Copy SMS

 • I do not accept letters
  2012-08-31 16:02:32
  (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) ապրեսս Նարիիիիիիիիիիիիիիիիիի (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո)
 • -L ) EsAyAn ...)
  2012-08-31 16:04:13
  ապրես արևվսսսսսսսսս............լավն էր շաաաաաաաաաաաատ (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) .................................. (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) ........... (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) ......... (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-08-31 16:05:11
   ՈՒխխխխխխխխխխխ ՄԵրՍԻ շԱՏ ՀրԱշՔՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍ (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • -L ) EsAyAn ...)
    2012-08-31 16:06:56
    (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) .................... (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) ............ընտիր էր......ես վաղուց սարգողներից անցար.............. (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) ............
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-31 16:18:02
    ՎՈՒՅ ԼՈՒրջ՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞ (:| (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) ՄԵրՍԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (խփո) (խփո) (խփո)
   • -L ) EsAyAn ...)
    2012-08-31 16:41:53
    հա..,....խնդրեմ...... (ծաղիկ) (ծաղիկ) ,,,,, (խփո) (խփո) (խփո)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-31 16:42:32
    ՈՒխ ՀԱԶԱր ԱՆԳԱՄ ՄԵրՍԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻ (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) :) :) :) :) :) :) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • -L ) EsAyAn ...)
    2012-08-31 18:40:22
    իյաաաաա..ինչ մերսի.... (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) ...........
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-31 19:33:40
    (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
 • Մոնիկա
  2012-08-31 16:08:07
  շաաատ լավն էէէրրր (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) ապրես (բռավո) (բռավո)
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-08-31 16:18:44
   ՄԵրՍԻ շԱՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏ (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո) (խփո) (խփո)
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-08-31 16:18:44
   ՄԵրՍԻ շԱՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏ (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո) (խփո) (խփո)
 • LIKA ♥♥♥
  2012-08-31 16:08:59
  Նար ջան լավն էին կոմիքսներդ (լավ) :) ..... բայց ոչ թե ՆարիՅի այլ Նարիի ուղղի :) :) :)
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-08-31 16:18:59
   ՈՒՂՂԵՑԻ (ծաղիկ) ՄԵրՍԻ շԱՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏ O:) O:) O:) (խփո) (խփո) (խփո)
 • ապրեեեեեսսսսսսս մուծյուկսսսսս (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) :D :D :D :D :D :D :D :D :D (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի)
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-08-31 16:19:15
   ՄԵԼՍԻ ՈՒծՅՈՒԿԻԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿ (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (ծաղիկ)
   • չալժիիիիի կյանքուկսսսսսսս (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-31 16:24:03
    ՎՈՒՅՅՅՅՅՅ ԱՄԱչԻԿ ԵՂԱՄ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
 • Lilit Sargsyan
  2012-08-31 16:11:12
  լավներ (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) ուռաա (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) ապրես (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-08-31 16:19:35
   ՎՈՒխխխխխխխխխխխխ ՄԵրՍԻ շԱՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏ (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) O:) O:) O:) (խփո) (խփո)
   • Lilit Sargsyan
    2012-08-31 16:21:37
    խնդրեմ շատ-շատ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-31 16:23:46
    շԱՏ -շԱՏ ՊԱչԻԿ (խփո) (խփո) (խփո)
   • Lilit Sargsyan
    2012-08-31 16:24:59
    քեզ ել շատ շատ շատ շատ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-31 16:28:46
    ՎՈՒՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • Lilit Sargsyan
    2012-08-31 16:30:08
    (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) ,,,,,,,,,,, :) :) :) :) :) ,,,,,,,,,,,,, (ծաղիկ) , (ծաղիկ) , (ծաղիկ) , (ծաղիկ) , (ծաղիկ) , (ծաղիկ) , (ծաղիկ) ,, (ծաղիկ) , (ծաղիկ)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-31 16:32:20
    (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) :) :) (ծաղիկ) (խփո)
   • Lilit Sargsyan
    2012-08-31 16:33:16
    (ուրախ) , (ուրախ) (ուրախ) , (ուրախ) , (ուրախ) ,, (ուրախ) , (ուրախ) (ուրախ) (խփո) , (խփո) (խփո) , (խփո) , (խփո) ,, (խփո) ,, :) :) , :) ,, :) , :) ,, :) ,,, (գինի) (գինի) , (գինի) ,, (գինի) ,, (գինի) ,,
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-31 16:40:01
    ՈՆՑ ԵՍ՞ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) :D :D :D :D :D :D :D :D :D
   • Lilit Sargsyan
    2012-08-31 16:48:02
