Copy SMS

Երեխաներ..........Achim Lippoth

Երեխաներ..........Achim Lippoth - երեխաներ, լուսանկարներ


Երեխաների նկարներն նայելիս ստանում են դրական էմոցիաներ,վստահություն,ժպտում են ոչ միայն կանայք:Աշխարհահռչակ լուսանկարիչ Էյչիմը նկարել է երեխաներին տարբեր իրավիճակներում:Երեխեք ջան այդ նկարները շատ են ես ձեզ կներկայացնեմ 35 նկար:Երեխաներ..........Achim Lippoth - երեխաներ, լուսանկարներ

Երեխաներ..........Achim Lippoth - երեխաներ, լուսանկարներ
Երեխաներ..........Achim Lippoth - երեխաներ, լուսանկարներ
Երեխաներ..........Achim Lippoth - երեխաներ, լուսանկարներ
Երեխաներ..........Achim Lippoth - երեխաներ, լուսանկարներ
Երեխաներ..........Achim Lippoth - երեխաներ, լուսանկարներ
Երեխաներ..........Achim Lippoth - երեխաներ, լուսանկարներ
Երեխաներ..........Achim Lippoth - երեխաներ, լուսանկարներ
Երեխաներ..........Achim Lippoth - երեխաներ, լուսանկարներ
Երեխաներ..........Achim Lippoth - երեխաներ, լուսանկարներ
Երեխաներ..........Achim Lippoth - երեխաներ, լուսանկարներ
Երեխաներ..........Achim Lippoth - երեխաներ, լուսանկարներ
Երեխաներ..........Achim Lippoth - երեխաներ, լուսանկարներ
Երեխաներ..........Achim Lippoth - երեխաներ, լուսանկարներ
Երեխաներ..........Achim Lippoth - երեխաներ, լուսանկարներ
Երեխաներ..........Achim Lippoth - երեխաներ, լուսանկարներ
Երեխաներ..........Achim Lippoth - երեխաներ, լուսանկարներ
Երեխաներ..........Achim Lippoth - երեխաներ, լուսանկարներ
Երեխաներ..........Achim Lippoth - երեխաներ, լուսանկարներ
Երեխաներ..........Achim Lippoth - երեխաներ, լուսանկարներ
Երեխաներ..........Achim Lippoth - երեխաներ, լուսանկարներ
Երեխաներ..........Achim Lippoth - երեխաներ, լուսանկարներ
Երեխաներ..........Achim Lippoth - երեխաներ, լուսանկարներ
Երեխաներ..........Achim Lippoth - երեխաներ, լուսանկարներ
Երեխաներ..........Achim Lippoth - երեխաներ, լուսանկարներ
Երեխաներ..........Achim Lippoth - երեխաներ, լուսանկարներ
Երեխաներ..........Achim Lippoth - երեխաներ, լուսանկարներ
Երեխաներ..........Achim Lippoth - երեխաներ, լուսանկարներ
Երեխաներ..........Achim Lippoth - երեխաներ, լուսանկարներ
Երեխաներ..........Achim Lippoth - երեխաներ, լուսանկարներ
Երեխաներ..........Achim Lippoth - երեխաներ, լուսանկարներ
Երեխաներ..........Achim Lippoth - երեխաներ, լուսանկարներ
Երեխաներ..........Achim Lippoth - երեխաներ, լուսանկարներ
Երեխաներ..........Achim Lippoth - երեխաներ, լուսանկարներ
Երեխաներ..........Achim Lippoth - երեխաներ, լուսանկարներ


Երեխաներ..........Achim Lippoth - երեխաներ, լուսանկարներՍիրով ձեր ՃուտիկկկկկկկկԵրեխաներ..........Achim Lippoth - երեխաներ, լուսանկարներ

