Copy SMS

 • I do not accept letters
  2012-08-22 13:18:06
  (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) բայց սիրտս կխառներ եթե ուտեի որովհետև պեչենի մարոլի կանաչիների լավաշի պոմիդորի պանիրի հետ............... (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) պառկեցի հիվանդանոցում մի 5 ամիսսս :D :D :D :D :D լավն աա (լավ)
  • Լիլ
   2012-08-22 13:53:33
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) մերսի
 • Նենց կուտեի (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • I do not accept letters
   2012-08-22 13:19:15
   հետո որ 5 ամիս հիվանդանոց պառկեիր՞ (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
  • Լիլ
   2012-08-22 13:53:45
   ես էլ
 • ♥ Patu ♥™
  2012-08-22 13:19:30
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • -vK. (◔̯◔)
  2012-08-22 13:20:07
  կարելի համտեսել՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞/////// (լավ) (խփո) :D :D
  • Լիլ
   2012-08-22 13:54:21
   համտեսի
   • -vK. (◔̯◔)
    2012-08-22 13:56:15
    մերսի........... (խփո) (խփո)
   • Լիլ
    2012-08-23 10:14:45
    խնդրեմ ես արդեն համտեսել եմ :D :D
 • Ani<3
  2012-08-22 13:22:31
  (լավ) (լավ) (լավ)
  • Լիլ
   2012-08-22 13:54:32
   մերսիկ (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • I do not accept letters
  2012-08-22 13:22:53
  (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ)
  • I do not accept letters
   2012-08-22 13:23:15
   աաաաաա էս ինչ դրի կներես չէի ուզումմմմմմմ :'( :'( :'( :( :( :( :(
 • I do not accept letters
  2012-08-22 13:23:44
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • Լիլ
   2012-08-22 13:54:58
   մերսսսսսսսսսսսսսսսիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիկկկկկկկկ
 • Lusine ...(((
  2012-08-22 13:24:44
  (լավ) (լավ) (խփո) (խփո) (խփո)
  • Լիլ
   2012-08-22 13:55:09
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • ♥ARINA♥
  2012-08-22 13:25:18
  Ես չէի հրաժարվի (բռավո) (բռավո)
  • Լիլ
   2012-08-23 10:16:17
   ես չեմ էլ հրաժարվել (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ)
 • M.N.G
  2012-08-22 15:23:40
  ես սրանք վիտրինա կդնեի ոչ թե կուտեի (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ)
 • -Man)E(Dreamer
  2012-08-22 17:59:02
  (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) ,լավնաա,,,,,,,,,ուզում եեեեեեեեմ........... (բռավո)
 • -Կիվի [Christina]
  2012-08-23 21:14:05
  http://www.copypaste.am/2012/07/20/%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%AC%D5%BF%D5%AB%D5%BA%D5%AC%D5%AB%D5%AF%D5%A1%D6%81%D5%AB%D5%B8%D5%B6-%D5%BD%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A4/