Copy SMS

Բնություն

Բնություն - բնություն,մեծերի, խոսքեր, նկարներ


Բնություն - բնություն,մեծերի, խոսքեր, նկարներ Բնությունը անսպառ է նոր բացահայտումներով:


                 Իմանուիլ Կանտ

Բնություն - բնություն,մեծերի, խոսքեր, նկարներ
Բնություն - բնություն,մեծերի, խոսքեր, նկարներ


Բնությունը սիրում է թաքնվել:


           Հերակլիտես

Բնություն - բնություն,մեծերի, խոսքեր, նկարներ

Բնության օրենքներն ու կանոններն ամենուր միևնույնն են:

                           Բենեդիկտ Սպինոզա

Բնություն - բնություն,մեծերի, խոսքեր, նկարներ
Բնություն - բնություն,մեծերի, խոսքեր, նկարներ

Բնությունը միակ գիրքն է,որի բովանդակությունը հավասարապես բացահայտվում է նրա յուրաքանչյուր էջում:

                                                                  Յոհան Գյոթե 

Բնություն - բնություն,մեծերի, խոսքեր, նկարներ
Բնություն - բնություն,մեծերի, խոսքեր, նկարներ Եկեք նայենք բնությանը որպես ահռելի արհեստանոց:

                              Պոլ Հոլբախ

Բնություն - բնություն,մեծերի, խոսքեր, նկարներ
Բնություն - բնություն,մեծերի, խոսքեր, նկարներ

Մարդը չի կարող դառնալ բնության տերը,քանի դեռ չի կարողացել դառնալ ինքն իր տերը:

                                           Գեորգ Հեգել

Բնություն - բնություն,մեծերի, խոսքեր, նկարներ
Բնություն - բնություն,մեծերի, խոսքեր, նկարներ
Բնություն - բնություն,մեծերի, խոսքեր, նկարներ

7

6

6605