Copy SMS

Ախորժալի օճառներ

Այո...այն ինչ հիմա դուք կտեսնեք,իսկապես օճառներ են
Դրանք ունենալով անսովոր ձևավորում,շատ նման են իսկական սննդի
Արտադրել է Aubrey Elizabeth-ը

Ախորժալի օճառներ - սնունդ, օճառ


Ախորժալի օճառներ - սնունդ, օճառ
Ախորժալի օճառներ - սնունդ, օճառ
Ախորժալի օճառներ - սնունդ, օճառ
Ախորժալի օճառներ - սնունդ, օճառ
Ախորժալի օճառներ - սնունդ, օճառ
Ախորժալի օճառներ - սնունդ, օճառ
Ախորժալի օճառներ - սնունդ, օճառ
Ախորժալի օճառներ - սնունդ, օճառ
Ախորժալի օճառներ - սնունդ, օճառ
Ախորժալի օճառներ - սնունդ, օճառ

Ախորժալի օճառներ - սնունդ, օճառ
Ախորժալի օճառներ - սնունդ, օճառ

15

23

1272

 • Miss Devil
  2012-09-14 16:47:01
  ես չէի դիմանա կուտեի :D
 • A. PIERCE
  2012-09-14 16:48:31
  ես ընդհանրապես չէի ուզենա սենց բան ունենալ :)
 • 2012-09-14 16:49:34
  Համով են (խփո) :D Մեծ սիրով կլացվեի, աբյց ես հեղուկով եմ լվում միայն (գինի)
 • ⊰♥⊱ SeLiy ⊰♥⊱
  2012-09-14 16:54:31
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Кот в сапогах
  2012-09-14 17:19:29
  համով չի (լավչեմ) պոստը (լավ) (լավ) (լավ)
 • -Man)E(Dreamer
  2012-09-14 18:08:26
  (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) ԷԷԷԷԷԷԷԷԷ >>>ուզում եմ ,,,լավնեն..............
 • Its Me...
  2012-09-14 18:50:12
  մի հատ կծեմ ինչ կլինի :) :D
 • ☆★❤NARI❤☆★
  2012-09-14 19:55:33
  (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) ՈՒծՅՈՒՒՒՒՒ..........
 • եկեք ուտենք միասին :D :D :D