Copy SMS

 • Սյուզկա
  2012-08-20 22:46:39
  :) :D :D :D :D :D (լավ)
 • :D :D :D :D :D
 • Knarik
  2012-08-20 22:49:42
  Չգիտեմ՝ որ մեկը առանձնացնեմմմմմմմ :D :D Լավն էրրրրրրր ]:) ]:) ]:)
  • էէէէէէն մեկը :D
   • Knarik
    2012-08-20 22:51:38
    Չէ էս անգամ լուրջ էի ասում (ծաղիկ) :D :D :D
   • :D :D :D հաաան հաա ճիշտա :D
   • Knarik
    2012-08-20 22:54:29
    Ջոկիր չէ՞ (գինի) :D :D :D
   • հա էլի նենց թեթչի մեջ..... բիձեն գնաց հնձի :D :D :D
   • Knarik
    2012-08-20 22:56:20
    Ըխք :@ :D :D
   • :D :D :D երևան դարձած իմ էրեբունի :D
   • Knarik
    2012-08-20 22:58:46
    Կարոոոոոոոոոո ու՞ր ես,մանրէ կա պոստումդդդդ (վայքո) :@ :D :D :D
   • Կարո ուր ես ըսպունգ կա պոստումդ :D
   • Knarik
    2012-08-20 23:00:56
    Դե,որ էդքանը գիտակցում ես,փըշտ եղի :P :D :D
   • Դե,որ էդքանը գիտակցում ես,փըշտ եղի :D :D :D :D
   • Knarik
    2012-08-20 23:02:38
    Ձեր մոտ մրջյունները արա՞գ են բազմանում O:) :D :D :D Ըխք դեբիլ :@ :D :D :D
   • Ձեր մոտ տառականները արա՞գ են բազմանում O:) :D :D :D խք դեբիլ :@ :D :D :D
   • Knarik
    2012-08-20 23:04:34
    Վերջը քո սեփական ուղեը չունեցար էլի (վատ) (վատ) :D
   • Knarik
    2012-08-20 23:05:00
    ...ուղեղը....
   • Վերջը քո սեփական ուղեը չունեցար էլի (վատ) (վատ) :D տականք :D
   • Knarik
    2012-08-20 23:06:40
    Ո՞վ ես դու վափշեեեեեեեե այ մխտառ ,էս պոստն էլ փչացրիր (լավչեմ) (վատ) :D :D
   • ֆու երկար բաներ մի գրի կավիճ :D
 • ☆★❤NARI❤☆★
  2012-08-20 22:51:46
  խԱՅՅՅՅՅՅՅ ԼԱՎՆԵՅՆՆՆՆՆՆՆՆՆ :D :D :D :D :D :D :D :D :D ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) (լավ) (լավ) (լավ) (խփո)
 • Առավոտ կանուխ մի լավ ծիծաղեցի :) :)
 • Ես վերջն եմ
  2012-08-21 07:48:16
  :D :D :D :D :D :D :D (ուրախ)
 • Ես վերջն եմ
  2012-08-21 07:48:57
  մի բան հարցնեմ ելի էդ կլորը որտեղով էիք արել (ծաղիկ)
 • I am Happy◕‿◕
  2012-08-21 07:57:02
  :D :D :D :D շաաաաատ լավն էին,իրոք վերջն էին (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) ]:) ]:) ]:) ]:)
 • Crazy Boy
  2012-08-21 09:10:43
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • Սոնա
  2012-08-21 09:44:58
  լավն են (լավ) (լավ) (լավ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
 • Artna
  2012-08-21 10:02:51
  Մի բան Ասեմ ոնց իմ սարքած կոմիքսները ձեզ տամ՞
 • Molli
  2012-08-21 10:14:05
  :D :D :D :D (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) ինչպես միշտ բռավոներ Շեռլոկ Կարոին (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • FCB fanatuhi
  2012-08-21 10:33:22
  :P :P :P :P
 • I ♥ U.....
  2012-08-21 11:17:25
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) այս մեկյ վերջնա http://www.copypaste.am/wp-content/uploads/2012/08/xoujoJO_Cuc-815.jpg :D :D :D :D
 • 2012-08-21 11:54:07
  :D :D :D :D :D
 • լավնեին,,, (լավ) ,,,,,,,,,,,,, ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:)
 • ✰ԱՆԻ✰
  2012-08-21 12:40:44
  :D :D :D :D :D (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • JAPPY
  2012-08-21 13:14:32
  կրկնվումա, անցածներից
 • Մար Ուրիշ ©
  2012-08-21 13:22:57
  առայինը շատա պատահում :D :D ապրեք լավն էին :)
 • Lusine ...(((
  2012-08-21 13:28:07
  (լավ)
 • Bobo
  2012-08-21 16:09:49
  օլօլօշ :D :D :D :D
 • ALISA.D (REAL MADRID)
  2012-08-21 18:30:20
  լաաաաաաաաաաաաաաավն էր :D :D :D մի բան խնդրեմ ձեր կոմիքսները կհամարակալեք (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • SeduLka
  2012-08-22 14:26:20
  (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) :D :D :D :D :D :D :D