    չեմ կարա ասեմ որ լավեմ (ախ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-31 16:48:53
    ԻՆչԻ ԲԱԼԻԿՍ՞ (:| (ծաղիկ) (ծաղիկ) :D
   • Lilit Sargsyan
    2012-08-31 16:49:30
    թունավորված բալիտ :D :D :D :D
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-31 16:52:16
    ԻՆչԻՅԵՍ թՈՒՆԱՎՈրՎԵԼ........... (:| (դեմք) ԿԱրՈՂԱ ԶԱԿԱՏԵՍ ԲԱՑԵԼ ԿԵրԵԼ..ԵՍ ՔԵԶ չԵՅ ԱՍԵԼ ՄԻՆչև ՄԱՄԱՅԻՆ չԱՍԵՍ ՑՈՒՅՑ չՏԱՍ չՈՒՏԵՍ (դեմք)
   • Lilit Sargsyan
    2012-08-31 16:53:29
    ինչ իմացար (:| (:| (:| (:| (:| իկրա եմ կերել (ախ)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-31 16:55:16
    ՄԱՄԱՆ ԱՄԵՆԻՆչԵԼ ԻՄԱՆՈՒՄԱ (լուսնաքայլ) ;) ՎրԻՑ ՄԱծՈՒՆ ՖՌթՑրԱ թՈՂ ԱՆՑՆԻ (լուսնաքայլ) :D
   • Lilit Sargsyan
    2012-08-31 16:58:46
    էէէ սաղ գիշեր չեմ քնել ինչից ես խաբար մամ ջան :'( :D :D :D :D
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-31 17:04:24
    Ի ԱՂջԻ ԲԱ ԳԱՅր ՍԵՆՅԱԿ ՄԻ ԲԵրԱՆ ԱՍԵՅր ՕԳՆԵՅ (դեմք) շԱՏԱ ՑԱՎԱՑԵԼ ԲԱԼԵՍ ՎՈՒՅ ԻՄ ԱՂջԻԿ (ծաղիկ)
   • Lilit Sargsyan
    2012-08-31 17:07:58
    վաայ չեի ուզում քնից հանեյի :'(
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-31 17:10:04
    Ի ԳԻՅ ԿԱրՈՂԱ ԻՄ ՔՈՒՆԸ ՔԵԶՆԻՑ ԿԱրևՈր էր (դեմք) ՄՅՈՒՍ ԱՆԳԱՄ չԵՍ ՀԱՆԵԼ ԿՔՆԵՄ (դեմք) :D
   • Lilit Sargsyan
    2012-08-31 17:12:15
    վոոոոոոոոուււււււււււյ մի վեռվայնացի հա (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) :'(
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-31 17:13:36
    ՀԼԸ ՄԻՀԱՏ ՄԻ ԼԱՑԻ (դեմք) ՈՒ թՌԱր ՏԱՆ փՈշԻՆԵրԸ ՎԵրՑԵԼՈՒ (դեմք) :D
   • Lilit Sargsyan
    2012-08-31 17:16:16
    լավ ելի գոնե եսօր չե վատ եմ զգում ինձ |( :D
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-31 17:19:44
    ԼԱՎ ԵՍՕր ՎԱՏԵՍ ՄԻ ԱրԱ ՎԱՂԸ ԴԱՍԻՑ ԳԱՍ ՈՒ ԱՆՑՆԵՍ ԳՈրծԻՏ ԵՂԱՎ՞ (դեմք)
   • Lilit Sargsyan
    2012-08-31 17:20:44
    հա շուտ կանեմ կպրծնեմ որ միասին գնանք համերգ հա՞ :) :) :)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-31 17:23:16
    ԵթԵ ԻՄ ԱՂջԻԿԸ ԳՈրծԵրԸ ՍԱՂ ԱՆԻ ԿԵթԱՆՔ ԲԱ ՈՆՑ ԱՂջԻԿՍ (ծաղիկ)
   • Lilit Sargsyan
    2012-08-31 17:24:22
    լաաաավ (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-31 17:25:27
    ՄՈՒծՅՈՒԿՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍ (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • Lilit Sargsyan
    2012-08-31 17:27:16
    իմ հրաշք մամա :) :) :)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-31 17:28:11
    ԻՄ թԱԳՈՒՀԻՍ... (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • Lilit Sargsyan
    2012-08-31 17:29:34
    վոոոոոոււււււյ գանձես ոնց ես իմ մասին խոսացինք մոռացա հարցնեմ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-31 17:31:41
    ԼԱՎԵՄ ԲԱԼԵՍՍՍՍՍՍՍՍ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո) ԿԱրևՈրԸ ԴՈՒ ԼԱՎ ԼԻՆԵՍ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • Lilit Sargsyan
    2012-08-31 17:34:35
    ես արդեն լավ եմ (ժպիտ) (ժպիտ)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-31 17:36:22
    ՎՈՒՅ ԻՆչ ԼԱՎԱ ԱՂջԻԿՍՍՍՍՍՍՍ (ժպիտ) (ժպիտ)
   • Lilit Sargsyan
    2012-08-31 17:37:13
    հա բա քո նման հրաշք բուժքույր ունեմ (ուռա) (ուռա) (ուռա)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-31 18:30:51
    (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-09-17 16:26:09
    ԼԻԼՍ ԼԱՎԵՍ՞ (խփո)
   • նա Նարս դու ոնց ես՞ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-09-17 19:02:15
    ԵՍԵԼԵՄ ԼԱՎ ԼԻԼՍ ԻՆջ ԿԱ ՞՞՞՞՞ (խփո) (խփո)
   • բան չկա հոգնած նոր տուն մտա :) :) :) դու ասա (խփո)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-09-17 19:42:02
    ԵՍԵԼ ՆՈրԵՄ ՍԿՍՈՒՄ ԴԱՍԵրՍ ԱՆԵԼ :D
   • ես սունկես չեմ ել բացել :D :D
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-09-17 19:46:03
    փԱՍՏՈրԵՆ ՄԵՆԱԿ ԵՍ չԵՄ :D ԼԱՎ ՊրծԱ :D
   • հա չգիտեմ ել երբ եմ անելու (:| :D :D :D
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-09-17 19:51:51
    ԵՍ ԱՆԳԼՆԵՄ ԳՕՕԳԼՕՎ ՏԱՌԳՄԱՆՒՄ :D
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-09-17 19:52:08
    խԱՅ ՀԼԸ ԳՈՒԳԼԸ ՈՆՑ ԳրԻՄ :D
   • վաաաաայ Նար :) :D :D :D բայց սխալա թարմանում (ծաղիկ)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-09-17 20:00:09
    չե ճիշտա թարկմանում ուղղակի խառնա տարգմանում եսել դասավորում եմ գրում եմ.իմաստը ու բառերը ճիշտը թարգմանում
   • չեեե :D :D բառեր կա որ ճիշտ չի թարգմանում :)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-09-17 20:11:01
    զաթո իմստը չճիշտա թարգմանում :D
   • ենքան բան կա որ սխալա թարգմանում :)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-09-17 20:15:21
    չե բայց ես միշտել որ գնացելեմ դպռոց կարդացելեմ դասատուն ասելա որ ճիշտա
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-09-28 23:21:21
    ԲԱ ՈՆՑ (գինի) (գինի)
 • Ꭿstx๏̯͡๏
  2012-08-31 16:12:30
  (լավ) (լավ) (լավ)
 • JAPPY (SALVATORE)
  2012-08-31 16:21:06
  լավնա :D
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-08-31 16:23:32
   ՄԵրՍԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո) (խփո) (խփո) O:)
   • JAPPY (SALVATORE)
    2012-08-31 16:29:13
    խնդրեեեեեեեեեեեեեեեեմ (խփո) (խփո) :)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-31 16:29:58
    O:) O:) O:) O:) O:) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո) (խփո)
 • Non Nuk (H.O.A.)
