Copy SMS

 • -L ) EsAyAn ...)
  2012-08-31 14:26:40
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • CcomixM Emma
   2012-08-31 14:27:16
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Նունե
  2012-08-31 14:27:34
  :'( :'( :'( փաստորեն էկավ հա էս աննոռմալը :'( :'(
  • CcomixM Emma
   2012-08-31 14:27:58
   :O (ախ)
   • Նունե
    2012-08-31 14:28:58
    բաաաաաաաաա Էմմա ջան :(
   • CcomixM Emma
    2012-08-31 14:30:02
    (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) դէ լավ հա ;)
   • Նունե
    2012-08-31 14:30:49
    էէէէէէէէէէէէէ եթե դպրոց լիներ մեծ հաճույքով (ուռա)
   • CcomixM Emma
    2012-08-31 14:32:15
    (:| հը՞
   • Նունե
    2012-08-31 14:51:42
    ասում եմ դպրոց չեմ գնալու քոլեջ :( իսկ դպրոցը լավն էր :'(
   • CcomixM Emma
    2012-08-31 14:54:03
    ըհը :) :(
   • Նունե
    2012-08-31 15:03:10
    :'(
   • CcomixM Emma
    2012-08-31 15:03:38
    :'( (ծաղիկ)
 • ♥Սյուզ♥
  2012-08-31 14:28:03
  :'( :'( :'( :'( :'( :'(
  • CcomixM Emma
   2012-08-31 14:28:28
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • էն ուրբաթ 13-ը շատ լավն էր (լավ) .......... (լավ) ........... (լավ) ............ (լավ)
 • Ꭿstx๏̯͡๏
  2012-08-31 14:30:23
  :'( :'( :'( :'( մենակ ինձա թվում որ էս ամառը շաաաատ արագ անցավ՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞ (վայքո)
  • CcomixM Emma
   2012-08-31 14:31:10
   չէ մենակ դո չէես ;)
  • Նունե
   2012-08-31 14:31:27
   չէ քեզ չի թվում տենց ա որ կա :(
 • LIKA ♥♥♥
  2012-08-31 14:30:54
  բայց իրոք շատ շուտ անցան արձակուրդները (:| :) .... ինչպես միշտ շատ լավ կոմիքսներ ապրեք բոլորդ (լավ) :) :) :)
  • CcomixM Emma
   2012-08-31 14:31:39
   ըհը :) մերսի (ծաղիկ)
 • Սիրահարիքս
  2012-08-31 14:33:11
  դպրոցի հաճույքը էլ չի լինի,,իսկ մենք վազում ենք պարապության հետևից,,տարիներ հետո ափսոսալու ենք,,,ջաաաան 3 օրից համալսարան (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) իսկ պոստը լավն էր
 • JAPPY (Emmalyn's fan)
  2012-08-31 14:34:02
  :D :D :D :D :D :D :D ա դեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեե,,,,հազիվ համակերպվել էի
 • -Man)E(Dreamer
  2012-08-31 14:34:10
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) ապրեք................ (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) ................... (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) ..................... (բռավո) (բռավո) (բռավո) ....................................... (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) .................. O:) O:) O:) ..................... (գինի) (գինի) (գինի) ........................... (օգո) (օգո) (օգո) ................. (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) ............... (լավ) ... (լավ) (լավ) . (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (բռավո) (բռավո) (բռավո) ,,,,,,,,,,,,, (ծաղիկ) ,, (ծաղիկ) (ծաղիկ) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (պաղպաղակ) ,, (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, O:) , O:) O:) O:) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (գինի) (գինի) (գինի) ,,,,,,,,,,,,,,,,,, (լավ) (լավ) (լավ) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) ,,,,,,,,,,,,,,, (պարել) ,, (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) ,,,,,,,,,,,,,,, (ուռա) , (ուռա) (ուռա) (ուռա) ,,,,,,,,,,,,,,, (ուռա) (ուռա) (ուռա) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (լավ) (լավ) (լավ) ,,,,,,,,,,,,,,,,, (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :D
 • -Man)E(Dreamer
  2012-08-31 14:34:10
