Copy SMS

 • Smize-r Ճուտիկ I [♥] Tyra
  2012-08-24 14:46:09
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • ♥ Patu ♥™
  2012-08-24 14:46:45
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • Lilit
  2012-08-24 14:47:00
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • -vK. (◔̯◔)
   2012-08-24 15:57:32
   Լիլ տեսար ոնց հաղրեցինք Ռեալին՞՞՞՞՞ (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) ,,,,
   • Lilit
    2012-08-24 16:30:07
    հա բա ոնց :D :D :D :D (պարել) (պարել) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
   • -vK. (◔̯◔)
    2012-08-24 16:31:11
    այ աղջի ուրեիր չկայիր հն՞ :^) :D :D
   • Lilit
    2012-08-24 16:34:54
    որդե չկայի (:| :D :D :D
   • -vK. (◔̯◔)
    2012-08-24 16:35:28
    այստեղ այնտեղ և ամենուր.......... :D :D
   • Lilit
    2012-08-24 16:36:59
    Վալդեսին եի նայում ;) :D :D :D :D :D :D
   • -vK. (◔̯◔)
    2012-08-24 16:37:52
    հաաաաաաաաաաաաաաաաա,,ու՞՞՞՞՞՞՞՞ :D
   • Lilit
    2012-08-24 16:39:45
    հեչ պարզեցի որ իրա ձեռին տատու կա :D :D :D :D :D :D
   • -vK. (◔̯◔)
    2012-08-24 16:45:44
    լուռջ՞՞՞՞՞՞՞՞՞ :D :D :D :D
   • Lilit
    2012-08-24 16:47:09
    ամենայն լռջությամբ :D :D :D
   • -vK. (◔̯◔)
    2012-08-24 16:48:21
    վաաաաաաայյյյյյ եվ ով ասեց այդ լուրը՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞չլինի Ռիփը՞ :^) :D
   • Lilit
    2012-08-24 16:52:27
    չես ես եմ տեսել :D :D :D
   • -vK. (◔̯◔)
    2012-08-24 17:06:36
    հաաաաաաաաաաաաա,,,,,,,,,բա բերանդ խես բացել աղջի՞ :^)
   • Lilit
    2012-08-24 17:07:33
    սպասա մի հատ նկար քցեմ տես ;) ;)
   • -vK. (◔̯◔)
    2012-08-24 17:16:30
    հա քից այ բալես,միժամաա սպասում եմ (դեմք)
   • Lilit
    2012-08-24 17:17:27
    քցել եմ 2 ժամա սպասումե մ որ նայես :@
   • -vK. (◔̯◔)
    2012-08-24 17:18:36
    վայ վայ :D :D ,,ուրա չեմ տեսնում (:|
   • -vK. (◔̯◔)
    2012-08-24 17:20:33
    վվվվվվվվվաաաաաաաաաաաաաայյյյյյյյյյյյ,,տեսաաաաաաաաաաաաաաա :D :D :D ,այ աղջի չեի ջոկել որ նկարտա փոխած :D :D :D
   • Lilit
    2012-08-24 17:21:56
    հաաա :D :D :D :D :D :D
   • -vK. (◔̯◔)
    2012-08-24 17:23:54
    բբբբբաաաաաաաաաաաաաա,,երկար սպասիր՞ :D :D
   • Lilit
    2012-08-24 17:26:16
    հա (դեմք) (դեմք) (դեմք) (դեմք)
   • -vK. (◔̯◔)
    2012-08-24 17:29:27
    (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել)
   • Lilit
    2012-08-24 17:30:36
    (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • -vK. (◔̯◔)
    2012-08-24 17:31:10
    (խփո) (խփո) (խփո) O:)
   • Lilit
    2012-08-24 17:31:37
    (ոչոչ) (խփո) (խփո) (խփո)
   • -vK. (◔̯◔)
    2012-08-24 17:32:10
    իիիիիիիիիիիի,,,,,,,Լիլ :'( :'( :'(
   • Lilit
    2012-08-24 18:38:07
    իիիիիիիիի կյանքս կյանքին մի քիչ թեթև նայի հա (դեմք) (դեմք) (դեմք) խի ես լացում քո հետ կատակ չի կարելի անել :'( :'( :'( :'(
   • -vK. (◔̯◔)
    2012-08-24 20:20:42
    կարելի ոնց չե,,,եսել եմ կատակով լացում :'( :D :D ,,կատակին չես դիմանում... :D :D
   • Lilit
    2012-08-24 21:00:22
    :'( :'( :'( :'( :'(
   • -vK. (◔̯◔)
    2012-08-25 11:28:12
    իիիիիիիիիիիիի Լիլ՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞ :'( :'( լավ ել մի սկսի..