  2012-08-31 16:32:28
  (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) Լաավն էր ապրիիի Նարսսսս (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • Non Nuk (H.O.A.)
  2012-08-31 16:32:29
  (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) Լաավն էր ապրիիի Նարսսսս (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-08-31 16:33:42
   ՄԵրՍԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻ շԱՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) O:) O:) O:) (խփո) (խփո) (խփո)
   • Non Nuk (H.O.A.)
    2012-08-31 16:37:16
    Խնդրեեեեեեեեեեեեմ O:) O:) O:) O:) (խփո)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-31 16:39:41
    խՆԴրԵՍ (խփո) (խփո) (խփո) :D :D :D
 • Lian
  2012-08-31 16:33:57
  ապրի Նարին (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-08-31 16:38:58
   ՄԵրՍԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻ (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո) (խփո)
   • Lian
    2012-08-31 16:39:24
    խնդրեմ O:) (ծաղիկ)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-31 16:41:11
    (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) O:) O:) (ուռա) (խփո)
 • CcomixM^[A]^ⒶⓇⓂⒶⓃ
  2012-08-31 16:36:08
  այ հիմա լավ էր, ապրես :) (լավ) էլ անգլերեն տառերով չգրես, ու փոքրատառերով (լավ)
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-08-31 16:38:39
   փԱՍՏՈրԵՆ ԴՈՒԵՅր փԱԳԵԼ ՊՈՍՏՍ (դեմք) :D ՄԵրՍԻ շԱՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) O:) O:) (խփո)
 • CcomixM Emma
  2012-08-31 16:43:03
  լավն էր :)
  • CcomixM^[A]^ⒶⓇⓂⒶⓃ
   2012-08-31 16:43:49
   բաա մոդերատոր ջան :)
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-08-31 16:45:41
   ՄԵրՍԻ շԱՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏ (ուռա) (ուռա) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) O:) O:) (խփո)
   • CcomixM Emma
    2012-08-31 16:46:18
    խնդրեմ ;) (խփո)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-31 16:47:19
    O:) O:) O:) (խփո)
   • CcomixM Emma
    2012-08-31 16:48:43
    (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) ;)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-31 16:52:52
    (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (ծաղիկ) (խփո)
 • -vK ( EsAyan...(
  2012-08-31 17:02:56
  ապրես Նարս,,շատ լավնեին.... (լավ) (լավ) (լավ) ]:) ]:) ]:) ,,,Դիաննա սենցա Նար............ :) (ծաղիկ)
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-08-31 17:05:04
   O:) (խփո)
   • -vK ( EsAyan...(
    2012-08-31 17:05:53
    (խփո) (խփո) պոնչչչչչչչչչչչսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսս :)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-31 17:07:05
    ՊԵՌԱշԿԻՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍ (ծաղիկ) (ծաղիկ) :D (խփո) (խփո)
   • -vK ( EsAyan...(
    2012-08-31 17:08:12
    վայ գժոս............. :D (ծաղիկ)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-31 17:10:51
    :D (ուռա) (ուռա) (ուռա) O:) O:) ՎԻԿ ՄԵՆԱԿ ԻՄԱՆԱՍ ԻՆչՔԱՆ ՈՒրԱխԵՄ ՎԱՂՎԱ ՀԱՄԱրրրրրր (ուռա) (ուռա) (ուռա) (խփո)
   • -vK ( EsAyan...(
    2012-08-31 17:12:04
    հա Նար ջան դե կլավա,,եսել շաաաաաաաաաաաաաատտտտտտտտտտտտտտտտտ (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) բայց վաղը չեմ գնալու իմ դպրոց :( ,,,բայց ոչինչ ,,
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-31 17:13:59
    ԻՆչԻ՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞ (:|
   • -vK ( EsAyan...(
    2012-08-31 17:14:51
    դե հորքուրիս տղայի առաջին սեպտեմբերի մեկնա պետքա իրա հետ գնամ... (խփո) (պարել) (պարել) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) ,,,,,,,,,,,
   • Lilit Sargsyan
    2012-08-31 17:15:39
    փաստորեն Էլլան հորքուրիտ աղջիկնա :) :) :)
   • -vK ( EsAyan...(
    2012-08-31 17:16:55
    այո այո,,դու ինչ իմացար աղջի Լիլիթ՞ :^) ,,,
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-31 17:17:05
    Ի ԳԻժ ԲԱ ՔՈ ՍԵՊՏԵՄԲԵրԻ 1-Ը (:|
   • Lilit Sargsyan
    2012-08-31 17:19:09
    իի մտի քրոջտ պոստը կարդա ասումա որ իրա աղպերը առաջի անգամա գնում դպրոց դու ել ասում ես որ հորքուրիտ տղու առաջին զանգնա ուրեմն Էլլան ելա հորքուրիտ աղջիկը :D :D մի քիչ գլուխտ շարժի ելի որ ճժանգոտի :D
   • -vK ( EsAyan...(
    2012-08-31 17:19:22
    ոչինչ,,, :) ,,ես երեքին կգնամ (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) ....գովասանագիրսել Լուսոն կստանա :)
   • -vK ( EsAyan...(
    2012-08-31 17:20:19
    չի ժանգոտի միմտածի,,,,,,,,,,, :D :D ,,,,,բայց դու ինչ մողգնես............ :^) :D :D
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-31 17:20:51
    ՊԱՀՕ (գինի) (գինի) (գինի) ՇՆԵրԱՀՎՈր (գինի) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-31 17:21:04
    *ՇՆՈրՀԱՎՈր
   • -vK ( EsAyan...(
    2012-08-31 17:21:26
    մերսի Նարս (ծաղիկ) (ծաղիկ) (գինի)
   • Lilit Sargsyan
    2012-08-31 17:21:34
    մերսի կոմպլիի համար :) :) :)
   • Lilit Sargsyan
    2012-08-31 17:21:45
    շնորհավոր (գինի)
   • -vK ( EsAyan...(
    2012-08-31 17:22:12
    խնդրեմ մեր ջոգող աղպեր........... :)
   • -vK ( EsAyan...(
    2012-08-31 17:22:38
    մերսի Լիլ ջան....... (ծաղիկ)
   • Lilit Sargsyan
    2012-08-31 17:23:09
    լավ բռատսսս ;)
   • -vK ( EsAyan...(
    2012-08-31 17:23:55
    ուրիշ լավես Լիլ ջան՞ O:)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-31 17:24:05
    O:) O:) O:) O:) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) ՄԻ 2 ՀԱՏԵԼ ԻՄ ՀԱՄԱր ԿՎԵԿԱԼԵՍ (լուսնաքայլ) :D
   • -vK ( EsAyan...(
    2012-08-31 17:25:01
    հա որ ավելանա ամպայման կբերեմ O:) :D :D ,,,ճուտի համարել պետքա բերեմ................ :)
   • Lilit Sargsyan
    2012-08-31 17:25:20
    մի քիչ վերև հել կարդա կիմանաս (ծաղիկ)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-31 17:25:50
    ԿՍՊԱՍԵՄ (գինի) (գինի) (ծաղիկ) :D
   • -vK ( EsAyan...(
    2012-08-31 17:27:27
    վայ ես ես Նարիի ինչնեմ ասել (ոչոչ) ,,,հանգիստ չի թողնում ելի քեզ....... :) ,,,բայց մի կողմից լավա անում գիտես :^) :D
   • -vK ( EsAyan...(
    2012-08-31 17:28:05
    սպասի.......... :D :D ես բան չասեցի............ :)
   • Lilit Sargsyan
    2012-08-31 17:28:38
    սխալ բան ես կարդացել հենց սկզբից կարդա կիմանաս ինչ օրի եմ :( համ ել իմ մամային բան չասես (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-31 17:28:42
    ԵՍԻՄ թԵ ԱՍԵՅր (դեմք) :D
   • -vK ( EsAyan...(
    2012-08-31 17:29:49
    վայ ինքը քո մամանա՞ (:| ........ :D :D :D .............. (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) ինչ լավ մամա ունես......... (լավ)
   • Lilit Sargsyan
    2012-08-31 17:30:24
    ոտ եւրիշ ;) :D :D :D :D
   • -vK ( EsAyan...(
    2012-08-31 17:31:03
    ասենք թե ասեցի հետո ինչ,, :^) մեկա բան չես կարա անես. :D :D Նար ես լիլը աղջիկտա՞ (:| ,,,
   • -vK ( EsAyan...(
    2012-08-31 17:31:34
    մի քիչ նոռմալ գչի յաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաա,,,,,,,,,,,,,, ;)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-31 17:33:50
    (:| չԳԻՏԵՅր՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞չԵՄ ԱՍԵԼ՞՞՞՞՞՞՞՞՞ (:| (:| (:| ՀԱ ՎԻԿՍ ԱՂջԻԿՍԱ (ծաղիկ)
   • Lilit Sargsyan
    2012-08-31 17:34:12
    ետ ուրիշ :) :) :)
   • -vK ( EsAyan...(
    2012-08-31 17:35:02
    չե չես ասել չգիտեի նոր իմացա լավնա աղջիկտ.. (լավ) (ժպիտ) ..բա ես քո ինչնեմ հն՞ :^)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-31 17:39:06
    ՄԵրՍԻ ԲԱ ՄԱՄԱՆ ՈՎԱ Որ ԱՂջԻԿՆԵԼ ՎԱՏԸ ԼԻՆԻ :) :) :) :) :) :) ԴՈՒ ԱՍԱ (ուռա)
   • -vK ( EsAyan...(
    2012-08-31 17:40:03
    ավելի լավա դու ասես....... :) ...հա դե.. (գինի) (գինի)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-31 17:42:44
    ԴՈՒԵԼ ԻՄ ՏՂԵՆԵՍ ;) :D
   • -vK ( EsAyan...(
    2012-08-31 17:45:13
    լավ մամ ջան ոնց ասես ոչինչչ որ ես աղջիկ եմ.՞ :D :D :D
   • Lilit Sargsyan
    2012-08-31 17:46:39
    ոչինչ աղպերսսս :D
   • -vK ( EsAyan...(
    2012-08-31 17:48:44
    բա քուրս... :D
   • Lilit Sargsyan
    2012-08-31 17:53:27
    աղպերս բա մեր պապան ուրա՞ (:| :D :D :D :D
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-31 17:54:03
    ԴՈՒ ՏՂԱ ԱՂջԻԿԵՍ ԲԱԼԵՍ (խփո)
   • -vK ( EsAyan...(
    2012-08-31 18:08:52
    եսիմ չգիտեմ (խոնարհվել) որ իմանաս ինձել կասես քուրս :)
   • Lilit Sargsyan
    2012-08-31 18:10:01
    լավ աղպերս որ մաման գա կհարցնեմ :) :)
   • -vK ( EsAyan...(
    2012-08-31 18:10:47
    հա մամ ջան (ծաղիկ) ...մամ բա մեր պապան ուրա (:| կամ ունեն ք թե չե :'(
   • -vK ( EsAyan...(
    2012-08-31 18:11:10
    ահա......... :)
   • Lilit Sargsyan
    2012-08-31 18:13:10
    իիիի ապերս մի լացի (դեմք)
   • -vK ( EsAyan...(
    2012-08-31 18:13:52
    Լիլ կարողա մենք պապա չունենք.. :'( ,,ես մաման ու գնաց էէէէէէէէէէէէ
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-31 18:13:59
    ԴԵՌ ՀԱՅրԻԿ չՈՒՆԵՔ (լուսնաքայլ)
   • -vK ( EsAyan...(
    2012-08-31 18:14:34
    վաաաաաաաաաաաաաաայյյյյյյյյյյյյ,,,բա մենք որ տեղից են եղել................. :D :D :D :^) :^)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-31 18:17:06
    Որ ՄԵծԱՆԱՍ ԿԱՍԵՄ ՏՂԵՍ (լուսնաքայլ)
   • -vK ( EsAyan...(
    2012-08-31 18:18:04
    լավ մամ ջան (ծաղիկ) ,,խի եսս մեծ չեմ :@
   • Lilit Sargsyan
    2012-08-31 18:18:20
    Վիկ ես ինչ հարցեր ես տալիս
   • -vK ( EsAyan...(
    2012-08-31 18:18:46
    բա չիմանամ այ Լիլ....
