Copy SMS

Փիրսինգ, տատու

Փիրսինգ, տատու - փիրսինգ, տատու, պատմություն


Հետաքրքիր  է  այս  ամենը  չի ՞ խանգարում  նրանց  մարմնին:Փիրսինգ, տատու - փիրսինգ, տատու, պատմությունՉնայած  տեսնելով  նրանց  երջանիկ  դեմքերը մարդկանց  թվում  է  թե  այս  ամենը   մեղմ  ասած  " հարմար"  է:Այս   լուսանկարները  դիտելով  երբեմն նյարդայնանում  ես բայց  ինչևիցե  հետաքրքիր  է:Փիրսինգ, տատու - փիրսինգ, տատու, պատմություն

Փիրսինգ, տատու - փիրսինգ, տատու, պատմություն
Փիրսինգ, տատու - փիրսինգ, տատու, պատմություն
Փիրսինգ, տատու - փիրսինգ, տատու, պատմություն
Փիրսինգ, տատու - փիրսինգ, տատու, պատմություն
Փիրսինգ, տատու - փիրսինգ, տատու, պատմություն
Փիրսինգ, տատու - փիրսինգ, տատու, պատմություն
Փիրսինգ, տատու - փիրսինգ, տատու, պատմություն
Փիրսինգ, տատու - փիրսինգ, տատու, պատմություն
Փիրսինգ, տատու - փիրսինգ, տատու, պատմություն
Փիրսինգ, տատու - փիրսինգ, տատու, պատմություն
Փիրսինգ, տատու - փիրսինգ, տատու, պատմություն
Փիրսինգ, տատու - փիրսինգ, տատու, պատմություն
Փիրսինգ, տատու - փիրսինգ, տատու, պատմություն
Փիրսինգ, տատու - փիրսինգ, տատու, պատմություն
Փիրսինգ, տատու - փիրսինգ, տատու, պատմություն
Փիրսինգ, տատու - փիրսինգ, տատու, պատմություն
Փիրսինգ, տատու - փիրսինգ, տատու, պատմություն
Փիրսինգ, տատու - փիրսինգ, տատու, պատմություն
Փիրսինգ, տատու - փիրսինգ, տատու, պատմություն
Փիրսինգ, տատու - փիրսինգ, տատու, պատմություն
Փիրսինգ, տատու - փիրսինգ, տատու, պատմություն
Փիրսինգ, տատու - փիրսինգ, տատու, պատմություն
Փիրսինգ, տատու - փիրսինգ, տատու, պատմություն
Փիրսինգ, տատու - փիրսինգ, տատու, պատմություն
Փիրսինգ, տատու - փիրսինգ, տատու, պատմություն
Փիրսինգ, տատու - փիրսինգ, տատու, պատմություն
Փիրսինգ, տատու - փիրսինգ, տատու, պատմություն
Փիրսինգ, տատու - փիրսինգ, տատու, պատմություն
Փիրսինգ, տատու - փիրսինգ, տատու, պատմություն
Փիրսինգ, տատու - փիրսինգ, տատու, պատմություն
Փիրսինգ, տատու - փիրսինգ, տատու, պատմություն
Փիրսինգ, տատու - փիրսինգ, տատու, պատմություն
Փիրսինգ, տատու - փիրսինգ, տատու, պատմություն
Փիրսինգ, տատու - փիրսինգ, տատու, պատմություն
Փիրսինգ, տատու - փիրսինգ, տատու, պատմություն
Փիրսինգ, տատու - փիրսինգ, տատու, պատմություն
Փիրսինգ, տատու - փիրսինգ, տատու, պատմություն
Փիրսինգ, տատու - փիրսինգ, տատու, պատմություն
Փիրսինգ, տատու - փիրսինգ, տատու, պատմություն
Փիրսինգ, տատու - փիրսինգ, տատու, պատմություն
Փիրսինգ, տատու - փիրսինգ, տատու, պատմություն
Փիրսինգ, տատու - փիրսինգ, տատու, պատմություն
Փիրսինգ, տատու - փիրսինգ, տատու, պատմություն