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) ապրեք................ (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) ................... (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) ..................... (բռավո) (բռավո) (բռավո) ....................................... (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) .................. O:) O:) O:) ..................... (գինի) (գինի) (գինի) ........................... (օգո) (օգո) (օգո) ................. (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) ............... (լավ) ... (լավ) (լավ) . (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (բռավո) (բռավո) (բռավո) ,,,,,,,,,,,,, (ծաղիկ) ,, (ծաղիկ) (ծաղիկ) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (պաղպաղակ) ,, (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, O:) , O:) O:) O:) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (գինի) (գինի) (գինի) ,,,,,,,,,,,,,,,,,, (լավ) (լավ) (լավ) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) ,,,,,,,,,,,,,,, (պարել) ,, (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) ,,,,,,,,,,,,,,, (ուռա) , (ուռա) (ուռա) (ուռա) ,,,,,,,,,,,,,,, (ուռա) (ուռա) (ուռա) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (լավ) (լավ) (լավ) ,,,,,,,,,,,,,,,,, (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :D
 • -Man)E(Dreamer
  2012-08-31 14:34:10
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) ապրեք................ (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) ................... (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) ..................... (բռավո) (բռավո) (բռավո) ....................................... (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) .................. O:) O:) O:) ..................... (գինի) (գինի) (գինի) ........................... (օգո) (օգո) (օգո) ................. (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) ............... (լավ) ... (լավ) (լավ) . (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (բռավո) (բռավո) (բռավո) ,,,,,,,,,,,,, (ծաղիկ) ,, (ծաղիկ) (ծաղիկ) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (պաղպաղակ) ,, (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, O:) , O:) O:) O:) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (գինի) (գինի) (գինի) ,,,,,,,,,,,,,,,,,, (լավ) (լավ) (լավ) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) ,,,,,,,,,,,,,,, (պարել) ,, (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) ,,,,,,,,,,,,,,, (ուռա) , (ուռա) (ուռա) (ուռա) ,,,,,,,,,,,,,,, (ուռա) (ուռա) (ուռա) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (լավ) (լավ) (լավ) ,,,,,,,,,,,,,,,,, (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :D
 • ԻՆՉ ԼԱՎա ՎԱՂԸ չեմ գնալու (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա)
  • CcomixM Emma
   2012-08-31 14:36:44
   իիի :'( :P
  • Նունե
   2012-08-31 14:54:06
   մեր մոտ շաբաթ օրը դաս չկա :P ]:)
   • CcomixM Emma
    2012-08-31 14:54:30
    մեր մոտ էլ չկա բայց գնալու ենք ;)
   • Նունե
    2012-08-31 14:55:17
    խի (:|
   • հա մեր մոտ է չկա բայց գնալու են ]:)
   • CcomixM Emma
    2012-08-31 14:57:52
    ես ինչ իմանամ կանչել են
   • CcomixM Emma
    2012-08-31 14:57:54
    http://www.google.ru/imgres?q=comics+face+no.&num=10&hl=ru&newwindow=1&biw=1280&bih=880&tbm=isch&tbnid=03bSevSWLXPZ6M:&imgrefurl=http://joyreactor.cc/post/214960&imgurl=http://img8.joyreactor.cc/pics/comment/%2525D0%25259A%2525D0%2525BE%2525D0%2525BC%2525D0%2525B8%2525D0%2525BA%2525D1%252581%2525D1%25258B-%2525D0%2525BF%2525D0%2525B5%2525D1%252581%2525D0%2525BE%2525D1%252587%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D1%252586%2525D0%2525B0-no-face-63838.jpeg&w=222&h=245&ei=l6ZAUO6hF4uWmQXC44CADw&zoom=1&iact=hc&vpx=521&vpy=224&dur=431&hovh=196&hovw=177&tx=81&ty=107&sig=109414470964270917802&page=1&tbnh=164&tbnw=149&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:2,s:0,i:82
   • Նունե
    2012-08-31 14:58:52
