Copy SMS

 • -vK. (◔̯◔)
  2012-08-25 11:58:23
  (լավ) ............ (ժպիտ)
 • Lilit
  2012-08-25 12:00:04
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) լավներ ապրես (լավ)
  • ( CcomixM ) Emma
   2012-08-25 12:04:01
   ապրենք :D
   • Lilit
    2012-08-25 12:04:47
    գիտեմ ես միշտ սխալ եմ գրում գրում եմ հետո նոր եմ հիշում (ախ) (ախ) (ախ) դուք տենց ելի հասկացեք :D
   • ( CcomixM ) Emma
    2012-08-25 20:07:35
    :) :)
   • Lilit
    2012-08-25 20:09:00
    (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • ( CcomixM ) Emma
    2012-08-25 20:22:48
    մյուս անգամ չմոռանաս (դեմք) ;) :D
   • Lilit
    2012-08-25 20:26:41
    բայց գիտես մենակ քո պոստում եմ մոռանում (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
   • ( CcomixM ) Emma
    2012-08-25 20:28:14
    ըհը :D
   • Lilit
    2012-08-25 20:30:37
    նենց որ քեզնիցա :D
   • ( CcomixM ) Emma
    2012-08-25 20:33:55
    չէ քեզնիցա :P
   • Lilit
    2012-08-25 20:36:03
    ասի քեզնիցա (դեմք)
   • ( CcomixM ) Emma
    2012-08-25 20:41:39
    քեզնիցա (դեմք) :P
   • Lilit
    2012-08-25 20:46:12
    :'( :'( :'( :'( :'(
   • ( CcomixM ) Emma
    2012-08-25 20:57:44
    լավ լավ (խոնարհվել) ինձանիցա (ծաղիկ)
   • Lilit
    2012-08-25 21:01:34
    մի փոքր դերասանություն ու 180 աստիճան փոփոխություն ]:) ]:)
   • ( CcomixM ) Emma
    2012-08-25 21:02:04
    :D :D տո չէ հա :P
   • Lilit
    2012-08-25 21:05:39
    :D :D :D :D
   • ( CcomixM ) Emma
    2012-08-25 21:05:52
    :D :D
   • Lilit
    2012-08-25 21:08:18
    որ ասում եմ գիժ ես նեղանում ես (դեմք) :D :D
   • ( CcomixM ) Emma
    2012-08-26 20:55:52
    :O
 • Im PePsI AnD I KnOw It:D
  2012-08-25 12:05:22
  նախավերջինը (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)ձեր թիմը սոռտությունաաաաաաաաաաաաաա :D :D
 • ǺNℂℍĶα ッ
  2012-08-25 12:23:27
  :D :D :D շաաաաատ լավնեիննննննն
 • -Man)E(Dreamer
  2012-08-25 12:42:25
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ)
 • Meline
  2012-08-25 13:15:10
  Ապրեք շաաաաաաաաաաաաաաաաաաաատ լավն էին (լավ) (լավ) (լավ) :D :D :D (ուրախ) (ուրախ) ]:) ]:) (բռավո) (բռավո)
 • Նունե
  2012-08-25 13:28:34
  (խփո) (խփո) (խփո) աաաաաաաաաաաաա դե ձեզ շատ եմ սիրում հա զոռով չի լավն եք էլի (խփո) (խփո) (խփո)
  • ( CcomixM ) Emma
   2012-08-25 20:08:00
   (խփո) (խփո) ըհը (խփո)
   • Նունե
    2012-08-25 20:11:23
    (խփո) (խփո) ըհը (խփո)
   • ( CcomixM ) Emma
    2012-08-25 20:22:25
    (խփո) (խփո) (խփո)
   • Նունե
    2012-08-25 20:23:10
    (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :P
   • ( CcomixM ) Emma
    2012-08-25 20:25:11
    :O :P
   • Նունե
    2012-08-26 20:59:38
    :P
   • ( CcomixM ) Emma
    2012-08-26 21:00:31
    (դեմք) :P :P :P :P
   • Նունե
    2012-08-27 08:53:56
    հն (:| :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P (դեմք)
 • Bobo
  2012-08-25 15:15:46
  (լավ)
  • ( CcomixM ) Emma
   2012-08-25 20:08:05
   :)
   • Bobo
    2012-08-25 20:08:40
    (ժպիտ)
   • ( CcomixM ) Emma
    2012-08-25 20:22:18
    (ծաղիկ)
   • Bobo
    2012-08-25 20:23:23
    (ծաղիկ)
   • ( CcomixM ) Emma
    2012-08-25 20:25:06
    O:)
   • Bobo
    2012-08-25 20:27:34
    աբրիս :)
   • ( CcomixM ) Emma
    2012-08-25 20:28:23
    :)
   • Bobo
    2012-08-25 20:29:13
    (պաղպաղակ)
   • ( CcomixM ) Emma
    2012-08-25 20:29:36
    (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (գինի)
   • Bobo
    2012-08-25 20:30:17
    փոխադարձաբար :)
   • ( CcomixM ) Emma
    2012-08-25 20:33:34
    վայ ես ուրիշ սմայլ էի ուզում դնել :D
   • Bobo
    2012-08-25 20:36:21
    որը՞
   • ( CcomixM ) Emma
    2012-08-25 20:41:06
    (պաղպաղակ) (պաղպաղակ)
   • Bobo
    2012-08-25 20:41:56
    հոհոհո (գինի) (գինի) (գինի)
   • ( CcomixM ) Emma
    2012-08-25 20:42:26
    (պաղպաղակ) (պաղպաղակ)
 • Molli
  2012-08-25 16:52:40
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) ինչպես միշտ (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • Crazy Girl
  2012-08-25 17:51:53
  զինկոմն ու քննությունը վերջն էին :D :D
 • Նարե
  2012-08-25 20:34:57
  ինչպես միշտ շատ լավնա