Փիրսինգ, տատու - փիրսինգ, տատու, պատմություն
Փիրսինգ, տատու - փիրսինգ, տատու, պատմություն
Փիրսինգ, տատու - փիրսինգ, տատու, պատմություն
Փիրսինգ, տատու - փիրսինգ, տատու, պատմություն
Փիրսինգ, տատու - փիրսինգ, տատու, պատմություն
Փիրսինգ, տատու - փիրսինգ, տատու, պատմություն
Փիրսինգ, տատու - փիրսինգ, տատու, պատմություն
Փիրսինգ, տատու - փիրսինգ, տատու, պատմություն
Փիրսինգ, տատու - փիրսինգ, տատու, պատմություն
Փիրսինգ, տատու - փիրսինգ, տատու, պատմություն
Փիրսինգ, տատու - փիրսինգ, տատու, պատմություն
Փիրսինգ, տատու - փիրսինգ, տատու, պատմություն
Փիրսինգ, տատու - փիրսինգ, տատու, պատմություն
Փիրսինգ, տատու - փիրսինգ, տատու, պատմություն
Փիրսինգ, տատու - փիրսինգ, տատու, պատմություն
Փիրսինգ, տատու - փիրսինգ, տատու, պատմություն
Փիրսինգ, տատու - փիրսինգ, տատու, պատմություն
Փիրսինգ, տատու - փիրսինգ, տատու, պատմություն
Փիրսինգ, տատու - փիրսինգ, տատու, պատմություն
Փիրսինգ, տատու - փիրսինգ, տատու, պատմություն
Փիրսինգ, տատու - փիրսինգ, տատու, պատմություն
Փիրսինգ, տատու - փիրսինգ, տատու, պատմություն

12

175

2771

 • Smize-r Ճուտիկ I [♥] Tyra
  2012-08-10 14:29:05
  (վայքո) (վայքո) (վայքո) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ)
 • I CaN Always MaKe YoU Smile ツ
  2012-08-10 14:29:38
  զզվում եմ (դեմք)
 • Նունե
  2012-08-10 14:30:42
  վայ մամա ջան ես ես գիշեր չքնա (վայքո) (վայքո) (ախ) (ախ)
 • NIky Salvatore
  2012-08-10 14:31:53
  :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P մի սարքեք էլիիի զզզվում եմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմ (ախ) (ախ) (ախ)
  • LIKA ♥♥♥
   2012-08-10 14:34:35
   հա ոչինչ զզվալով նայի ;) :D :D :D
 • For Your Entertainmentくろ
  2012-08-10 14:33:22
  Յաղք հլըը քքիթը ինչա արեել (լավչեմ) (լավչեմ) Էշ են լռիվվ
 • <>
  2012-08-10 14:41:15
  :O (:| (ախ) (ախ) (վայքո) (լավչեմ)
 • ♥ARINA♥
  2012-08-10 14:45:37
  Ես վախենում եմ ես տիպի մարդկանցից (լավ) (լավ)
  • JAPPY (DAMON)
   2012-08-10 14:47:26
   ինչի՞
   • ♥ARINA♥
    2012-08-10 14:49:11
    Դե եսիմ
   • LIKA ♥♥♥
    2012-08-10 14:50:43
    ես էլ եմ վախենում (:| :D :D
   • JAPPY (DAMON)
    2012-08-10 15:03:46
    սկսեք ինձնից վախենալ :D :D :D :D :D
   • LIKA ♥♥♥
    2012-08-10 15:04:46
    դե դու համակարգչից այն կողմ ես չեմ վախենում ;) :D :D
   • JAPPY (DAMON)
    2012-08-10 15:06:57
    դե էդ դժվար չի շտկելը ;) :D :D :D :D
   • LIKA ♥♥♥
    2012-08-10 15:07:43
    չէ շատ դժվարա էնել ինչքան (գինի) :) :D :D :D
   • JAPPY (DAMON)
    2012-08-10 15:08:54