    չի բացել :^)
   • CcomixM Emma
    2012-08-31 15:00:34
    http://www.google.ru/imgres?q=comics+face+no.&num=10&hl=ru&newwindow=1&biw=1280&bih=880&tbm=isch&tbnid=EKG68sA3eUUSIM:&imgrefurl=http://www.zazzle.com/no_angry_rage_face_rageface_meme_comic_postcard-239003695611451279&imgurl=http://rlv.zcache.com/no_angry_rage_face_rageface_meme_comic_postcard-p239003695611451279baanr_400.jpg&w=400&h=400&ei=UKdAUN6JHKXjmAW-5ICQDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=688&vpy=192&dur=304&hovh=225&hovw=225&tx=87&ty=156&sig=109414470964270917802&page=3&tbnh=160&tbnw=160&start=53&ndsp=26&ved=1t:429,r:2,s:53,i:253
   • Նունե
    2012-08-31 15:02:51
    ինչը նո (:|
   • CcomixM Emma
    2012-08-31 15:03:23
    (դեմք) չեմ ուզոփւմ գնամ
  • Նունե
   2012-08-31 15:32:46
   ահաաաաաաաաաաաաաա թե ինչ :O
 • Crazy Boy
  2012-08-31 14:43:06
  Իմ հարևանը Սեպտեմբերի մեկին ա ծնվել ես վաղը ծնունդ եմ գնում :D :D :D :D բայց ուրախ եմ որ սեպտեմբերի մեկը գալույա շաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաատ ուրախեմ
  • CcomixM Emma
   2012-08-31 14:44:15
   :D :D :D հիմա ինքը ուրախա թե տխուր՞ :D
 • BELLA
  2012-08-31 14:48:40
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • -vK ( EsAyan...(
  2012-08-31 14:50:15
  լավնեին (լավ) (լավ) (լավ) ................ (լավ) ... (լավ) .. (լավ) ... (լավ) ..................... (բռավո) ... (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) ........... O:) ... O:) .. O:) ....ապրեոք դուք.................... (ծաղիկ) ... (ծաղիկ) .. (ծաղիկ) ................ (պարել) .. (պարել) ... (պարել) ... (պարել) .. (պարել) ............ (լուսնաքայլ) . (լուսնաքայլ) .. (լուսնաքայլ) .. (լուսնաքայլ) .............................. O:) O:) O:) O:) O:) O:) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • CcomixM Emma
   2012-08-31 14:51:50
   :) :) :) .................. (լավ) (լավ) (լավ) ...................................... (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) ......................... O:) O:) O:) ................................... (գինի) (գինի) .................... (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) ............................... (ժպիտ) (ժպիտ) ............................
 • Lilit Sargsyan
  2012-08-31 14:59:07
  (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) լավներ :D :D :D :D
  • CcomixM Emma
   2012-08-31 15:00:03
   (ժպիտ) (ժպիտ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • Lilit Sargsyan
    2012-08-31 15:01:50
    (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) ուռաաաաաաաաաաաա
   • CcomixM Emma
    2012-08-31 15:02:48
    (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
   • Lilit Sargsyan
    2012-08-31 15:04:29
    :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
   • CcomixM Emma
    2012-08-31 15:04:51
    (ուռա) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • Lilit Sargsyan
    2012-08-31 15:07:02
    (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) :) :) :) ;) ;) (գինի) (գինի)
   • CcomixM Emma
    2012-08-31 15:44:09
    (գինի) (գինի) (գինի)
 • Smile-iK...ツ
  2012-08-31 15:07:18
  :) :) լավն էին
 • I do not accept letters
  2012-08-31 15:08:57
  (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) լավնբ են էլի ձեր կոմիքսներըը հո զոռով չիիիիիիիիիիիիիիի նախավերջինն էլ սպանեցցցցցցցցցցցց :D :D :D (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • ♥qo sirtik@♥
  2012-08-31 15:15:17
  իսկ իմ համար սեպտեմբերի 1 շատ տխուր օրա (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) անցաց տարվանից
 • Մոնիկա
  2012-08-31 15:33:06
  (լավ) լավներ
 • -I ♥ NY[Nan]
  2012-08-31 15:35:51
  վաաաաաայ բայց լուրջ կարոտեել եեեեեեեեեեեմ :) :'( :'( :'(
 • Non Nuk (H.O.A.)
