Copy SMS

 • Նունե
  2012-08-10 12:32:44
  մի քանիսը տեսել էի բայց մնացածը լավ էր (բռավո)
 • For Your Entertainmentくろ
  2012-08-10 12:34:11
  Շաատ լավներ ապրես (բռավո)
 • Im PePsI AnD I KnOw It:D
  2012-08-10 12:34:37
  ես են ձուն պորձելեմ (ուռա) (ուրախ) (ուրախ)
  • Seli
   2012-08-10 12:37:14
   իրոք՞՞ (:|
   • Im PePsI AnD I KnOw It:D
    2012-08-10 12:38:00
    (ուրախ) հաաաա
   • I ♥ U.....
    2012-08-10 12:43:24
    ստացվելա՞՞՞՞՞՞/ (ուրախ) (ուրախ)
   • Im PePsI AnD I KnOw It:D
    2012-08-10 12:44:45
    հա տարա տվի ընկերուհուս ասեցի մի հատ կծի խորքից կծեց ու բառիս բուն իմաստով տքեց Հայոց փայտիկին (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
   • I ♥ U.....
    2012-08-10 12:47:03
    :D :D :D բայց շատեր զգացվում որ իսկական չի՞՞՞՞՞ (:| (ուրախ) (ուրախ)
   • For Your Entertainmentくろ
    2012-08-10 12:49:23
    Ինչ համ էր որ՞ :D
   • Im PePsI AnD I KnOw It:D
    2012-08-10 12:50:44
    չէ հա ասել եմ ես եմ սարքել ասեց ինձել կտաս ռեցեպտը ասեցի դու կեր ես պատմեմ կծեց ասեցի վերցնում ես ձուն ու ըտեղ արդեն ինքը թքեց :D :D :D
   • I ♥ U.....
    2012-08-10 12:53:35
    կարելի է փորձել (լավ) (լավ) :D :D :D
   • Im PePsI AnD I KnOw It:D
    2012-08-10 12:57:36
    :) տեսեք հա հետս աբիժնիկություն չանեք հա (խփո)
 • 2012-08-10 12:35:19
  :D :D :D :D
 • JAPPY (DAMON)
  2012-08-10 12:37:37
  արդուկ :D :D :D :D
 • MONIKA
  2012-08-10 12:37:52
  լավեր ապռես :D
 • I ♥ U.....
  2012-08-10 12:43:53
  ոստիկանը վերջնա.............. ]:) ]:) ]:)
 • ǺNℂℍĶα ッ
  2012-08-10 12:49:50
  ]:) ]:) հաաաա շատ լավնեեեր :) (խփո) (խփո)
 • Tsov
  2012-08-10 12:51:40
  ՇԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱՏ ՄԵՌՍԻՆԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵՐ ԲՈԼՈՐԻԻԻԻԻԻԻԴ !!!!!!!!!!!!!!!!!!! (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) :D :D :D :D :D :D (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի)
 • ♥ARINA♥
  2012-08-10 12:55:35
  Շատ լավն են Tsov ջան (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • շաաաաաաաաաաաաաաաաատ լավներ (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • (ړײ)MaDrIdIsTa(ړײ)
  2012-08-10 13:38:53
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • NIky Salvatore
  2012-08-10 14:08:46
  (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) որ կայքով եսսս սարքում՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞ասեք ես էլ անեմ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
  • Tsov
   2012-08-10 16:42:22
   Ես ուղղակի գտնում եմ որևէ կոմիքս և փոփոխում (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • I CaN Always MaKe YoU Smile ツ
  2012-08-10 14:09:08
  արդուկի պահը վերջն էր :D
 • ✰ Lusine ✰
  2012-08-10 14:23:01
  (լավ) (լավ) (լավ)
 • ☆★❤NARI❤☆★
  2012-08-10 15:57:59
  ԱրԴՈՒԿ :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D ՎԵրջՆԵր ԵՍ ՀԼԸ Որ ՊԱՆԻրԵՄ ԱՍՍՈՒՄ :D :D :D (խփո) (խփո) (խփո)
 • Tsov
  2012-08-10 16:41:05
  Մեռսիներրրրրրրր սաղիիիիիիիիիիիիիիտ երեխեեեք ջաաաաաաաաան :D :D :D :D
 • ♥Սյուզկա♥
  2012-08-10 20:08:43
  :D (լավ)
 • realmadrid
  2012-08-10 21:38:25
  ]:) ]:) ]:) ]:) :D :D :D :D :D :D (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Tsov
  2012-08-11 17:38:07
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • 2012-08-12 15:23:25
  :D :D :D :D :D (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • Bobo
  2012-08-12 18:08:12
  ընտիր էին :D :D :D
 • gohar1997
  2012-08-16 13:49:07
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :Dշշշշշշշաաաաաաաաաաաաաաատտտտտտտտտտտտտտ լավն էր