    լավ լավ լավ, դու ինձ վատություն չես արել, դու լավն ես, ես քեզ չեմ սպանի :D
   • LIKA ♥♥♥
    2012-08-10 15:09:39
    վայ մերսի Դուք շաաաաաաատ բարի եք (խոնարհվել) (խոնարհվել) :) :D :D :D
   • JAPPY (DAMON)
    2012-08-10 15:10:24
    բաաաա կյանքում եսքան բարի սերիական մարդասպան տեսել էիր ՞ :D :D :D :D :D
   • LIKA ♥♥♥
    2012-08-10 15:11:08
    հա նոր տեսա ;) :D :D :)
   • JAPPY (DAMON)
    2012-08-10 15:14:13
    սպասի նկարս ուղարկեմ , ավելի լավ կտենաս :D
   • LIKA ♥♥♥
    2012-08-10 15:15:02
    սպասում եմ ;) ;) :) :) :D
   • JAPPY (DAMON)
    2012-08-10 15:15:12
    http://rnns.ru/uploads/posts/2012-01/1327426554_y_7d6577aa.jpg
   • LIKA ♥♥♥
    2012-08-10 15:16:32
    փաստորեն էս դու ես (:| (:| ես էլ ասում եմ ովա ինձ հետևում (դեմք) (դեմք) (դեմք) :D :D :D :D
   • JAPPY (DAMON)
    2012-08-10 15:17:08
    թթուււււււււ, պալիտ եղա :D
   • LIKA ♥♥♥
    2012-08-10 15:18:47
    հեսա զանգել եմ ոստիկանություն մի քանի ամսից ձեր տանը կլինեն :) :D :D :D :)
   • JAPPY (DAMON)
    2012-08-10 15:20:34
    բայց ես ասել էի քեզ չեմ սպանի , խի ես տենց բան արել ՞ (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) :@
   • LIKA ♥♥♥
    2012-08-10 15:21:57
    լավ ուրեմն հեսա զանգեմ ասեմ պետքա սկոռի զանգեի սխալվել եմ (:| :D :D :D
   • JAPPY (DAMON)
    2012-08-10 15:24:46
    վայ, հորս արև, հիմա էլ ինձ գժանոց ես ուղղարկում ՞՞՞ :D :D :D :D :D
   • LIKA ♥♥♥
    2012-08-10 15:25:43
    ախչի ասում եմ սկոռի ոչ թե հոգեբուժարան (վատ) :D :D :D
   • JAPPY (DAMON)
    2012-08-10 15:27:36
    բա սկոռին ինչիսա պետք՞՞՞ :D
   • LIKA ♥♥♥
    2012-08-10 15:28:38
    դե մի քիչ ջերմություն ունես զգում եմ :D :D :D
   • JAPPY (DAMON)
    2012-08-10 15:32:13
    հա, ես միշտ վառվում եմ (դեմք) (դեմք) (դեմք) (դեմք) (դեմք) , ասա ավելի լավա հետները մալոժի բերեն (բռավո) (բռավո)
   • LIKA ♥♥♥
    2012-08-10 15:33:00
    մալոժին որնա՞ (:| :) :D :D
   • JAPPY (DAMON)
    2012-08-10 15:40:32
    պաղպաղակ-մառոժնի-մալոժի, հեղինակայինա :D :D (գինի)
   • LIKA ♥♥♥
    2012-08-10 15:41:41
    հա հասկացա :) անպայման հետները կուղարկեմ մի մտածի ;) :D :D :D
 • JAPPY (DAMON)
  2012-08-10 14:46:08
  շատ հետաքրքիրա, ես էլ ունեմ բայց իմա ականջիսա
  • Smize-r Ճուտիկ I [♥] Tyra
   2012-08-10 14:47:57
   լուրջ՞ :O
   • JAPPY (DAMON)
    2012-08-10 14:50:04
    հա աջ կողմում իմ մոտ 3 հատա, ես ինքս եմ ասեղով ծակել,
   • LIKA ♥♥♥
    2012-08-10 14:50:10
    իրոք (վայքո) (վայքո) (:| (:|