  2012-08-31 15:56:42
  (խփո) (խփո) (խփո) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) Ջան էլի 9 ամիս դասատուների նեռվերը ուտելու ենք՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :D :D :D :D :D Իսկ ես սիրում եմ էտ դունդուկ սեպտեմբերի մեկըըը (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
  • CcomixM Emma
   2012-08-31 16:40:16
   (ուրախ) (ուրախ)
 • ☆★❤NARI❤☆★
  2012-08-31 16:58:40
  ՈՒխխխխ ջԱՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆ ՎԱՂԸ ԴԱՍԻՅԵՆՔՔՔՔՔՔՔՔՔՔՔՔՔՔՔՔ ՈՒՌԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱ (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) ՀՈՊ ՀՈՊ (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) ջԱՆ-ջԱՆ (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) ՈՒխխխխխխխխխխխ ԵԼԻ ԴԱՍԱՏՈՒՆԵրԻ ՆԵՌՎԵրԸ ՈՒՏԵԼՈՒՅԵՆՔ (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) ջԱՆ ԴԱՍԱրԱՆՑԻՆԵրԻՍԵՄ ՏԵՆԱԼՈՒ (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) ՈՒխխխխխխխխխ ԻՆչ ՈՒրԱխԵՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄ (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) :) :) :) :) :) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • CcomixM Emma
   2012-08-31 16:59:29
   ;) ;) ;) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-31 17:03:06
    (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո) (խփո) (խփո) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (պարել) (պարել) (պարել)
 • She pepsi and I know it
  2012-08-31 17:59:22
  իմ դասարանցին ամսի 1-ինա ծնվել (պարել) ու ուրախանումա երբ իրա ծնունդի օրը դասի չի գնում ;)
 • She pepsi and I know it
  2012-08-31 18:00:21
  իսկ ճիշտ է, որ հյուսիսում 5 ամիսա ձմեռը (:|
  • CcomixM^[A]^ⒶⓇⓂⒶⓃ
   2012-08-31 18:01:16
   6 ;)
   • She pepsi and I know it
    2012-08-31 18:02:14
    6՞ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
 • Bobo
  2012-08-31 19:33:29
  ուխ,ինչ լավ է ,ես էլ չեմ վախենում եդ օրից (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (լավ) (լավ) (լավ)
  • CcomixM Emma
   2012-09-01 17:00:59
   (լավ)
   • Bobo
    2012-09-01 17:52:28
    բայց ես երբեք չեմ վախեցել (օգո) (օգո) (օգո) ով է իմ պոխարեն գրել այս մեկնաբանությունը (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • Molli
  2012-09-01 10:44:28
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) :) :) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ)
  • CcomixM Emma
   2012-09-01 17:00:54
   (լավ) (լավ)
   • Molli
    2012-09-01 18:15:04
    :) :) (ուրախ) (ուրախ)
 • (ړײ)MaDrIdIsTa(ړײ)
  2012-09-01 15:22:25
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (պարել) (պարել) (պարել)
  • CcomixM Emma
   2012-09-01 17:00:43
   (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • 2012-10-06 11:05:18
  270 (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո)