Copy SMS

Ինչ կարող եք անել բանանով :Ճ

Ինչ կարող եք անել բանանով :Ճ - հետաքրքիր, քանդակներ


Ճապոնական քանդակագործ Yamaden,ուտում է բանանները այսպես , ստանալով այսպիսի գեղեցիկ պատկերներ,,,

Ինչ կարող եք անել բանանով :Ճ - հետաքրքիր, քանդակներ
Ինչ կարող եք անել բանանով :Ճ - հետաքրքիր, քանդակներ
Ինչ կարող եք անել բանանով :Ճ - հետաքրքիր, քանդակներ
Ինչ կարող եք անել բանանով :Ճ - հետաքրքիր, քանդակներ
Ինչ կարող եք անել բանանով :Ճ - հետաքրքիր, քանդակներ
Ինչ կարող եք անել բանանով :Ճ - հետաքրքիր, քանդակներ


-vK. (◔̯◔)...Ինչ կարող եք անել բանանով :Ճ - հետաքրքիր, քանդակներ շատ եմ սիրում բանան,,,բայց սրանք չեմ ուտի...Ինչ կարող եք անել բանանով :Ճ - հետաքրքիր, քանդակներ

20

27

1195