   • LIKA ♥♥♥
    2012-08-10 14:52:04
    էս նկարներից որինիցա (:| (:|
   • Smize-r Ճուտիկ I [♥] Tyra
    2012-08-10 14:52:27
    ու ձերոնք թողել են (:|
   • JAPPY (DAMON)
    2012-08-10 14:53:30
    հա, իհարկե հետո շաաաաաաաաատ մարդիկ վրես ջղայնացան, ընկերուհիներիցս կռվեցին հետս, բայց դե կարևորը ուզածիս հասա (պաղպաղակ)
   • LIKA ♥♥♥
    2012-08-10 14:54:50
    բայց ինչ՞ փոխվեց, որ արեցիր
   • Smize-r Ճուտիկ I [♥] Tyra
    2012-08-10 14:56:16
    դե բան չունեմ ասելու դա քո գործնա եթե քեզ ետ դուրա գալիս խոսքերն ավելորդ են (գինի) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • JAPPY (DAMON)
    2012-08-10 14:56:47
    դե եսիմ, հավեսս տվեց արեցի, ու չեմ նեղվում հիմա շատերն են անում, բայց դե աջ ականջին չե ձախին ......բայց ես հաստատ քո պոստի մարդկանց նման բաներ չեմ անի, սրանք խփնված են (վայքո)
   • LIKA ♥♥♥
    2012-08-10 14:58:12
    հա սրանք լռիվ խփո են :) :D :D
   • JAPPY (DAMON)
    2012-08-10 14:58:37
    դե հա, սենց հավեսա, (լավ)
   • LIKA ♥♥♥
    2012-08-10 14:59:45
    :) :) ուղղակի չափը պետքա չանցնել
   • JAPPY (DAMON)
    2012-08-10 15:01:06
    հաստատ, էշ են, ուղակի որ մի անգամ անում ես, էլի ես ուզում, սրանք էլ չդիմացան.... ես որ սկզբում անում էի ուզում էի ամբողջ ականջս ծակեի, էնել լավա որ ծոււււււււււտ հասկացա ու տենց բան չարի
   • LIKA ♥♥♥
    2012-08-10 15:02:04
    մեռնեմ չեմ անի սենց բաներ չեմ սիրում (վատ) :) :D
   • JAPPY (DAMON)
    2012-08-10 15:03:02
    հաաաաաաա, պարզա, դե լավա :)
   • LIKA ♥♥♥
    2012-08-10 15:03:51
    հա հրաշագեղա (լավ) :) :D :D :D
   • JAPPY (DAMON)
    2012-08-10 15:04:33
    հիմա դու ինձնից վախում ես՞ գիշերը կգամ քեզ կսպանեմ ՞՞ :D :D :D :D :D :D
   • LIKA ♥♥♥
    2012-08-10 15:06:32
    չէ հա քեզ մի երևակայի :P :D :D
   • JAPPY (DAMON)
    2012-08-10 15:09:29
    իիիիիիիիիիի, ես էլ ինձ արդեն մանյակ էի զգում :D :D :D :D
   • LIKA ♥♥♥
    2012-08-10 15:10:20
    չէ հլը շատ աշխատելու տեղ ունես :P :P :D :D
   • JAPPY (DAMON)
    2012-08-10 15:12:24
    իմիջիայլոց ես մի քանի օր առաջ ինչ որ թեստ անցա, պատասխանում գրած էր, որ իմ նման պատասխանողների չճ տոկոսը սերիական մարդասպան են (օգո)
   • JAPPY (DAMON)
    2012-08-10 15:12:46
    90 տոկոսը
   • LIKA ♥♥♥
    2012-08-10 15:13:24
    (վայքո) (:| (:| ապացույցն էլ կա փաստորեն (լավ) :D :)
   • JAPPY (DAMON)
    2012-08-10 15:16:10
    ընկերուհիս էլ ետ պահին կողքս նստած էր, մեկել հեց կարդացի սենց արեց (:| (:| (:| (:| եեեեեես գնննաաամ ...... :D :D :D :D
