Copy SMS

Լքված քաղաքը....

Լքված քաղաքը.... - հետաքրքիր, տխրությունՈւղիղ 25 տարի առաջ տեղի ունեցավ սարսափելի աղետ Չեռնոբիլում,,,


կյանքը այստեղ լիովին կանգ առավ, իսկ ճառագայթները ամինինչ կլանեցին...Բայց սա դեռ վերջը չէր...

Քաղաքը դեռ շարունակում է ապրել իր փոքրիկ կյանքով...


զբոսաշրջիկները, հետքրքրասերները ոչ մի րոպե հանգիստ չեն թողնում քաղաքը


լքված քաղաքի գրաֆիտները.....


Լքված քաղաքը.... - հետաքրքիր, տխրություն
Լքված քաղաքը.... - հետաքրքիր, տխրություն
Լքված քաղաքը.... - հետաքրքիր, տխրություն
Լքված քաղաքը.... - հետաքրքիր, տխրություն
Լքված քաղաքը.... - հետաքրքիր, տխրություն
Լքված քաղաքը.... - հետաքրքիր, տխրություն
Լքված քաղաքը.... - հետաքրքիր, տխրություն
Լքված քաղաքը.... - հետաքրքիր, տխրություն
Լքված քաղաքը.... - հետաքրքիր, տխրություն
Լքված քաղաքը.... - հետաքրքիր, տխրություն
Լքված քաղաքը.... - հետաքրքիր, տխրություն
Լքված քաղաքը.... - հետաքրքիր, տխրություն
Լքված քաղաքը.... - հետաքրքիր, տխրություն
Լքված քաղաքը.... - հետաքրքիր, տխրություն
Լքված քաղաքը.... - հետաքրքիր, տխրություն
Լքված քաղաքը.... - հետաքրքիր, տխրություն
Լքված քաղաքը.... - հետաքրքիր, տխրություն
Լքված քաղաքը.... - հետաքրքիր, տխրություն
Լքված քաղաքը.... - հետաքրքիր, տխրություն
Լքված քաղաքը.... - հետաքրքիր, տխրություն

Մանկապարտեզը

Լքված քաղաքը.... - հետաքրքիր, տխրություն
Լքված քաղաքը.... - հետաքրքիր, տխրություն
Լքված քաղաքը.... - հետաքրքիր, տխրություն
Լքված քաղաքը.... - հետաքրքիր, տխրություն
Լքված քաղաքը.... - հետաքրքիր, տխրություն
Լքված քաղաքը.... - հետաքրքիր, տխրություն

16

24

1040

 • Lusine ...(((
  2012-08-14 14:30:04
  :O :O :O :O ................... (լավ) (լավ) ................
 • Bobo
  2012-08-14 14:30:32
  ապրես (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • NATALYA ******
  2012-08-14 14:33:17
  (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո)
 • Knarik
  2012-08-14 14:34:50
  Հետաքրքիրաաաաաա :)
 • Lilit
  2012-08-14 14:35:14
  հետաքրքիր էր (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • - Man )E (Dreamer
   2012-08-14 14:40:28
   (ժպիտ) (ժպիտ) (գինի) (գինի) (գինի) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • ......
  2012-08-14 14:37:04
  Սիրուն էին,,,մանավանդ ստվերները (լավ) ...........................
  • - Man )E (Dreamer
   2012-08-14 14:40:36
   ահա,,,,,,,,,,,,, (ժպիտ)
   • ......
    2012-08-14 14:41:59
    :) ..............................
 • ♥♥Karine♥♥
  2012-08-14 14:38:46
  (լավ) (լավ) (լավ) լավնա (բռավո) (բռավո)
 • ♥Սյուզկա♥
  2012-08-14 14:41:58
  (լավ)
 • >>>feenix<<<
  2012-08-14 14:46:21
  (օգո) (բռավո) (լավ)
 • Վարդուհի :)
  2012-08-14 15:18:36
  :O :O :O (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո)
 • Smize-r Ճուտիկ I [♥] Tyra
  2012-08-14 16:09:44
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • - Man )E (Dreamer
   2012-08-14 16:13:37
   (ժպիտ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) մերսիիիիիիիի
 • գրաֆիտա թե գրաֆիտի՞