   • Lilit
    2012-08-25 13:20:53
    :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
   • -vK. (◔̯◔)
    2012-08-25 13:22:13
    ինչա եղել քեզ,,այ աղջի,, (:|
   • Lilit
    2012-08-25 13:24:34
    ոչմի բան :'( :'( :'(
   • -vK. (◔̯◔)
    2012-08-25 13:25:45
    :'( ,,,,,հաջող հա............
   • Lilit
    2012-08-25 13:27:23
    (վայքո) (վատ) (վատ) (վատ)
   • -vK. (◔̯◔)
    2012-08-25 13:27:59
    ես քեզանից նեղացա.............
   • Lilit
    2012-08-25 13:29:06
    հետո ել ինձ ես ասում կատակի չեմ դիմանում պիտի ամեն ինչ փչացնես չե (լուսնաքայլ)
   • -vK. (◔̯◔)
    2012-08-25 13:30:35
    ես չեմ փչացնում,դու ես անում տենց..........
   • Lilit
    2012-08-25 13:32:48
    կատակի չես դիմանում (ախ) (ախ) (ախ) ել քո հետ կատակով բան չեմ խոսալու վերջ
   • -vK. (◔̯◔)
    2012-08-25 13:41:47
    @h@,,,,,menak lacum es............. |(
   • Lilit
    2012-08-25 13:44:32
    վերջ ֆսյօ փակինք ես թեման :)
   • -vK. (◔̯◔)
    2012-08-25 13:45:19
    @h2 ES MTADIREL CHEM SHARUNAKELU...PK............ O:)
   • Lilit
    2012-08-25 13:47:38
    (ծաղիկ)
  • -vK. (◔̯◔)
   2012-08-24 15:58:26
   համել շնորհաոր......... (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (ուռա) (ուռա) (ուռա)
   • Lilit
    2012-08-24 16:30:23
    շնորհավոր կյանքսսսսսսսսսսսսս (գինի) (գինի) (գինի) (գինի)
   • -vK. (◔̯◔)
    2012-08-24 16:31:55
    (գինի) (գինի) barcais kenac@ (գինի) (գինի)
   • Lilit
    2012-08-24 16:34:44
    (գինի) (գինի) (գինի) (գինի)
 • Crazy Girl
  2012-08-24 14:48:01
  (լավ) (լավ)
 • Man @ Ell
  2012-08-24 14:54:33
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ)
 • Lusine ...(((
  2012-08-24 16:07:15
  (լավ) (լավ)
 • I do not accept letters
  2012-08-24 16:48:03
  (լավ)
 • NATALYA
  2012-08-25 13:49:28
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո)
 • NATALYA
  2012-08-25 13:53:12
  լավներ (լավ)
  • -vK. (◔̯◔)
   2012-08-25 13:53:48
   ՄԵրՍԻ......... (ծաղիկ)
   • NATALYA
    2012-08-25 13:57:22
    xntrem (ուռա) (ուռա)
   • Սիրահարիքս
    2012-08-25 14:04:06
    եսելա ասի սկսել էս հայերեն գրելը