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-31 18:19:21
    չԵ ՏՂԵՍ ԴԵՌ ԱՅԴՔԱՆ ՄԵծ չԵՍ (լուսնաքայլ)
   • -vK ( EsAyan...(
    2012-08-31 18:20:06
    լավ Մամ ջան որ ասում ես (ծաղիկ) ...
   • Lilit Sargsyan
    2012-08-31 18:20:37
    լավներ մամ (խփո) (խփո)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-31 18:24:40
    ԱՅՏԵՆՑ ՄԻշՏ ԼՍՈՂ ԵՂԵՔ ՄԱՄԱՅԻՆ ԻՄ ԱրևՆԵր (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • Lilit Sargsyan
    2012-08-31 18:25:43
    ամպայման :) :)
   • -vK ( EsAyan...(
    2012-08-31 18:26:18
    մենք միշտ լսում ենք մամ ջան,,,,մեզնից խելոք երեխեք չկան չե Լիլ՞ O:)
   • Lilit Sargsyan
    2012-08-31 18:27:59
    հաստատ :)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-31 18:29:14
    ԲԱ ԴրԱ ՀԱԱրԵԼ ՄԱՄԱՆ ձԵԶԻ շԱՏ շԱՏ ՍԻրՈՒՄ ԲԱԼԻԿՆԵրՍ.......ՄԵՆԵՄ ՏԻԲՅԱՆԵր (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • -vK ( EsAyan...(
    2012-08-31 18:29:21
    txi tox ga sestra.... (խփո)
   • -vK ( EsAyan...(
    2012-08-31 18:30:16
    մենքել քեզ ենք շաաաատ շաաաաաաաաաաաաատ սիրում մլադ... (խփո) (խփո) (խփո)
   • Lilit Sargsyan
    2012-08-31 18:32:09
    մենք ել քեզ (ծաղիկ)
   • -vK ( EsAyan...(
    2012-08-31 18:32:55
    http://marriagelifeministries.org/wp-content/uploads/2012/04/kiss_3.gif
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-31 21:13:27
    ՎՈՒՅ ԻՄ ԲԱԼԻԿՆԵր ԵՍԵԼ ձԵԶԵՄ ԱՄՊԻ չԱՄ ՍԻրՈՒՄ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (գինի) (գինի) (խփո)
   • Lilit Sargsyan
    2012-08-31 21:14:41
    մամ ապերիկին ասա թող իրան խելոք պահի կռիվա անում հետս :'( ..... :D :D :D
   • -vK ( EsAyan...(
    2012-08-31 21:14:56
    Նար մի հատ մտի են պոստը որ ես ու Լիլը խոսում ենք,,,
   • -vK ( EsAyan...(
    2012-08-31 21:16:35
    ելի սկսար դոքււ մամ իրան խելոք չի պահում աղջիկտ.......... :^) (դեմք) (դեմք) (դեմք)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-31 21:16:48
    Որ ՊՈՍՏԸ՞
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-31 21:17:18
    ՏՂԵՍ ՔԵԶԻ խԵԼՈՔ ՊԱՀԻ ՔՈՒրԻԿԻՆ ՄԻ ՆԵՌՎԱՅՆԱՑրԱ (դեմք)
   • -vK ( EsAyan...(
    2012-08-31 21:18:29
    chem nervaynacnum,,,mam vax@ tran chtoxes yupka haqni.........
   • -vK ( EsAyan...(
    2012-08-31 21:18:54
    http://www.copypaste.am/2012/08/31/%D5%A2%D5%A1%D6%81%D5%A1%D5%BC%D5%AB%D5%AF-%D5%AC%D5%AB%D5%A1%D5%AC%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%AB%D5%B6/ es
   • Lilit Sargsyan
    2012-08-31 21:19:26
    աայ աղպեր քեզ ովա հարցնում հըն՞՞՞նայի դու ել չըհագնես :D :D :D :D (պարել)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-31 21:20:21
    խԻ ՏՂԵՍ՞ (:| ԿԱրճԱ՞ (դեմք)
   • -vK ( EsAyan...(
    2012-08-31 21:20:39
    ես չեմ հաքնելու ես տարի որոշել եմ............. :P :P :P
   • Lilit Sargsyan
    2012-08-31 21:21:50
    մինչև ես հագնում եիր ելի բռածիկսսս (վատ) (վատ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-31 21:21:51
    ԻՆչԱ ԱՆՈՒՄ ՏՂԵՍ՞
   • -vK ( EsAyan...(
    2012-08-31 21:22:01
    ահա,,,,մի քիչ տակից պետքա երկարացնել..........