   • LIKA ♥♥♥
    2012-08-10 15:17:33
    :D :D :D :D լավա ասել բայց
   • JAPPY (DAMON)
    2012-08-10 15:19:36
    հաաաաաաաաաաաաաաա, ենքան եմ ծիծաղեեեեեեեեեեեեեել :D :D :D :D
   • LIKA ♥♥♥
    2012-08-10 15:21:06
    ախչի սաղի մոտ չասես ոչ մեկ հետդ չի շփվի (վատ) (վատ) :D :D :D :D
   • JAPPY (DAMON)
    2012-08-10 15:26:02
    աաաա, իմ համար մեկա, եթե իրանք պիտի իմ հետ չխոսան մի հատ ապուշ թեստի պատասխանի համար, ուրեմն իրանք իձ պետք չեն, առաջինը ես իրանցից կհիասթափվեմ ու....................................................կսպանեմ ;)
   • LIKA ♥♥♥
    2012-08-10 15:27:10
    բայց ես կատակ եմ անում այ խելառ :D :D
   • JAPPY (DAMON)
    2012-08-10 15:29:17
    բայց մարդիկ կան որ տենց կանեն (:| (:| (օգո) (օգո) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) , վաաաաաաաաաաայ եսքան բանի մեջ հազիվ հարազատ բառ լսեցի ----------խելառ,,,,, ես երջանիկ եմ :D :D :D :D :D :D :D
   • LIKA ♥♥♥
    2012-08-10 15:30:15
    լուրջ ՞ (:| նորեն համեցեք խելառ ջան :) :D :D
   • JAPPY (DAMON)
    2012-08-10 15:32:54
    ա չէէէ, ես գնամ հաց ուտեմ , առավոտից կոմպի դեմն եմ (դեմք) (դեմք) (դեմք) (դեմք) :D
   • LIKA ♥♥♥
    2012-08-10 15:33:39
    գնա բարի ախորժակ :) :)
 • Christy
  2012-08-10 14:47:58
  (լավ) :D
 • ☆★❤NARI❤☆★
  2012-08-10 15:05:46
  (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) ԼԱՎՆԵՅՆ (խփո) (խփո) չՆԱՅԱծ ԴԱժԱՆՈՒթՅՈՒՆԵրԻ ԼԱՎՆԵՅՆ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
  • LIKA ♥♥♥
   2012-08-10 15:06:51
   մերսի Նար ջան :) :) :)
  • JAPPY (DAMON)
   2012-08-10 15:07:21
   ա դե սրանց ինչնա լավը ՞
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-08-10 15:10:20
   ԵՈՆԱ ԼԱՎԸ Որ ՄԱրԴԻԿ ՈՆՑ ՈՒԶՈՒՄ ՏԵՆՑԵԼ ԱՊՌՈՒՄ ԵՄ ԻրԱՆՑ ՈՆՑ ԼԱՎԵՆ ԶԳՈՒՄ ԻրԱՆՑ չԻ ՄՏԱՀՈԳՈՒՄ ՄԵՆՔ ՍՏԵՂ ԻրԱՆՑ ԳԻժԵՆՔ ԱՍՈՒՄ թԵ ԱՆՈՌՄԱԼ ԿԱրևՈրԸ ԻրԱՆՔ ՈՒրԱխԵՆ (լուսնաքայլ)
   • JAPPY (DAMON)
    2012-08-10 15:11:10
    դե հա էդ կողմից լավա (գինի)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-10 15:13:00
    ԲԱ ԵՍԵԼ ԵՏԵՄ ԱՍՈՒՄ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) ՀԱՄԵԼ ՄԻՔԻչ ՍԻրՈՒՆԱ (խփո)
   • JAPPY (DAMON)
    2012-08-10 15:14:51
    դու էլ ունես՞
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-10-07 15:48:10
    չԵ չՈՒՆԵՄ ԲԱՅՑ ՈՒԶՈՒՄ ԵՄ ՊԻրՍԻՆԳ ԱՆԵՄ ՄԵԿԵԼ ՏԱՏՈՒ (խփո)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-10-07 15:48:40
    ԴԵ ՀԼԸ փՈՔրԵՄ ԴրԱ ՀԱՄԱր չՈՒՆԵՄ ..ՄԵծԱՆԱՄ ԿԱՆԵՄ (խփո)
   • Lian
