Copy SMS

 • Nia
  2012-08-20 09:46:30
  ԵՍ ինչքան ժամանակա չկաիր.... Ապրես շաաաաաատ լավն էր......... ]:) ]:) ]:) ]:) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :D :D :D :D :D :D :D
  • MANASERYANNA
   2013-02-02 21:07:56
   ՅԱՆԻ ԴՐԱ ԻՆՉՆ ԵՐ ԼԱՎԸ
   • jorapetrosyan2000
    2013-05-28 15:52:47
    վոր դու ետել չես անում
   • MERY
    2015-09-24 23:11:08
    NAYAC UM HAMAR ER LAV@ :P :P :P :P :P :P
 • I ♥ U.....
  2012-08-20 09:50:22
  ոնցոր մի քնի հատը եղել են (:| (:| (:| (ծաղիկ) բայց շատ լավն էին :) :) :)
  • Շնորհակալ եմ, բայց որտե՞ղ են եղել,
   • I ♥ U.....
    2012-08-20 09:53:22
    քոփիում (ծաղիկ)
   • Եթե եղել են, ապա եղել են իմ գրառումներում, եթե ուշադիր ես եղել տեսած կլինես
   • I ♥ U.....
    2012-08-20 09:59:54
    եսել եի տենց մտածում ..... (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • I am Happy◕‿◕
  2012-08-20 09:53:13
  (լավ) (լավ) (լավ)
 • :D :D (լավ)
 • Knarik
  2012-08-20 10:10:38
  Վաաաաաայ վերջն են,մեծ մասը եղել են հետս (ախ) :D :D
 • ♥♥Karine♥♥
  2012-08-20 10:20:57
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • JAPPY
  2012-08-20 10:38:34
  :D :D
 • ALISA.D (REAL MADRID)
  2012-08-20 10:59:50
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D ]:) ]:) ]:) (լավ) (լավ) (լավ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
 • 2012-08-20 11:10:42
  :D :D :D :D
 • ℒIℒuShiK
  2012-08-20 11:30:30
  շատ լավնեյին ապրես (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Սյուզկա
  2012-08-20 12:30:47
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) մի քանիսը տեսել եի երևի քո կոմիքսների մեջ բայց ընդհանուր լավն են O:)
 • NATALYA
  2012-08-20 15:27:00
  (լավ) :D (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
 • Tatev
  2012-08-20 15:59:09
  (լավ) (լավ) Շաաաաատ լավնա
 • Lusine ...(((
  2012-08-20 16:28:11
  (լավ)
 • Molli
  2012-08-21 12:28:18
  (ուրախ) (ուրախ) (լավ) (լավ) (լավ) ընտիր էին ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) :D :D :D
 • Dream
  2012-10-06 18:16:13
  բռավո (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (լավ) (լավ) :D
 • ՎԱՐԴ
  2012-10-26 13:18:09
  :D :D :D :D :D :D :D :D վերջապես ընտիր էր
 • lara.16
  2012-10-26 18:43:23
  ԼԱՎՆԵԵԵԵԵԵԵ :) :) :) :)
 • Գ Օ Ռ Օ
  2013-02-02 21:22:42
  2 ԲԱՑ ԴՈՒՌ
 • Գ Օ Ռ Օ
  2013-02-02 21:22:53
  :O
 • Լավնեն պայյյյյյյյյյյյյյյյյյյ ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) :) :) :) :) :) :D :D :D :D :D (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) :D :D :D (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Davit Eghiazaryan
  2013-05-09 21:29:01
  (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) ]:) ]:) ]:) ]:)
 • Սիմուս
  2013-05-29 12:32:10
  :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
 • Սիմուս
  2013-05-29 12:32:42
  (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա)
 • LILIA
  2013-08-27 23:35:13
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (ժպիտ)
 • gevorgyan
  2014-10-08 18:57:10
  (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) :D :D :D :) :) :) :) :) :) ուխ լավներ ես քան չէի ծիծաղացել
 • 2014-10-08 19:44:25
  Մազերը տանը լվանալու պոզան վերջն էր ]:)
 • Gay
  2014-12-04 17:15:19
  :)
  • MERY
   2015-09-24 23:11:43
   (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)