   • -vK ( EsAyan...(
    2012-08-31 21:22:44
    չե հո դու գիժ չես............. :D :D (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ)
   • Lilit Sargsyan
    2012-08-31 21:22:50
    ետ եր պակաս (դեմք) (դեմք)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-31 21:23:03
    ԿԱրճԱ՞ (դեմք)
   • -vK ( EsAyan...(
    2012-08-31 21:23:30
    անկապ անկապ խոսումա............ (դեմք) (դեմք)
   • Lilit Sargsyan
    2012-08-31 21:24:23
    նոր դու քո բերանով ասիր (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) մամ են յուպկենա որ ես ու դու միասին առանք (ծաղիկ)
   • -vK ( EsAyan...(
    2012-08-31 21:24:34
    հա կարճա,,, :^) Լսի Լիլիթ աղջիկ ես քեզ ասում եմ կարճա ուրեմն լսի........... :^) (դեմք) (դեմք) (դեմք)
   • -vK ( EsAyan...(
    2012-08-31 21:25:29
    բա ես ուրեի ետ ժամանակ որ դու մամայի հետես առել՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞ (:|
   • Lilit Sargsyan
    2012-08-31 21:26:23
    եսիմ ընկերներիտ հետ ուրդե եյին թափառում |(
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-31 21:28:31
    ՏՂԵՍ ԵՍ ԵՏ ՅՈՒՊԿԵՆ ՏԵՍԵԼԵՄ ԿԱրճ չԻ... ՔՈՒրԻԿԻ ՎրԱՅԵԼ ԵՏՔԱՆ ՄԻ խՈՍԱ (դեմք)
   • -vK ( EsAyan...(
    2012-08-31 21:29:52
    lav mam jan vonc aes es qurikis ampi chap sirum em........ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) ute,m ponchis mlut@............. O:) O:)
   • Lilit Sargsyan
    2012-08-31 21:31:05
    պանչը դու ես (դեմք) ես ել քեզ եմ շաաատ սիրում (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • -vK ( EsAyan...(
    2012-08-31 21:31:32
    du @nkerneris ban chases karoxa qezelk taneyi du axjik es vaj.......... (դեմք)
   • Lilit Sargsyan
    2012-08-31 21:32:12
    ետ եր պակաս
   • -vK ( EsAyan...(
    2012-08-31 21:32:36
    gitem vor et bar@ ches sirum :D ,,asum em vor mi qich netrvaynanas
   • Lilit Sargsyan
    2012-08-31 21:33:19
    լավ ես անում (գինի)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-31 21:33:23
    ԵՍ ՈՆՑՈր ԵԼԻ ԿՌՎՈՒՄԵՔ (դեմք) ձԵԶ խԵԼՈՔ ՊԱՀԵՔ չԶԱՆԳԵՄ ՏԱՏԻՆ ԳԱ ԻրԱ ՏՅՈՒԿՆԵրՈՎ ձԵԶ ԲԱրԻշԱՑՆԻ
   • Lilit Sargsyan
    2012-08-31 21:35:03
    լավ ելի մամ (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել)
   • -vK ( EsAyan...(
    2012-08-31 21:35:27
    che mam jan senc lava tatiyin mi kanchi,,teche lav chi lini......... :D :D
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-31 21:36:08
    ԴԵ ձԵԶԻ խԵԼՈՔ ՊԱՀԵՔ (դեմք)
   • Lilit Sargsyan
    2012-08-31 21:36:36
    վերջ (խփո) (խփո) (խփո)
   • -vK ( EsAyan...(
    2012-08-31 21:36:43
    http://marriagelifeministries.org/wp-content/uploads/2012/04/kiss_3.gif մամս քեզ
   • -vK ( EsAyan...(
    2012-08-31 21:37:16
    Lil ari menq trnenq karauke.... :)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-31 21:38:50
    ՄԵրՍԻ ՏՂԵՍՍՍ.....ՈչՄԻ ԿԱՌԱՈԿԵ ԵՍ ժԱՄԻՆ ՏՆԻՑ ԴՈՒրՍ չԳԱՔ ԴՈՒՔ ՀԼԸ փՈՔրԵՔ (դեմք) ՀԱՄԵԼ ՎԱՂԸ ԴԱՍԻՅԵՔ (դեմք)
   • Lilit Sargsyan
    2012-08-31 21:38:51
    վաղը :)
   • -vK ( EsAyan...(
    2012-08-31 21:40:38
    lav vax@ kgnanq,,, (ծաղիկ)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-31 21:44:49
    ՎԱՂԸ թՈՂՈՒՄ ԵՄ ՀԱՄԵԼ ՍԵՊՏԵՄԲԵրԻ 1 ԿՆշԵՔ
   • Lilit Sargsyan
    2012-08-31 21:45:58
    լավ մամ ջան (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • -vK ( EsAyan...(
    2012-08-31 21:47:17
    (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-09-01 18:55:33
    ջԱՆԱ ԲԱԼԵՔՍՍՍՍՍՍՍՍՍ
   • Lilit Sargsyan
    2012-09-01 18:56:16
    (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) պաչիկնեեեեեեեեր
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-09-01 18:59:31
    ՔԵԶԵԼ շԱՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏ ԱՂջԻԿՍ..ԲԱ ԵՍ ԱՊԵրԻԿԸ ՈՒրԱ՞
   • Lilit Sargsyan
    2012-09-01 19:01:06
    գնումա քոփիից (դեմք)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-09-01 19:20:32
    (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| :O :O :O (դեմք) (դեմք) (դեմք)
   • Lilit Sargsyan
    2012-09-01 20:13:42
    բա մամուլ ջան :( :(
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-09-01 20:14:16
    ԲԱՅՑ խԻԱ ԵթՈՒՄ՞ (դեմք)
   • Lilit Sargsyan
    2012-09-01 20:14:52
    դասերի պատճառով
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-09-01 20:16:07
    ՀԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱ O:) ԴԵ ԵթԵ ԴԱՍԵրԻ ՊԱՏճԱՌՈՎ ՈչԻՆչ
   • Lilit Sargsyan
    2012-09-01 20:18:51
    բայց կարար չե գոնե ասեր որ արձակուրդներին կամ ազատ ժամանակ կմտնի լավ ջնջի չտենա հա (ծաղիկ)
   • -vK ( EsAyan...(
    2012-09-01 20:19:41
    մամ ջան ոչոինչ մեկ մեկ կմտնեմ,,դասերս սովորելուց հետո երե հոքնքծ չլինեմ... (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-09-01 20:28:26
    ԼԱՎ ԲԱԼԵՍ ԿԱրևՈրԸ ՍՈՎՈրԵՍ (ծաղիկ)
 • -vK ( EsAyan...(
  2012-08-31 17:02:56
  ապրես Նարս,,շատ լավնեին.... (լավ) (լավ) (լավ) ]:) ]:) ]:) ,,,Դիաննա սենցա Նար............ :) (ծաղիկ)