    2012-10-07 15:50:56
    չանես Նարի ջան :)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-10-07 15:51:59
    խԻ՞ (խփո)
   • Lian
    2012-10-07 15:52:21
    քեզ պետքա՞....քո համար անցավ ապրի :)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-10-07 15:54:16
    ԵթԵ ՏԱՏՈՒ չԱՆԵՄ ԲԱՅՑ ՊԻրՍԻՆԳ ԱՆՊԱՅՄԱՆ ԱՆԵԼՈՒՅԵՄ..ԲԱՅՑ ՏԱՏՈՒՅԵԼԵՄ ՈՒԶՈՒՄ (խփո) (խփո)
   • Lian
    2012-10-07 15:54:53
    գոնե մենակ փիրսինգ....տատու մի արա հա՞ պուճուրս :)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-10-07 15:57:59
    ԲԱՅՑ ՊԻՏԻ ՄԵծԱՆԱՄ ՆՈր ԱՆԵՄ ՀԻՄԱ ՈՒԶԵՄԵԼ չԵՄ ԿԱրԱ...ՀԱ ՄԻՀԱՏԵՄ ՊԻրՍԻՆԳ ԱՆԵԼՈՒ ՈՒ ՆԵրՔԵՎԻ շՈՒրթԻՍ ՎրԱՅԵՄ ԱՆԵԼՈՒ...ՏԱՏՈՒՆԵԼ ՈՒԶՈՒՄ ԵՄ ձԵՌԻՍ ԱՆԵՄ
 • ஐGOHAR ஐ
  2012-08-10 15:06:28
  վաաաաաաաաայ էս ինչ էր (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո)
  • LIKA ♥♥♥
   2012-08-10 15:07:10
   հրաշք էր (գինի) :D :D :)
 • Սոնա
  2012-08-10 15:11:59
  վայ փշաքաղվեցի այ,վախեցա,պոստդ լավներ Լիկ ջան (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • LIKA ♥♥♥
   2012-08-10 15:12:30
   մերսի Սոն ջան :) :) :)
   • Սոնա
    2012-08-10 15:13:25
    խնդրեմ Լիկ ջան (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • LIKA ♥♥♥
    2012-08-10 15:13:52
    :) :) :) :)
 • ֆու (լավչեմ) ես խիես սկսել սենց զզվելի ու ուժաս պոստեր դարքեզ ՞՞՞՞՞՞ (վայքո) ]:) ]:)
 • Melodious Noise
  2012-08-10 15:31:03
  ոչ վախենալու ա ոչ ել զզվելի (իմ համար) ,,մարդիկ ինչ ուզում են էլ անում են (լավ)
  • LIKA ♥♥♥
   2012-08-10 15:32:06
   դե հա իրանց իրավունքնա :)
   • Melodious Noise
    2012-08-10 15:36:51
    հա իրանց իրավունքն ա ,ուղղակի հայերը շատ են սիրում քննադատեն ուրիշներին (վատ)
   • Melodious Noise
    2012-08-10 15:36:51
    հա իրանց իրավունքն ա ,ուղղակի հայերը շատ են սիրում քննադատեն ուրիշներին (վատ)
   • LIKA ♥♥♥
    2012-08-10 15:38:25
    համաձայն եմ ամեն մարդ իրավունք ունի ապրել ոնց ուզումա ուղղակի պետքա չափի մեջ լինի ամեն ինչ :)
   • Melodious Noise
    2012-08-10 15:39:55
    ամեն մարդ տարբեր ձև ա մտածում (ծաղիկ) :)
   • LIKA ♥♥♥
    2012-08-10 15:40:32
    դե հա...... :)
 • La Coco • alliance
  2012-08-10 15:33:11
  (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ)
 • MONIKA
  2012-08-10 15:38:50
  (լավչեմ) (լավչեմ) ոնց կարան սենց բան անեն:Բա դրանց (լավչեմ) մաշկը ոնցա փչանում՞:Լավ հասկացանք տղերքը կարան անեն ,բայց աղջկերքը ,.......հա դրա էֆեկտը որնա օդափոխության ավելոռդ անցքեր են բացում՞ վոբշեմ դրանց նմաններին պետքա վառել .....
