Copy SMS

Այսօր ծնվել են

Այսօր ծնվել են - ծնունդ, հետաքրքիրՄառեն Մեռսենն 1588 թ. - ֆրանսիացի ֆիզիկ


Այսօր ծնվել են - ծնունդ, հետաքրքիրԱնտոնին Դվորժակ 1841 թ. - չեխ կոմպոզիտր


Այսօր ծնվել են - ծնունդ, հետաքրքիրԺան Լուի Բառռո 1910 թ. - ֆրանսիացի դերասան


Այսօր ծնվել են - ծնունդ, հետաքրքիրԴեռեկ Բառտոն 1918 թ. - անգլիացի քիմիկ, Նոբելյան մրցանակակիր


Այսօր ծնվել են - ծնունդ, հետաքրքիրՊիտեռ Սելլեռս 1925 թ. - անգլիացի երգիչ


Այսօր ծնվել են - ծնունդ, հետաքրքիրՎիռնա Լիզի 1937 թ. - իտալացի դերասանուհի


Այսօր ծնվել են - ծնունդ, հետաքրքիրՊավել Ալեքսեեվիչ Ասխատով 1966 թ. - քաղաքական գործիչ, իրավաբան


Այսօր ծնվել են - ծնունդ, հետաքրքիրՓինկ (Ալիշա Բետ Մուռ) 1979 թ. - ամերիկացի պոպ-երգչուհի

7

2

1248