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-08-31 17:05:31
   ԳԻՏԵՄ ՎԻԿՍ ԲԱՅՑ ԸՏԵ ՏԵՆՑԵր ՊԵՏՔ ԳրԵՅ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) ՄԵրՍԻ շԱՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • -vK ( EsAyan...(
    2012-08-31 17:06:17
    խնդր Նառս... (ծաղիկ)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-31 17:07:25
    (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո) (խփո) (խփո)
 • ⊰♥⊱ SeLiy ⊰♥⊱
  2012-08-31 17:08:38
  (լավ) (լավ) (լավ)
 • MAR JAN♥♥
  2012-08-31 17:08:44
  Ձիաննան վեռջն էրրրրրրրրրրրր :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-08-31 17:11:19
   ՄԵրՍԻ շԱՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏ (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ժպիտ) (ժպիտ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո)
 • ☆★❤LIAN❤☆★
  2012-08-31 17:28:48
  Նարուլս ապրես լավնա բայց ելի եմ տեսե ցույց էիր տվել (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • Smile-iK...ツ
  2012-08-31 17:30:56
  լավն էին :D սառնարանում մառոժնի ունեմ լավա հիշացրիր գնամ ուտեմ :D
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-08-31 17:32:18
   ԻՆձԵԼ ԿԲԵրԵՍ (խփո) ՄԵրՍԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո)
   • Smile-iK...ツ
    2012-08-31 17:33:35
    հա կբերեմ ան (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) :D
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-31 17:35:17
    ՄԵրՍԻ (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (ծաղիկ) (խփո)
   • Smile-iK...ツ
    2012-08-31 17:35:38
    խնսրեմ :) (խփո)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-08-31 17:37:30
    (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո)
 • (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (ծաղիկ)
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-08-31 17:32:33
   ՄԵրՍԻ շԱՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) O:) O:) (խփո)
 • (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-08-31 17:35:55
   ՎՈՒՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅ ՄԵրՍԻ շԱՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
 • Rik Ars ♥
  2012-08-31 17:55:09
  :D :D (լավ) (լավ)
 • -Man)E(Dreamer
  2012-08-31 17:55:12
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) լաաաաավներ,,,,,,,ապրեսսսսսսս....................
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-08-31 18:13:29
   ՈՒխ ՄԵրՍԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) O:) O:) O:) (խփո)
 • լավիկն են :D :D իսկ վերջինի համար ուշքս գնում ա :D :D :D :D
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-08-31 18:25:16
   ՄԵրՍԻ ՄԵրՍԻ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) O:) O:) O:) O:) (խփո) (խփո) (խփո) շԱՏ-շԱՏ (խփո)
 • Bobo
  2012-08-31 20:13:30
  աբրիս,վերջում էլ յաս եմ :D :D :D :D :D :D :D :D
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-08-31 21:14:28
   ՄԵրՍԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) ԵՏՔԱՆ ՆՄԱՆԱ ՔԵԶ՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞ (:| :D (խփո)
   • Bobo
    2012-08-31 22:08:01
    նախքին նկարս չես տեսել՞
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-09-01 18:56:00
    չԵ O:)
   • Bobo
    2012-09-01 20:49:24
    ՄՌ ԲԻնի նկառն էր ;)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-09-03 15:59:42
    ՀԱԱԱԱԱԱԱԱԱ ՀԻշԱՄՄՄՄՄՄՄՄ (ծաղիկ)
   • Bobo
    2012-09-03 16:10:38
    լավ էի չէ նայվում ;)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-09-11 17:52:06
    ՀԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱ (խփո) (խփո)
 • Ani<3
  2012-08-31 21:14:56
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո)
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-08-31 21:17:37
   ՄԵրՍԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) O:) O:) (խփո)
 • (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-08-31 21:19:18
   ՄԵրՍԻ ԿՆԵր (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (գինի) (գինի) (խփո)
 • Վահագ17
  2012-08-31 21:39:22
  :D :D :D :D :D http://4.bp.blogspot.com/_kRuD6zV4Fqs/S9mn5-Q1rCI/AAAAAAAADIo/I5U6EiEFGvw/s1600/493px-Bravo_TV_svg.png
 • Molli
  2012-09-01 10:40:36
  ]:) ]:) ]:) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-09-01 14:17:03
   ՄԵրՍԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո)
 • ՆԱՐ
  2012-09-01 20:11:12
  :D :D :D :D :D :D (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո)
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-09-01 20:12:31
   ՄԵրՍԻ շԱՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏ O:) O:) (խփո)
 • Eliza
  2012-09-01 20:20:51
  լավնա շատ ջանա (լավ) (բռավո) (ծաղիկ)
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-09-01 20:28:48
   ՄԵրՍԻ շԱՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) O:) O:) (խփո)
 • ♥Սյուզ♥
  2012-09-01 22:43:32
  :D :D :D :D :D (խփո) (խփո) (խփո) ապրրի գիժսսսս O:) O:) O:)
