Copy SMS

Այսօր ծնվել են

Այսօր ծնվել են - ծնունդ, հետաքրքիրԻվան VI 1740 թ. - ռուս կայսր


Այսօր ծնվել են - ծնունդ, հետաքրքիրԼյուդովիկոս XVI 1754 թ. - Ֆրանսիայի արքա


Այսօր ծնվել են - ծնունդ, հետաքրքիրՕսբորն Ռեյնոլդս 1842 թ. - անգլիացի ինժիներ, ֆիզիկ

Այսօր ծնվել են - ծնունդ, հետաքրքիր

Ալեքսանդր Գրին 1880 թ. - ռուս գրող ("Алые паруса", "Бегущая по волнам")


Այսօր ծնվել են - ծնունդ, հետաքրքիրՋին Կելլի 1912 թ. - ամերիկացի դերասան, պարող, երգիչ


Այսօր ծնվել են - ծնունդ, հետաքրքիրԳրեգորի Սոլոմոնովիչ Լեպսկի 1919 թ. - սովետական կոմպոզիտոր


Այսօր ծնվել են - ծնունդ, հետաքրքիրՔեննետ Ջոզեֆ Էռռոու 1921 թ. - ամերիկացի տնտեսագետ, Նոբելյան մրցնակակիր


Այսօր ծնվել են - ծնունդ, հետաքրքիրՌոբերտ Ֆլոյդ Կյոռլ 1933 թ. - ամերիկացի քիմիկ


Այսօր ծնվել են - ծնունդ, հետաքրքիրԱխմադ Կադիռով 1951 թ. - Չեչնյաի նախագահ

9

83

1025