19

64

1982

 • Miss Devil
  2012-08-18 16:17:11
  վերջի ճուտիկը վերջներ :D :D :D
  • Smize-r Ճուտիկ I [♥] Tyra
   2012-08-18 16:18:13
   հա բա ետի ես եմ (լուսնաքայլ) :D :D
   • Miss Devil
    2012-08-18 16:22:58
    փաստորեն աշխարհի վերջը քեզնիցա սկսվելու :D :D :D :D :D
   • Smize-r Ճուտիկ I [♥] Tyra
    2012-08-18 16:26:09
    խի՞ (:|
   • Miss Devil
    2012-08-18 16:27:25
    դե նկարի մեջ վերջնես (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • Miss Devil
    2012-08-18 16:27:25
    դե նկարի մեջ վերջնես (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • Smize-r Ճուտիկ I [♥] Tyra
    2012-08-18 16:34:57
    ապրես մի 2 ամիս առաջ եմ նկարվել :D :D :D
   • Miss Devil
    2012-08-18 16:39:37
    օօօօօօօօօօ,պատկերացնում եմ հիմա ոնց ես սիրունացել
   • Smize-r Ճուտիկ I [♥] Tyra
    2012-08-18 16:43:17
    :D :D :D :D :D :D հրաշագեղ եմ դարձել :D
   • Ես վերջն եմ
    2012-08-18 16:55:22
    իյաաաաաաաաաաա վերջը ես եմ (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ)
 • ☆★❤NARI❤☆★
  2012-08-18 16:18:54
  ջԱՆԱ ԼԱՎՆԵրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրր (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (խփո) (խփո)
  • Smize-r Ճուտիկ I [♥] Tyra
   2012-08-18 16:27:06
   ապրես մուծյուկսսսսս (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) Նար նենց ուրախ եմ տրամս հազաչիվրայա (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-18 16:28:27
    ՈՒխ ԵՏԻ շԱՏ ԼԱՎԱ ճՈՒՏԻԿՍՍՍՍ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա)
   • Smize-r Ճուտիկ I [♥] Tyra
    2012-08-18 16:34:28
    (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա)
 • ♥ Patu ♥™
  2012-08-18 16:20:01
  (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O :O (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (խոնարհվել) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O :O (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (խոնարհվել) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O :O (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (խոնարհվել) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O :O (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (խոնարհվել) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O :O (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (խոնարհվել) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O :O (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (խոնարհվել) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O :O (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (խոնարհվել) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O :O (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (խոնարհվել) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O :O (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (խոնարհվել) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O :O (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (խոնարհվել) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O :O (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (խոնարհվել) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O :O (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (խոնարհվել) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O :O (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (խոնարհվել) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O :O (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (խոնարհվել) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O :O (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (խոնարհվել) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O :O (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (խոնարհվել) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O :O (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (խոնարհվել) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O :O (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (խոնարհվել) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O :O (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (խոնարհվել) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O :O (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (խոնարհվել) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O :O (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (խոնարհվել) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O :O (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (խոնարհվել) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O :O (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (խոնարհվել) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O :O (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (խոնարհվել) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O :O (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (խոնարհվել) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O :O (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (խոնարհվել) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O :O (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (խոնարհվել) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O :O (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (խոնարհվել) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O :O (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (խոնարհվել) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O :O (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (խոնարհվել) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O :O (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (խոնարհվել) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O :O (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (խոնարհվել) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O :O (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (խոնարհվել) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O :O (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (խոնարհվել) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O :O (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (խոնարհվել) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O :O (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (խոնարհվել) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O :O (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (խոնարհվել) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O :O (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (խոնարհվել) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O :O (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (խոնարհվել) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O :O (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (խոնարհվել) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O :O (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (խոնարհվել) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O :O (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (խոնարհվել) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O :O (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (խոնարհվել) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O :O (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (խոնարհվել) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
  • jessej
   2012-08-18 16:27:16
   Ես ինչ էր՞
  • Smize-r Ճուտիկ I [♥] Tyra
   2012-08-18 16:27:29
   շատ շնորհակալություն (խոնարհվել) (խոնարհվել) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • jessej
    2012-08-18 16:28:37
    Հետաքրքիր պոս էի (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • Lusine ...(((
  2012-08-18 16:20:06
  լավներ...........մանավանդ վերջի ճուտիկը................ (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) . (ժպիտ) ...................... (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) .................. (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) ...............
  • Smize-r Ճուտիկ I [♥] Tyra
   2012-08-18 16:27:55
   հա բա ետի ես եմ O:) :D (խփո) (խփո)
   • Lusine ...(((
    2012-08-18 16:29:25
    հա դե դրա համարել էտքան լավնա ........................ (խփո) (խփո) ...........
   • Smize-r Ճուտիկ I [♥] Tyra
    2012-08-18 16:33:42
    վույ ապրես դու մուաաաաաաաաահ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • Lusine ...(((
    2012-08-18 19:44:06
    դուելլլլլլլ............ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • Smize-r Ճուտիկ I [♥] Tyra
    2012-08-18 19:45:13
    (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
 • jessej
  2012-08-18 16:25:48
  Ետ ճուտիկին ես միշտել տեսնում եմ (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
  • Smize-r Ճուտիկ I [♥] Tyra
   2012-08-18 16:28:10
   այսինքն՞ (:|
   • jessej
    2012-08-18 16:31:51
    Դե քո ամեն պոստի վերջուկ կա (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
   • Smize-r Ճուտիկ I [♥] Tyra
    2012-08-18 16:32:44
    հա բա ես Ճուտիկն եմ Ճուտիկը O:) :D
   • jessej
    2012-08-18 16:34:47
    Երեվի ամենա հնարամիտ ու ծիծաղալու անունը քոնաաաա :D :D ու ինձ էվում ա որ դու համել շաաաաատ լավն ես
   • Smize-r Ճուտիկ I [♥] Tyra
    2012-08-18 16:37:09
    դե գովալ չլինի բայց ասում են որ լավն եմ բայց իրականում չգիտեմ O:) O:) O:) O:)
 • ♥♥Larisa➹aaaaa ♥♥
  2012-08-18 16:29:16
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • 1 ու 10 շատ պուպուշն էին (խփո) (խփո) ապլես ;) (բռավո)
 • Ես վերջն եմ
  2012-08-18 16:55:55
  ես մի տեսակ տխրեցի :( :( :(
 • Վահագ17
  2012-08-18 18:14:53
  վեռջինը (լավ) (լավ) (լավ)
 • Bobo
  2012-08-18 19:55:28
  եղել են ,բայց լավն են :)
 • :D վույ աման էս ինչ մռութ են :) :) :)
 • Սիրահարիքս
  2012-08-19 10:53:59
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) սիրուն,,,,,, (բռավո) (բռավո)