ✰ Lusine ✰
    2012-08-12 17:17:25
    լավ էլի ասա,,,,,,,,,,,,,, (խոնարհվել) ,,,,,,,,,
   • Bobo
    2012-08-12 17:19:26
    անունս ծաղիկի անուն է . դե գուշակիր ապա :) :) :)
   • ✰ Lusine ✰
    2012-08-12 17:20:02
    Հասմիկ..............
   • Bobo
    2012-08-12 17:20:27
    ննոնո
   • ✰ Lusine ✰
    2012-08-12 17:20:52
    Լիլիա
   • LIKA ♥(Ծյոծ).... :D
    2012-08-12 17:21:24
    Վարդուհի՞՞՞
   • Bobo
    2012-08-12 17:23:11
    այոոոոոոոոո.դուք պատասխանեցիկ 1000000 հարցին և անցաք հաջորդ փուլ
   • LIKA ♥(Ծյոծ).... :D
    2012-08-12 17:23:58
    օօօօօօօօօօ ես հուզված եմ (խոնարհվել) :D
   • ✰ Lusine ✰
    2012-08-12 17:24:16
    հիմա Լիլիա թէ Վարդուհի՞>..............
   • Bobo
    2012-08-12 17:25:15
    օլօլօշ :D :D :D
   • ✰ Lusine ✰
    2012-08-12 17:27:17
    օօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօ.................հիանալի անուն,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :D :D :D ,,,,,,,,,,,,,,,,,
 • Bobo
  2012-08-12 17:26:06
  Վարդուհի
  • ✰ Lusine ✰
   2012-08-12 17:26:51
   հաաաաաաաաաաաա,,,,,,,,,,,,,,,
   • Bobo
    2012-08-12 17:29:01
    իյաաաաաաա չի երևում (ժպիտ) (ժպիտ)
   • ✰ Lusine ✰
    2012-08-12 17:29:57
    ինչը Բոբո ջան՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞
   • Bobo
    2012-08-12 17:32:52
    մոռացա պատի- ն ս. անեի
   • ✰ Lusine ✰
    2012-08-12 17:33:54
    (:| (:| չհասկացա.......միգուցե ճիշռտ գրեիք
 • Bobo
  2012-08-12 17:31:56
  որ անունս Վարդուհի է ]:) ]:) ]:)
  • ✰ Lusine ✰
   2012-08-12 17:32:51
   վաաաաաաաաաաաայ,,,,,,,ոնց չի եևևում........ :D
   • Bobo
    2012-08-12 17:33:24
    բա իհարկե :) :)
   • ✰ Lusine ✰
    2012-08-12 17:34:17
    ԱՀԱ./..................... (ծաղիկ) (ծաղիկ) ....................
   • Bobo
    2012-08-12 17:34:47
    ՀԱԱ/......... O:) O:) O:) (գինի)