Copy SMS

 • -vK. (◔̯◔)
  2012-08-22 13:00:00
  (լավ)
  • Լիլ
   2012-08-22 13:00:33
   մերսի (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Ani<3
  2012-08-22 13:00:50
  (լավ) (լավ) բայց միքիչ քիչ է (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
  • Լիլ
   2012-08-22 13:59:29
   մեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեերրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսիիիիիիիիիիիիիիիի
 • Lusine ...(((
  2012-08-22 13:03:40
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) ափսոս քիչ էր...........
  • Լիլ
   2012-08-23 10:18:22
   մերսի (ծաղիկ)
 • I do not accept letters
  2012-08-22 13:11:48
  լավն եննն շատտ սիրուն ու իսկապես կրեատիվ ենն ապրեսսս (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) O:) :) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
  • Լիլ
   2012-08-23 10:18:34
   մերսի (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Bobo
  2012-08-22 14:08:26
  (լավ) (լավ)
  • Լիլ
   2012-08-22 14:08:56
   մերսսսսսսսսսսսի (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • Bobo
    2012-08-22 14:19:09
    խնդր
 • Gayush
  2012-08-23 15:07:28
  (խփո) (խփո) (լավ) (լավ)
 • Lian
  2012-08-25 16:13:32
  :O :O :O վաաաաաաայ,,,,,մարդն ինչ ասես կանի :) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • DANCER
  2012-10-09 13:13:59
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Elena
  2012-11-17 12:38:15
  ապրեսսսսսսսսսս (լավ)