Copy SMS

Վարդագույն լիճ :)

Վարդագույն լիճ :) - գեղեցիկ, հետաքրքիր, լիճ


Lake Hillier (Hillier) գտնվում է Մերձավոր կղզու (Middle Island) եզրին. ընդգրկված խիտ անտառներով:Այս գեղեցիկ լիճը գտնվում է Ավստրալիայի հարաֆային ափին:Իր հատուկ առանձնահատկությունը նրա վառ վարդագույն գույնն է:  Ջրի գույնը չի փոխում,Վարդագույն լիճ :) - գեղեցիկ, հետաքրքիր, լիճ,,,,բուսականությամբ ծածկված է և լճիը բաժանվում է օվկիանոսից:Ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին որ ջրի գույնը չի փոխվում:Եվ այն մինջև այսօր էլ գաղտնիք է մնացել..Վարդագույն լիճ :) - գեղեցիկ, հետաքրքիր, լիճ

Վարդագույն լիճ :) - գեղեցիկ, հետաքրքիր, լիճ
Վարդագույն լիճ :) - գեղեցիկ, հետաքրքիր, լիճ
Վարդագույն լիճ :) - գեղեցիկ, հետաքրքիր, լիճ
Վարդագույն լիճ :) - գեղեցիկ, հետաքրքիր, լիճ
Վարդագույն լիճ :) - գեղեցիկ, հետաքրքիր, լիճ
Վարդագույն լիճ :) - գեղեցիկ, հետաքրքիր, լիճ

11

38

1346