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-09-01 22:46:17
   ՄԵրՍԻ ՍՅՈՒԶՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո) (խփո) (խփո)
   • Lilit Sargsyan
    2012-09-01 22:47:14
    մամուլ ինքը մեր ինչնա՞ (:| (:| (:| :D
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-09-01 22:48:13
    ԻՆՔԸ ՄԱՄԱՅԻ ԸՆԳԵրՈՒՀԻՆԱ (խփո) (խփո)
   • ♥Սյուզ♥
    2012-09-01 22:48:27
    իիիիիիիիիիի մամ դու ուրիշ երեխա ունես :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
   • Lilit Sargsyan
    2012-09-01 22:49:05
    լաաաաավ (խփո) (խփո) (ծաղիկ)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-09-01 22:49:43
    ՎԱՅ ԳժԵրրրրրրրրրրրրր :D ԲԱԼԵՍ ԵՍ ՔԵԶ ՄԻԲԱՆ Ա ՍԵՄ ՆԱՅՑ ԴՈՒ չԼԱՑԵՍ ԿՀԱՍԿԱՆԱՍ խՆԴրՈՒՄ ԵՄ..ԲԱԼԵՍ ԴՈՒ ՎԵԿԱԼՈՎԻԿՅԵՍ :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-09-01 22:50:22
    ԿԱՏԱԿԵՄ ԱՆՈՒՄ ԻՆՔԸ ձԵր ՔՈՒրԻԿՆԱ (խփո)
   • ♥Սյուզ♥
    2012-09-01 22:50:29
    ել իմ հետ չխոսաս մամ :'( :'( :'( :'( :'( :'( :(
   • Lilit Sargsyan
    2012-09-01 22:50:47
    ետ ով/.՞ :'( :'( :'( :'( :'( :'(
   • ♥Սյուզ♥
    2012-09-01 22:52:00
    դու :P :P :P :P :P :P :'( :'( :'( քուրիկկկկկկկկկկկկկկկ :'( :'( :'( :'( :'(
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-09-01 22:52:53
    ՎԱՅ ԲԱԼԵՍ ՄԻ ՏխրԻ ՄԱՄԱՆ ՔԵԶ շԱՏԱ ՍԻրՈՒՄՄՄՄՄՄՄՄՄ (ծաղիկ)
   • Lilit Sargsyan
    2012-09-01 22:53:02
    դու ես :P :P :P :P :P :P դու դաժը մեր աղպերիկին չգիտես :P :P
   • ♥Սյուզ♥
    2012-09-01 22:53:37
    ես սևանում տժում եի ովա մեր ապերը :'( :'( :'( :'(
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-09-01 22:55:42
    ԻՄ ԱՂջԻԿ ԼԻԼԻթԸ ՔՈ ՄԵծ ՔՈՒրԻԿՆԱ...ՎԻԿԱՆԵԼ ՔՈ ԱՊԵրԻԿԸ (ծաղիկ)
   • Lilit Sargsyan
    2012-09-01 22:56:56
    վերջ պուճուրս ել չլացես (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-09-01 22:57:58
    ԻՄ ԱՂջԻԿ ՔՈՒրԻԿԻՆ ԼՍԻ ՈՒ ՄԻ ԼԱՑԻ ՀԱ ջԻԳԱր՞
   • ♥Սյուզ♥
    2012-09-01 23:01:01
    հա O:)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-09-01 23:03:10
    ՀԱ ԲԱԼԵՍ (ծաղիկ) ԻՄ ՄՈՒծՅՈՒԿ փՈՔր ԲԱԼԱ ՄԻ ՏխրԻ (ծաղիկ)
 • KHaCHaTryAn_nA
  2012-09-05 21:51:41
  Շատտտ լավն էր Նար ջան ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) :) :) :) :) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-09-05 21:55:32
   ՄԵրՍԻ շԱՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏ O:) O:) O:) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ուռա) (խփո)
 • ✰ԱՆԻ✰
  2012-09-07 14:27:32
  :D :D :D շատ լավն էր (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-09-07 14:29:33
   ՄԵրՍԻԻԻԻԻԻԻԻԻ ԱՆՍՍՍՍՍՍՍՍ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո) (խփո)
   • ✰ԱՆԻ✰
    2012-09-07 14:35:59
    (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (:|
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-09-07 18:30:15
    (:|
   • ✰ԱՆԻ✰
    2012-09-07 19:02:11
    ուղղակի նենց ջերմ ասեցիր Անսսս, հայ հայա հուզվում էի :D
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-09-07 19:03:22
    չԵ ՄԻ ՀՈՒԶՎԻ ԱՆՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍ (խփո) (խփո)
   • ✰ԱՆԻ✰
    2012-09-07 19:03:59
    որ ասում ես :D (խփո) (խփո)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-09-11 17:52:29
    ՀԱ ԱՍՈՒՄ ԵՄ (խփո) (խփո) (խփո)
   • ✰ԱՆԻ✰
    2012-09-11 17:53:47
    դե որ դու ես ասում ես ոնց չլսեմ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-09-14 20:09:45
    O:) O:) O:) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • ✰ԱՆԻ✰
    2012-09-16 15:42:10
    (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո) (խփո) (խփո)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-09-17 16:28:41
    ՈՆՑԵՍ՞՞՞՞ (խփո) (խփո)
   • ✰ԱՆԻ✰
    2012-09-17 17:35:59
    դե ոչինչ, դու՞ ոնց ես (խփո) (խփո)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-09-28 23:22:51
    ԼԱՎԵՄ ԱՆ ջԱՆ ԴՈՒ ՈՆՑԵՍ՞ (խփո) (խփո)
   • ✰ԱՆԻ✰
    2012-10-02 20:22:19
    :D վայ էս պատասխանեցիր, ես մտածում էի տենց էլ կմնա, մերսի Նարի ջան, լավ եմ (ժպիտ) (խփո) (խփո)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-10-02 20:23:46
    ԱՅՕ ՊԱՏԱՍխԱՆԵՑԻ(ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • ✰ԱՆԻ✰
    2012-10-02 20:25:44
    (ծաղիկ) (ծաղիկ) էս դու ոնցոր անտրամադիր ես հա՞
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-10-02 20:27:01
    ԸՀՆ
   • ✰ԱՆԻ✰
    2012-10-02 20:27:52
    դեռ չեկա՞ն :(
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-10-03 18:23:27
    չԵ :(
 • SIRUN KUKU
  2012-10-02 20:18:07
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • ՎԱՐԴ
  2012-12-08 17:05:53
  http://www.copypaste.am/wp-content/uploads/2012/08/422543_143347709138869_1148389581_n-309.jpg :D :D :D :D (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
  • ☆★♡NARI♡☆★
   2012-12-08 17:17:21
   մերսիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիի (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) O:)