Copy SMS

Շնորհավոր ծնունդդ Նարեկ

Շնորհավոր ծնունդդ Նարեկ - ծնունդդ, նարեկ


Այսօր Մեծ Հայք խմբի Նարեկ Պետրոսյանի ծննդյան օրն է: Այսօր նա դարծավ 25 տարեկան

Շնորհավոր ծնունդդ Նարեկ - ծնունդդ, նարեկ

Նար ջան քեզ ամենա ամենա լավ բաները:Շնորհավոր ծնունդդ Նարեկ - ծնունդդ, նարեկ

Ցանկանում եմ որ այս տարի հասնես քո բոլոր նպատակներին:

Շնորհավոր ծնունդդ Նարեկ - ծնունդդ, նարեկ

Մեծ Սեր

Շնորհավոր ծնունդդ Նարեկ - ծնունդդ, նարեկ հաջողություններ


Շնորհավոր ծնունդդ Նարեկ - ծնունդդ, նարեկ լիքըըըը ռեփեր:

Շնորհավոր ծնունդդ Նարեկ - ծնունդդ, նարեկ


Շնորհավոոոոոոոր Շնորհավոր ծնունդդ Նարեկ - ծնունդդ, նարեկ

10

55

1987