  • LIKA ♥♥♥
   2012-08-10 15:39:23
   :) :) :) :) :)
   • MONIKA
    2012-08-10 15:42:44
    սենցներին հայաստանում տեսել ես՞
   • LIKA ♥♥♥
    2012-08-10 15:43:53
    չէ չեմ տեսել, իսկ դու :)
 • I ♥ U.....
  2012-08-10 16:35:55
  (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո)
 • Լիլ՛s Copypage
  2012-08-10 17:36:29
  համոզված եմ մի օր գալու է ու իրանք փոշմանելու են իրենց արածի համար (գինի)
 • smile: )
  2012-08-10 20:32:35
  սրանք լռիվ անոռմալ են իրանց են այլանդակում ու ինձ հետաքրքիրա սրանք որ հայլու մեջ նայում են չեն սարսափում իրանց տեսքից իմ կարծիքով սրնացից շատերը սատանիստներ են (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) : (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) :@ :@ :@
  • MONIKA
   2012-08-10 20:35:43
   կա չկա սրանցից շատերը հայելու չունեն ;)
   • smile: )
    2012-08-10 20:38:33
    :D :D :D :D :D :D :D :D լավ ասեցիր որ հայելի ունենայն էս օրին չեին հասնի
 • LUTIFER
  2012-08-11 21:32:08
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :'( :'(
 • Good Wolf
  2012-10-07 15:44:00
  (վայքո) (վայքո) (վայքո)
  • -Paris ☂
   2012-10-07 15:45:21
   հեսա կասես էս աղջիկը ինչիա սենց աննոռմալ բաներ սարքում :D
   • Good Wolf
    2012-10-07 15:47:08
    չէէ չեմ ասի (ծաղիկ) հետաքրքիրա գրառումներտ :)
   • -Paris ☂
    2012-10-07 15:47:51
    վայյյյյ մերսի շատ :)
   • Good Wolf
    2012-10-07 15:50:00
    խնդրեմ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • -Paris ☂
    2012-10-07 15:51:22
    (վայքո) :) ապրես
   • Good Wolf
    2012-10-07 15:52:01
    :) :) :)
 • Արման Գրիգորյան
  2012-10-07 15:49:36
  մի քանիսը կաին չափի մեջ սիրուն էր :)
 • ❤Meline❤
  2012-10-07 16:06:34
  Ինչ ահավոր են (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
 • Immortal
  2013-04-04 22:15:18
  Դու հզոր ես |( տենց ձայնազուրկ էլ կմնաս ամբողջ կյանքդ
  • -Paris ☂
   2013-04-30 12:07:58
   ինչա փիլիսոփայել էէէէ :^) :D
 • ՆԵԼԼԻ
  2013-04-30 12:06:37
  (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) ԶԶՎՈՒՄ ԵՄ ՍԵՆՑ ԲԱՆԵՐԻՑ...