Copy SMS

Գլուխգործոցներ մրգերից և բանջարեղեններից

Գլուխգործոցներ մրգերից և բանջարեղեններից - կարվինգ, քանդակ, միրգ


Քանդակները սովորաբար լինում են քարերից, կավից,մարմարից, գրանիտից և այլն, բայց...

Այսօր առավել ժամանակակից և օրգինալ են համարվում քանդակները մրգերից և բանջարեղեններից, իսկ այդ արվեստը կոչվում է Կարվինգ: Ստորև ձեզ եմ ներկայացնում Կարվինգի մի քանի նմուշներ:

Գլուխգործոցներ մրգերից և բանջարեղեններից - կարվինգ, քանդակ, միրգ
Գլուխգործոցներ մրգերից և բանջարեղեններից - կարվինգ, քանդակ, միրգ
Գլուխգործոցներ մրգերից և բանջարեղեններից - կարվինգ, քանդակ, միրգ
Գլուխգործոցներ մրգերից և բանջարեղեններից - կարվինգ, քանդակ, միրգ
Գլուխգործոցներ մրգերից և բանջարեղեններից - կարվինգ, քանդակ, միրգ
Գլուխգործոցներ մրգերից և բանջարեղեններից - կարվինգ, քանդակ, միրգ
Գլուխգործոցներ մրգերից և բանջարեղեններից - կարվինգ, քանդակ, միրգ
Գլուխգործոցներ մրգերից և բանջարեղեններից - կարվինգ, քանդակ, միրգ
Գլուխգործոցներ մրգերից և բանջարեղեններից - կարվինգ, քանդակ, միրգ
Գլուխգործոցներ մրգերից և բանջարեղեններից - կարվինգ, քանդակ, միրգ
Գլուխգործոցներ մրգերից և բանջարեղեններից - կարվինգ, քանդակ, միրգ
Գլուխգործոցներ մրգերից և բանջարեղեններից - կարվինգ, քանդակ, միրգ
Գլուխգործոցներ մրգերից և բանջարեղեններից - կարվինգ, քանդակ, միրգ
Գլուխգործոցներ մրգերից և բանջարեղեններից - կարվինգ, քանդակ, միրգ
Գլուխգործոցներ մրգերից և բանջարեղեններից - կարվինգ, քանդակ, միրգ
Գլուխգործոցներ մրգերից և բանջարեղեններից - կարվինգ, քանդակ, միրգ
Գլուխգործոցներ մրգերից և բանջարեղեններից - կարվինգ, քանդակ, միրգ
Գլուխգործոցներ մրգերից և բանջարեղեններից - կարվինգ, քանդակ, միրգ
Գլուխգործոցներ մրգերից և բանջարեղեններից - կարվինգ, քանդակ, միրգ
Գլուխգործոցներ մրգերից և բանջարեղեններից - կարվինգ, քանդակ, միրգ

Սիրով ձեր ՍաթենիկԳլուխգործոցներ մրգերից և բանջարեղեններից - կարվինգ, քանդակ, միրգ

18

99

1945