Copy SMS

Կեղծամներ ջրից

Կեղծամներ ջրից - կեղծամ, ջուրԿեղծամներ ջրից - կեղծամ, ջուրԱմերիկացի լուսանկարիչ Տիմ Տեդդերը, որը հայտնի է իր մեծ ստեղծագործությունների գովազդով՝ ստեղծել է լուսանկարչական ծրագիր և այն փորձարկել է ճաղատ մարդկանց գլխին:
Կեղծամներ ջրից - կեղծամ, ջուր
Կեղծամներ ջրից - կեղծամ, ջուր
Կեղծամներ ջրից - կեղծամ, ջուր
Կեղծամներ ջրից - կեղծամ, ջուր
Կեղծամներ ջրից - կեղծամ, ջուր
Կեղծամներ ջրից - կեղծամ, ջուր
Կեղծամներ ջրից - կեղծամ, ջուր

14

12

1318

 • Լիլ՛s CopyPage
  2012-08-25 15:35:56
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Smize-r Ճուտիկ I [♥] Tyra
  2012-08-25 15:36:13
  :D :D :D :D լավնաաաա
 • -Man)E(Dreamer
  2012-08-25 15:36:21
  :D :D :D :D :D լեվնեեեեեեեեեեերրրր....................... ]:)
 • (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
 • Jane Eyre
  2012-08-25 15:36:58
  և այն փորձարկել է ճաղատ մարդկանց գլխի վրա.....կարող ես դա էլ ավելացնել :)
 • -vK. (◔̯◔)
  2012-08-25 15:39:27
  լվնա.............. :D :D :D (լավ)
 • ՆԱՐ
  2012-08-25 15:40:06
  :D :D :D :D :D
 • Լիլ
  2012-08-25 15:42:05
  (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • I do not accept letters
  2012-08-25 15:50:29
  (խփո) (խփո) :O :O :O (բռավո)
 • Ꭿstx๏̯͡๏
  2012-08-25 16:07:33
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • JAPPY
  2012-08-25 17:41:16
  ապրեեեեեեեեեեեեեես (բռավո)
 • Lusine ...(((
  2012-08-25 19:51:00
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)