Copy SMS

  • NIky Salvatore
    2012-08-15 22:09:17
    ինչ եք սաղդ կոլաից կպել :)
    • SeLi
      2012-08-15 22:10:32
      բայցց էլ ովա կպել ՞՞ (:| (:|
      • NIky Salvatore
        2012-08-15 22:11:19
        նայի մի քանի փոստ առաջ :)
      • ⒶⓇⓂⒶⓃ
        2012-08-15 22:12:03
        ինչի ուզում ես ասես չես տեսել՞
      • SeLi
        2012-08-15 22:12:03
        վայ եսա նայեմ :) :) չգիտեի
      • SeLi
        2012-08-15 22:12:50
        ճիշտ ասած չէ եթե իմացել եի վաղը կսարգեի (ծաղիկ)
      • ⒶⓇⓂⒶⓃ
        2012-08-15 22:13:52
        էտ ոնց՞ այսինքն դու քոփի ես մտել եսա մի 30 րոպեա ու չես տեսել աչքիտ առաջ պոստը՞ ուրիշ էջում էլ չի մտնողի դիմացա
      • SeLi
        2012-08-15 22:15:31
        Արման ջան ես մտել եմ քոփփի որ պոստ սարգեմ իսկ իմ առաջին ուրիշ պոստա եղել
      • ⒶⓇⓂⒶⓃ
        2012-08-15 22:16:10
        (լավ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ)
      • SeLi
        2012-08-15 22:16:38
        հա բայց ինչի ըտենց՞՞՞
      • ⒶⓇⓂⒶⓃ
        2012-08-15 22:16:57
        ոնց
      • SeLi
        2012-08-15 22:17:44
        (լավ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) ՆՈՐ Չէիր հավանել պոստս
  • )))))))))
    2012-08-15 22:09:42
    էս կոլայի երեկո եք հայտարարել՞ :D :D :D
    • SeLi
      2012-08-15 22:10:46
      ԵՍԻմ՞՞՞
  • Bobo
    2012-08-15 22:15:45
    ապրեն բոլոր Կոլայի սիրահարները,մեր (գինի) :D :D :D
    • SeLi
      2012-08-15 22:18:04
      ինչի դու չես սիրում (:|
      • Bobo
        2012-08-15 22:23:20
        մեր կենացը,այսինքն ես գժվում եմ (խփո) (խփո) (խփո)
      • SeLi
        2012-08-15 22:23:56
        ԵՍ ԷԼ ԵՄ ՇԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱՏ ՍԻՐՈՒՄ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
      • Bobo
        2012-08-15 22:24:53
        դե գնա առ ,գամ խմենք (գինի) (գինի)
      • SeLi
        2012-08-15 22:25:26
        ԱՐԻ ԵՍ ԱՐԴԵՆ ՄԵՆԱԿ ՂՄԵՑԻ ԲԱՅՑ ՔՈ ՀԵՏ ԷԼ ԿՂՄԵՄ
      • Bobo
        2012-08-15 22:27:12
        ես խմում եմ, բայց չեմ ղմում :D :D :D :D
      • SeLi
        2012-08-15 22:28:12
        :D :D :D :D դե պատահական ես ղմեցի ինչի դու չես սիրում ղմես
      • Bobo
        2012-08-15 22:29:12
        ես ղմի չեմ սիրում (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) :D :D :D :D :D
      • SeLi
        2012-08-15 22:48:47
        ճիշտա խմելը ավելի լավնա քան ղմելը :D :D :D
  • Bobo
    2012-08-15 22:49:39
    օլօլօշ :)
    • SeLi
      2012-08-15 22:50:45
      այսինք (:| (:| (:|
      • Bobo
        2012-08-15 22:51:25
        չգիտես :D :D :D :D
      • SeLi
        2012-08-15 22:51:54
        չէ (:| (:| (:| ինչի պիտի իմանայի (:| (:|
      • Bobo
        2012-08-15 22:52:39
        դա մի բան է,որը :D :D :D
      • SeLi
        2012-08-15 22:53:23
        :D :D :D (:| (:| (:| ինչ (:| (:| լավ կարաս չասես
      • Bobo
        2012-08-15 22:54:10
        ներքինով կգրեմ ;)
      • SeLi
        2012-08-15 22:54:28
        :D :D :D
  • ツMarI✿
    2012-08-15 23:14:06
    (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
    • SeLi
      2012-08-15 23:14:40
      մերսի Արևս (ծաղիկ)
      • ツMarI✿
        2012-08-15 23:15:26
        խնդրեմ Լիլս O:) O:) O:) O:)
      • SeLi
        2012-08-15 23:18:09
        (ծաղիկ) (ծաղիկ)