Copy SMS

<<Կանաչ դպրոց>> բամբուկից Ինդոնեզիայում

Սիդնի և ջոն Խարդիներին այցելեց մի միտք , որի համաձայն պետք է ստեղծվեր ուսումնական կենտրոն Բալիի դաշտերում ինչպես տեղացիներին, այնպես էլ արտասահմանցիների համար: Նրանք հրավիրեցին PT Bamboo Pure-ին ամողջությամբ բամբուկից պատրաստված շինության տեխնիկական սպասարկման համար: <<Կանաչ դպրոց>> կենտրոնը ներկայումս շարունակում է աճել, ավելանում են նոր կոմպլեքսներ:


<<Կանաչ դպրոց>> բամբուկից Ինդոնեզիայում - դպրոց, հետաքրքիր, նկարներ

<<Կանաչ դպրոց>> բամբուկից Ինդոնեզիայում - դպրոց, հետաքրքիր, նկարներ
<<Կանաչ դպրոց>> բամբուկից Ինդոնեզիայում - դպրոց, հետաքրքիր, նկարներ
<<Կանաչ դպրոց>> բամբուկից Ինդոնեզիայում - դպրոց, հետաքրքիր, նկարներ
<<Կանաչ դպրոց>> բամբուկից Ինդոնեզիայում - դպրոց, հետաքրքիր, նկարներ
<<Կանաչ դպրոց>> բամբուկից Ինդոնեզիայում - դպրոց, հետաքրքիր, նկարներ
<<Կանաչ դպրոց>> բամբուկից Ինդոնեզիայում - դպրոց, հետաքրքիր, նկարներ
<<Կանաչ դպրոց>> բամբուկից Ինդոնեզիայում - դպրոց, հետաքրքիր, նկարներ
<<Կանաչ դպրոց>> բամբուկից Ինդոնեզիայում - դպրոց, հետաքրքիր, նկարներ
<<Կանաչ դպրոց>> բամբուկից Ինդոնեզիայում - դպրոց, հետաքրքիր, նկարներ
<<Կանաչ դպրոց>> բամբուկից Ինդոնեզիայում - դպրոց, հետաքրքիր, նկարներ
<<Կանաչ դպրոց>> բամբուկից Ինդոնեզիայում - դպրոց, հետաքրքիր, նկարներ
<<Կանաչ դպրոց>> բամբուկից Ինդոնեզիայում - դպրոց, հետաքրքիր, նկարներ

10

8

961